Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Busskartell har uppdagats i Åbotrafiken – böter på nästan två miljoner euro krävs av sex olika bussbolag

Från 2021
Turun seudun joukkoliikenteen logo bussin kyljessä.
Bildtext Kollektivtrafiken i Åboregionen Föli visste inte på förhand om innehållet i Konkurrens- och konsumentverkets rapport.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Enligt uppgifter från Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har sex bussbolag i Åboregionen brutit mot konkurrenslagstiftningen.

De sex bussbolagen har enligt utredningen gjort gemensamma anbud i upphandlingen av den regionala kollektivtrafiken Föli åren 2013, 2014 och 2016 och därmed bedrivit kartelliknande verksamhet.

I praktiken har företagen alltså inte konkurrerat med varandra, utan istället sinsemellan fördelat den trafik de vunnit på ett på förhand överenskommet sätt. Det är fråga om ett allvarligt brott mot konkurrenslagen.

– Utgångspunkten är alltid att alla företag självständigt beslutar om sitt konkurrensbeteende på marknaden. Här har man inte gjort så, och förfarandet har varit kartelliknande, beskriver KKV:s direktör Valtteri Virtanen i ett pressmeddelande.

KKV anser att minskad konkurrens är skadligt för både beställaren och slutkunderna, eftersom företag har då har mindre incitament att erbjuda lägre priser och bättre produkter och tjänster.

– Företagen har hävdat att samarbetet i själva verket skulle ha gynnat beställaren och konsumenten. De har dock inte kunnat visa på dessa fördelar, säger Virtanen.

På måndagen har KKV fört frågan till Marknadsdomstolen. De bussbolag som kan tvingas böta sammanlagt 1 894 844 euro i avgifter är Jalon Liikenne Oy, Lehtisen Linja Oy, Linjaliikenne Muurinen Oy, Linjaliikenne Nyholm Oy, Savonlinja Oy, Turun Citybus Oy samt för företaget LS-Liikennelinjat Oy, som samägs av en del av dessa.

Artikeln baserar sig på artikeln Turun seudun joukkoliikenne Föli perehtyy bussiyhtiöidensä kilpailurikkomissyytöksiin ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitykseen skriven av Johanna Lehtola. Artikeln har översatts av Carl Fahllund.

Diskussion om artikeln