Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hur ska en stad utvecklas utan att värdefulla områden förstörs? Raseborg ska inte bli en stagnerad miljö, säger stadsarkitekten

Uppdaterad 29.09.2021 10:23.
En gata i en äldre stadsdel med gamla hus.
Bildtext En av de värdefullaste miljöerna i Raseborg är Gamla stan i Ekenäs.

Det är viktigt att bevara värdefulla miljöer med gamla hus men det är också viktigt med mångsidig utveckling. Det är frågan om en balansgång där det inte finns någon färdig mall, utan hur man går till väga varierar från fall till fall, säger stadsarkitekten i Raseborg.

Raseborg är en stad som är rik på gamla, kulturhistoriska miljöer. Stadshuset ligger på Ekåsenområdet, ett tidigare sjukhusområde med gamla hus invid vattnet. I Fiskars och Billnäs finns de gamla bruken, som grundades redan på 1600-talet, och i Dragsvik det anrika garnisonsområdet. Listan kan göras lång.

– En av de mest värdefulla miljöerna som finns i staden är Gamla stan i Ekenäs, säger stadsarkitekten Johanna Backas.

Hon påpekar att hon och hennes kollegor på stadsplaneringen inte tittar sig blinda på enstaka gamla hus utan att det är omgivningen, helheten som de enskilda byggnaderna skapar, som är värdefull.

– Det är viktigt att värna om de gamla miljöerna. Om man ändrar mycket på dem så är det svårt att få dem tillbaka, säger Backas.

Artikeln fortsätter efter ljudklippet.

Nybyggen i gamla miljöer väcker debatt

Att stadsplanering och utveckling i gamla miljöer inte alltid är så enkelt är de planerade flytande husen vid Barckens udde i Gamla stan i Ekenäs ett bevis på. Utvecklingen av Billnäs bruk är ett annat, lite äldre exempel.

I båda fallen har det uppkommit farhågor om att den värdefulla miljön förstörs och åsikter om att områdena borde lämnas som de är.

Stadsarkitekt Johanna Backas konstaterar att varje miljö är unik och att det inte finns någon bestämd gräns gällande hur mycket man kan bygga i gamla miljöer. Allt beror från fall till fall.

Porträtt av JOhanna Backas. Hon står på en bygga med huvudet på sne och ser rakt in i kameran. I bakgrunden motorbåtar som har förtöjt vid bryggan.
Bildtext De gamla miljöerna är en del av vår historia och vårt byggnadsarv, säger stadsarkitekten Johanna Backas.

Backas tar Ekåsenområdet som exempel.

Området är rätt luftigt och arkitekturen varierar bland byggnaderna. Där kunde det vara möjligt att godkänna ett tilläggsbygge som ser lite annorlunda ut.

Andra miljöer, så som Gamla stan i Ekenäs, tål inte så väldigt mycket nybygge bland de gamla husen.

– Inne i Gamla stan skulle det vara väldigt konstigt om det byggdes en modern byggnad i glas och betong, säger Backas.

I sin roll som stadsarkitekt skulle hon alltså inte förespråka några stora förändringar inne i Gamla stan. Men projektet med sjövillorna i havet vid Barckens udde ligger lite i utkanten av området.

Utmaningen är ändå att logistiken, parkering och avfallshantering, skulle placeras på Gamla stans sida, säger hon.

– Jag tycker det är viktigt att man är öppen för nya idéer men också att man funderar på hur mycket man ska tillåta för att möjliggöra utveckling. Det är också viktigt att vår stad inte blir en stagnerad miljö.

Röda gamla trähus kantar en mindre gata i en äldre stadsdel.
Bildtext Inne bland de äldre husen i Gamla stan skulle inte ett stort nybygge passa, säger stadsarkitekten.

Stadsarkitekten förstår att det finns oro för hur trafiken till och från de flytande husen ska löpa. Redan nu är det en utmaning att få snöröjningsmaskiner att rymmas på de smala gatorna om vintrarna.

– Nu väntar vi på utredningar från företaget som står bakom idén och sen ska vi värdera om vi tror att det ska funka eller om vi måste fundera på en annan plats.

Flytande hus ett tillägg i utbudet

Johanna Backas ser överlag flytande hus som ett bra tillägg till olika boendemöjligheter i Raseborg. Flytande hus kunde locka den gruppen som är intresserad av att bo på vatten till staden.

– Jag skulle inte göra det till en bred industri här. Tiden är inte riktigt mogen för det, men vem vet om det blir så i framtiden.

En svartvit bild från 1907 som visar hus byggda på vatten vid strandbrynet.
Bildtext Byggnaderna på bilden fanns tidigare i vattnet vid Fisktorget i Gamla stan i Ekenäs. De revs på 1920-talet. Bilden är från 1907.

Backas har själv bekantat sig med flytande hus i sitt slutarbete. Hon berättar att hus på vattnet historiskt sett inte är något unikt. Det har funnits i tusentals år, speciellt i Fjärran Östern.

I Holland finns en väldigt gammal kultur att bo på vatten och via sitt slutarbete har Backas bekantat sig med hur hela stadsdelar med flytande hus fungerar.

I Finland är flytande hus en rätt ny grej, även om det tidigare funnits hus som byggts till exempel på pålar i vattnet.

Just nu planeras flytande hus i Lovisa i samband med bostadsmässan. Flytande hus planeras också till exempel i Hirvensalo i Åbo och i Fiskehamnen i Helsingfors.

Artikeln uppdaterades 29.9 klockan 10.23 med intervjun med Johanna Backas i audioformat.

Diskussion om artikeln