Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Problem med penningspel är vanligt bland dem som får socialt understöd, visar THL-undersökning

Två män spelar i en R-kiosk.
Bildtext Många av dem som har problem med spelmussbruk får också understöd från Folkpensionsanstaleten, visar ny undersökning.

Nästan en tredjedel av dem som har problem med penningspel eller spelar på risknivå får någon form av stöd från Folkpensionsanstalten, visar en undersökning gjord av Institutet för hälsa och välfärd. 

31 procent med dem som har spelproblem får alltså arbetslöshetsunderstöd, sjukdagpenning, invalidpension eller utkomststöd, eller flera av de här stöden. Det gällde åtminstone under tiden för undersökningen.

Det är oftare personer med en sämre socioekonomisk ställning som har problem med penningspel. Problemen med penningspel kan i sin tur öka de sociala klyftorna och fattigdomen ytterligare.

– Det säger sig självt att pengar som gått förlorade i penningspelande skulle vara livsviktiga för många som får sociala förmåner. När de sista pengarna försvinner till penningspel befinner man sig i en situation där problemen hopar sig ytterligare och personens hälsa, välbefinnande och till och med liv kan stå på spel, säger THL:s specialforskare Tiina Latvala.

Enligt undersökningen har var fjärde av dem som fått utkomststöd problem med penningspel.

Enligt rapporten är penningspel vanligare bland arbetslösa än bland personer i arbetslivet. 16 procent av dem som lyfter arbetslöshetsunderstöd spelar också penningspel på risknivå.

Också personer som står utanför arbetslivet på grund av sjukdom uppvisar ett skadligt spelbeteende, 22 procent av dem som får invalidpension och 19 procent av dem som sjukdagpenning har problem med penningspel.

Penningspel upprätthåller och ökar ojämlikhet i samhället

Tidigare undersökningar visar att problem med penningspel ytterligare försämrar den ekonomiska situationen för personer som redan befinner sig i en sårbar situation.

Det är första gången som man nu har granskat sambandet mellan just sociala förmåner och penningspelande. 

Det är en ond cirkel – den som har ett spelberoende och samtidigt lyfter stöd har svårt att ta sig ur sin situation.

– Intäkterna från penningspel är pengar som spelarna förlorat, och det borde också de politiska beslutsfattarna beakta, säger THL:s forskningschef Anne Salonen.