Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Åbo Akademi vill fördubbla antalet doktorer inom teknik i Österbotten

Åbo Akademin i vasa
Bildtext Om fem år hoppas man vid Åbo Akademi att det nya nätverket ska ha genererat 16 - 20 aktiva doktorander.

Det kunde utexamineras dubbelt så många doktorer inom teknikområdet i Österbotten som i nuläget, anser en arbetsgrupp vid Åbo Akademi. Just nu pågår ett femårigt projekt för att locka fler doktorander inom den tekniska och naturvetenskapliga sektorn till regionen.

Projektet, som leds av Åbo Akademi, kallas TIN-nätverket och fokuserar på att locka fler doktorander inom teknik, informationsteknologi och naturvetenskaper till Österbotten. Det hela har sin bakgrund i att regionen producerar för få doktorer.

Räknar man ihop alla utexaminerade doktorer under perioden 2013-2017 från Vasa universitet, Åbo Akademi och Hanken blir medeltalet omkring 40 per år. Det här betyder att regionen producerade bara 2,2 procent av landets doktorer under den här perioden. Nu ska det bli ändring på den saken, skriver ÅA i ett pressmeddelande.

– Det finns många ute i näringslivet som sitter på en enorm kunskap som kunde omvandlas till undervisning eller bilda grund för en doktorsavhandling. Åbo Akademis fakultet för naturvetenskaper och teknik (FNT) har länge bedrivit forskning tillsammans med företagen i Österbotten. Vi hoppas att det nya doktorandnätverket ska locka fler doktorander inom teknik, informationsteknologi och naturvetenskaper till regionen, säger Margareta Björklund-Sänkiaho, professor i energiteknik vid ÅA i Vasa.

Bygger upp ett regionalt nätverk

Björklund-Sänkiaho är en av initiativtagarna till nätverksprojektet som pågått sedan 2020 i form av ett samarbete mellan energitekniken vid Åbo Akademi i Vasa, fakultetens professorer i Åbo, Yrkeshögskolan Novia och regionens industri. Tillsammans strävar man efter att bygga upp ett regionalt nätverk, och på sikt efter samarbete och forskarutbyte speciellt med nordiska och internationella universitet. Målsättningen är att fördubbla mängden doktorer inom teknik, informationsteknologi och naturvetenskaper som utfört sina forskarstudier i Österbotten.

Projektgruppen arbetar nu med att gradvis bygga upp stödfunktionerna för nya doktorander vid FNT i Vasa till ett fungerande doktorandnätverk. Man samlar professorer och handledare, startar upp regelbundna seminarier och samarbeten. Då grunden är lagd flyttas fokus till att direkt stödja doktoranderna.

– Just nu ser vi en tillströmning av doktorer inom teknik, informationsteknologi och naturvetenskaper i regionen. Vissa av regionens storföretag, exempelvis Mirka, har anställt ny högt utbildad arbetskraft samtidigt som Wärtsilä planerar att öka sin forsknings-och utvecklingsverksamhet i Vasa. Många av de här nya doktorerna har fått sin forskarutbildning vid FNT vid Åbo Akademi. Det här ser vi som en indikator på att det finns ett ökat behov av doktorer.

Målet är att generera 16-20 nya doktorander inom fem år

Vanligen tar en traditionell, universitetsfinansierad doktorandutbildning på heltid ungefär fyra år, medan arbetslivsbaserade doktorandstudier kan ta upp till det dubbla. Nätverket vill göra alternativa koncept mer effektiva genom att utveckla stödet för doktoranderna. Då projektet avslutas om fem år hoppas man att nätverket ska ha genererat 16 till 20 aktiva doktorander.

– Just nu pågår många nya intressanta utvecklingsinitiativ, till exempel batteriteknologiutvecklingen och den industriverksamhet som byggs upp i Österbotten. Ett annat område är en möjlig, starkare symbios mellan vindkraft och vätgas som på sikt kan leda till att det byggs en ny gasledning runt Bottenviken som kopplar upp oss till den europeiska gasmarknaden.

– Här finns många möjligheter att hitta intressanta teman till doktorandforskning, säger Margareta Björklund-Sänkiaho i pressmeddelandet.