Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands ekonomi repar sig snabbt efter coronakrisen

Från 2021
Uppdaterad 27.09.2021 12:01.
Folkmängd i köpcentrum.
Bildtext Både hushållens och företagens förtroende för ekonomin och framtiden är hög efter coronakrisen.
Bild: Lehtikuva

Den snabba ekonomiska tillväxten fortsätter 2022, enligt finansministeriets prognos, även om den snabbaste tillväxtperioden är förbi. Samtidigt är konsumenternas förtroende för ekonomin nära rekordnivåer.

Finland är bra igång med återhämtningen efter pandemin, konstaterar finansministeriet i den ekonomiska översikten som publicerats i dag.

Den snabbaste tillväxtspurten är förbi, men tillväxten kommer att vara snabbare än genomsnittet fram till sommaren 2022. Bruttonationalprodukten väntas öka med 3,3 procent i år, 2,9 procent nästa år och 1,4 procent 2023.

Rulltrappor med folk i köpcentrum.
Bildtext Efterfrågan på både varor och tjänster väntas öka efter pandemin.
Bild: Lehtikuva

Tillväxten hör ihop med den goda vaccineringstakten och avvecklade restriktioner: både hushåll och företag har nu ett starkt förtroende för framtiden. Konsumenternas förtroende för ekonomin är nu nära rekordnivåer sedan 1995, meddelar Statistikcentralen i dag.

– Tillväxtspurten är en del av det naturliga ekonomiska kretslopp som har ett samband med krisen som drabbat samhället och som nu lättar, säger finansministeriets överdirektör Mikko Spolander.

Växande världsekonomi, men samtidigt osäkerhet kring viruset

Världen över återhämtar sig ekonomin snabbt tack vare stimulanspaket, men också tack vare en uppdämd konsumtionsefterfrågan och ett bättre vaccinations- och pandemiläge.

Efterfrågan på tjänster ökar i takt med att restriktionerna lättar, och världshandeln med varor har återhämtat sig. Handeln har ändå fortfarande utmaningar med brist på komponenter inom industrin.

Mycket människor på rad i köpcentrum.
Bildtext Osäkerheten kring virusvarianter och vaccintäckning innebär en viss osäkerhet i ekonomiska prognoser, men väntas heller inte bromsa Finlands återhämtning efter pandemin.
Bild: Lehtikuva

Finansministeriets konstaterar att osäkerheten kring virusvarianter och vaccinationstäckning innebär en osäkerhet i den ekonomiska prognosen. Prognosen utgår ändå från att en eventuell försämring av sjukdomsläget i Finland inte bromsar den ekonomiska återhämtningen.

Underskott på 3 miljarder i mitten av 2020-talet

Underskottet i de offentliga finanserna minskar kraftigt både i år och nästa år, både till följd av den växande ekonomin och för att utgifterna för pandemihanteringen minskar.

Men underskottet försvinner inte: den offentliga ekonomin beräknas ha ett underskott på drygt 3 miljarder euro i mitten av 2020-talet.

Den offentliga skulden har under 2020 ökat till nästan 70 procent av Finlands BNP. Även om skuldsättningen förutspås avta under de närmaste åren kan den stigande medelåldern och växande vårdkostnader innebära en ny ökning av skuldkvoten.

Exporten och investeringarna ökar

De förbättrade utsikterna innebär också en återhämtning för privata investeringar och exporten.

Efterfrågan på Finlands exportprodukter ökar och tillväxten drivs av varuexporten.

Den privata konsumtionen väntas också öka efter pandemin. Också utrikeshandeln med tjänster väntas öka när branscher som drabbats hårt av coronarestriktioner nu öppnar upp igen.

Den ekonomiska tillväxten väntas också upprätthålla en efterfrågan på arbetskraft. Sysselsättningen har ökat avsevärt under det första halvåret i år.

Diskussion om artikeln