Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Domstol ger grönt ljus för kritiserad tågdepå i Kyrkslätt – kommunen och invånare känner sig besvikna

Uppdaterad 29.09.2021 07:27.
En man står på en grusväg, framför en åker. Han har händerna i fickorna och ser allvarlig ut.
Bildtext Invånaren Torolf Widenius tycker inte att järnvägsdepån ska byggas på åkrarna i Bobäck.

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat alla besvär om en planerad järnvägsdepå i området Bobäck–Mankby i Kyrkslätt. Bobäckbon Torolf Widenius förstår inte varför depån ska byggas i ett natur- och kulturhistoriskt värdefullt område med olämplig mark och översvämningsrisk.

Det är en sval men solig höstmorgon på banvallen i Bobäck i Kyrkslätt. På andra sidan tågrälsen står ett antal småhus uppradade. I närheten står några hästar och betar.

Morgondimman ligger fortfarande kvar över de gula åkrarna, som den kritiserade tågdepån eventuellt kommer att stå på i framtiden.

– Det är ett område som enligt planerna är 10–11 hektar stort. Det kommer att vara en massiv depå som förorsakar ständiga ljud- och ljusföroreningar för dem som bor här, säger Bobäcksbon Torolf Widenius som bor alldeles intill den planerade depån.

Bobäck
Bildtext På den här åkern kan det stå en järnvägsdepå i framtiden.

Men det är inte bara för invånarnas skull som depån är problematisk. Området anses ha ett natur- och kulturhistoriskt värde, berättar Widenius.

– Dessutom är marken en gammal havsbotten. Det är delvis undersökt och vi vet att det är ett område som helt enkelt är olämpligt för ett sådant här byggande.

De omstridda planerna på en järnvägsdepå i Bobäck-Mankby har varit i rullning i flera år. Men för en del tog planerna ett steg i oönskad riktning förra fredagen (24.9).

Domstol förkastade alla tio besvär

Det var nämligen då som Helsingfors förvaltningsdomstol valde att förkasta alla tio besvär som lämnats in gällande tågdepåmarkeringen i Bobäck-Mankby i landskapsplanen "Nylandsplanen 2050". Bland annat Kyrkslätts kommun, Esbo stad och Bobäcks byaförening hade lämnat in besvär.

Torolf Widenius är besviken på domstolens beslut.

– Det är för jäkligt det här. Det kommer att påverka hela byns karaktär och miljö.

Hus i Bobäck.
Bildtext Det bor människor i närheten av den planerade depån.

Dessutom finns det en översvämningsrisk i området, säger han.

– Området är beläget precis intill Esboviken. Det är redan tidigare klassificerat som ett område med översvämningsrisk. Förra veckan kom klimatpanelen ut med sin bedömning om framtida regnmängder som ytterligare kommer att öka risken för översvämningar i området. Så det är på många sätt ett olämpligt område.

Men domstolens beslut är knappast slutgiltigt. Det förväntas att det söks ändring i beslutet hos Högsta förvaltningsdomstolen.

– Vi kommer nog att reagera på det här. Byaföreningen kommer att söka ändring i beslutet. Vi ser nog ända till slut hur det går med den här saken.

Kyrkslätts kommun är också besviken

Kommundirektör Tarmo Aarnio vid Kyrkslätts kommun berättar via e-post att kommunen är besviken på förvaltningsdomstolens beslut. Kommunen anser att beredandet av depåmarkeringen i landskapsplanen varit bristfällig, skriver han.

Men det är ännu oklart om Kyrkslätts kommun går vidare med ärendet. 

“Våra experter ska bekanta sig med beslutet och dess motiveringar. Efter det utvärderar vi huruvida kommunen ska nöja sig med beslutet eller ansöka om besvärstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.”, skriver Aarnio.

En ny tågdepå behövs västerut eftersom Esbo stadsbana ska byggas ut. Just nu löper stadsbanan mellan Helsingfors och Alberga, men planen är att den ska byggas ut till Köklax.

Utbyggnaden av Esbo stadsbana ingår i planerna på att utveckla Helsingforsregionens kollektivtrafik.