Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Trafiken blockeras i dag när miljörörelsen Elokapina inleder tio dagar lång demonstration: "Jag fylls av en hopplöshet, och då blir aktivism något som tilltalar en"

Från 2021
Två unga personer står mitt på gågata och tittar in i kameran
Bildtext Vivi Kangasniemi och Ivar Sundman ser klimatdemonstration som ett sätt att bära sitt ansvar för andra som inte kan demonstrera, och är bara glada om vägockupation skapar debatt.
Bild: Marianne Sundholm / YLE

För de aktiva i rörelsen Elokapina, Extinction rebellion, är uppmärksamheten kring både trafikstopp och polisingripande välkommen.

– För många ungdomar känns klimatfrågan som vår tids största fråga. Det är ett så stort problem, och det blir så tydligt att det inte pratas tillräckligt om det och inte görs tillräckligt. Jag fylls snabbt av en hopplöshet, och då undrar man vad man kan göra. Då blir aktivism något som tilltalar en, säger Ivar Sundman.

– Personligen gick jag med för att jag tycker det är mer än en klimatfråga, det är också en människorättsfråga, jag vill att vi alla ska ha det bra här. Att rösta funkar, men det här passar mig för jag tycker situationen är så pass akut, säger Vivi Kangasniemi.

Sundman och Kangasniemi är båda i tjugoårsåldern och har rätt nyligen engagerat sig i klimatrörelsen Elokapina, eller Extinction Rebellion Finland.

I något skede inser man att man måste göra något mer radikalt för att få uppmärksamhet

De hör till de tusen personer som kommer att delta i klimatrörelsens tio dagar långa höstaktion som inleds med en ockupation av Mannerheimvägen i Helsingfors i kväll klockan 18.

– För mig var Extinction Rebellions tre krav så spot on, de motsvarar mina egna åsikter. Det att vi måste tala ofiltrerat om de här problemen och att vi verkligen måste agera nu, säger Kangasniemi om sitt engagemang.

Rörelsen kräver bland annat att regeringen ska fatta beslut om åtgärder som gör Finland klimatneutralt redan till 2025, tio år tidigare än vad regeringens nuvarande mål säger. Det här dömer en del experter ut som orealistiskt, även om flera har förståelse för oron.

För de aktiva i rörelsen handlar det om att bära sitt ansvar.

– Vi här i Norden och i västvärlden är de som har orsakat utsläppen, och vi är också priviligierade i och med att vi inte i första hand behöver uppleva och dö av följderna. Därför är det också på vårt ansvar att göra någonting, säger Kangasniemi.

Uppmärksamheten är väldigt välkommen

I offentligheten handlar diskussionen om Elokapina klart oftare om medlen än om målen. Till exempel har rörelsens höstaktion anmält bara den första av de tio dagar långa demonstrationen till polisen, och då fått uppmaningen att söka sig till en annan plats än just Mannerheimvägen.

Tidigare har rörelsens civila olydnad och polisens ibland väldigt kraftiga ingripande mot den väckt stor uppmärksamhet. Men rörelsen beskriver också uppmärksamheten som hela poängen: det är det som ger rörelsen synlighet.

– Man vill ju ofta vinkla det så att det att vi blockerar gator skulle göra mera skada än nytta, och det har jag hemskt svårt att se. Statistiken visar så tydligt att skadan som kommer ske av stegen vi inte tar för att nå förändring är så brutala och så stora, säger Sundman.

Ni är båda tillräckligt gamla för att rösta och det har också ordnats andra, helt lagliga demonstrationer – finns det andra sätt för er att påverka än att ockupera gator?

– Andra sätt att påverka har använts hur länge som helst, det är där Elokapina och andra miljörörelser börjat. Men vid någon punkt inser man att man måste göra något mer radikalt för att få uppmärksamhet. Och det har fungerat, medierna fylls med artiklar om Elokapina. Att människor talar om det är beviset att den här metoden är den mer gynnsamma, säger Sundman.

Elokapinas tre krav

Med sina demonstrationer vill miljörörelsen belysa sina tre krav till Finlands regering. I korthet lyder de:

  • Berätta sanningen: Regeringen måste utlysa klimatnödläge i Finland.

  • Agera nu: Regeringen måste lagstifta om åtgärder som gör Finland klimatneutralt till 2025.

  • Utöka demokratin: Regeringen måste sammankalla ett medborgarforum om klimatfrågorna så att alla i samhället är representerade

Svenska Yle har tidigare bett klimatexperter kommentera kraven. Experterna dömer delvis ut dem som orealistiska, men säger sig också ha förståelse för krav på snabbare klimatåtgärder i Finland.

Diskussion om artikeln