Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Massiv kritik mot nedskärning av nordiska kulturpengar: “Det måste ske en klar förändring för att vi ska godkänna budgeten”

Från 2021
Erkki Tuomioja framför nordiska flaggor
Bildtext Erkki Tuomioja (SDP), som är ordförande för Finlands delegation i Nordiska rådet, tror att det ännu finns en chans att häva nedskärningarna för kulturens del, åtminstone delvis.

Nordiska rådets kulturbudget ska skäras ner med 20 procent före 2024. Nästa år minskar anslagen med nästan en miljon euro, om ministerrådets förslag blir verklighet. – Det finns en chans att rädda kulturbudgeten, åtminstone delvis, säger Erkki Tuomioja, ordförande för Finlands delegation i Nordiska rådet.

Svenska Yle rapporterade igår att Nordiska ministerrådets pengar som tidigare gått till kultur, utbildning och forskning nu ska gå till klimatsatsningar. De nordiska statsministrarna enades redan 2019 om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Det sker på bekostnad av bland annat kulturen. 

Enligt förslaget minskar kulturbudgeten för nästa år med ungefär 4,5 procent, alltså nästan en miljon euro. Totalt krymper kulturbudgeten med 20 procent under perioden 2021-2024.

Benny Marcel, direktör för Nordisk kulturfond som beviljar stöd till olika nordiska kulturprojekt, vill få beslutet hävt eftersom det enligt honom stympar själva kärnan i det nordiska samarbetet.

– Det är ett stort misstag att göra en sån här neddragning, och att förstöra det som fungerar. Än finns det tid att förändra det här misstaget. 

En man med glasögon.
Bildtext Benny Marcel, direktör för Nordisk kulturfond tycker förslaget om att skära i kulturbudgeten är ett stort misstag.
Bild: Peter Hoelstad

Nordiska rådets prissumma krymper

Om förslaget blir verklighet slopas eller minskar bidragen till flera etablerade institutioner och program. På slaktlistan finns bland annat dokumentär- och kortfilmsfestivalen Nordisk Panorama, Det Nordiska Debutantseminariet på Biskops Arnö, Nordiska litteraturveckan, Nordisk Journalistcenter och Orkester Norden. 

Även Nordiska rådets priser drabbas: prissumman på 300 000 danska kronor (cirka 40 300 euro) är 15 procent mindre än förut. 

– Nordiska rådets priser är kanske det absolut mest kända inom det nordiska samarbetet. De är ju både en symbol men också en värderingsfråga, säger Benny Marcel och fortsätter:

– Man får så mycket badwill runt omkring i världen, då man sänker det. Nordiska rådets priser har en hög legitimitet idag. På det här sättet dumpar man det som skapar legitimitet för det nordiska samarbetet. 

Dålig tajmning

Kultursektorn hör till de områden som drabbats hårdast av pandemin. Att nedskärningarna görs i ett läge där länderna i sina nationella kulturbudgetar kämpat med att försöka få kultursektorn återupplivad, tycker Marcel är anmärkningsvärt.

– De nordiska länderna, som också är kulturnationer, har ett stort ansvar att se till att de kulturverksamma konstnärerna, kulturarbetarna ges möjligheter att faktiskt komma tillbaka till sina professioner.

Han hoppas att Finland, som är ordförandeland i ministerrådet, och samarbetsministrarna nu inser sitt ansvar och lyssnar på kritiken.

Kulttuuriväen mielenosoitus eduskuntatalon edessä 3.6.2021
Bildtext Kultursektorn hör till de hårdast drabbade områdena under pandemin. I juni demonstrerade kulturarbetarna utanför riksdagshuset i Helsingfors.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle

Massiv kritik mot förslaget 

Nordiska rådet har motsatt sig nedskärningarna i kultursanslagen och förslaget har mötts av massiv kritik. Drygt 1200 kulturarbetare i Norden har skrivit under en petition som nyligen överräcktes till Nordiska ministerrådets generalsekreterare samt de nordiska samarbetsministrarna och kulturministrarna. 

– Vi hoppas att man lyssnar på den opinionen, och att man inte kör över det folkliga samarbetet som finns på nordisk nivå. Det är det folkliga samarbetet som bygger den nordiska hållfasta tilliten mellan oss här i Norden. Där vilar ett stort ansvar på politiken inför det här beslutet, säger Benny Marcel.

Biskops Arnö.
Bildtext Författarskolan Biskops Arnös debutanseminarium hör till de progra som är på slaktlistan.
Bild: Yle/Ylva Perera

“Det nordiska kulturutbudet krymper”

Anders Ljunggren, ordförande för Biskops Arnö Nordens Folkhögskola, säger att han instämmer i statsministrarnas vision om ett grönare Norden, men framhäver att det inte kan ske på bekostnad av språksamarbetet och kulturutbytet mellan länderna. 

– Vi får ett mindre hållbart Norden med sämre nätverk mellan de nordiska länderna. Det är uttryckligen kulturen och språkgemenskapen som håller ihop Norden. Därför är det oerhört olyckligt, inte minst efter pandemin, att man drar ner anslaget till just kulturområdet.

Flera kända författare har lyft fram betydelsen av debutantseminariet. Bland dem Monika Fagerholm som talade varmt om seminariet i sitt tacktal när hon tilldelades Nordiska rådets litteraturpris 2020.

–  Alla författarförbund i Norden, bland dem båda de finländska författarförbunden, har protesterat mot nedläggningen av debutantseminariet. Om seminariet inte får finansiering riskerar det att läggas ner. säger Ljunggren.

Erkki Tuomioja
Bildtext Erkki Tuomioja säger att det måste ske en klar förändring innan Nordiska rådet kan godkänna budgeten.
Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Tuomioja: “Det finns hopp”

Budgeten ska stå klar till Nordiska rådets session som äger rum första veckan i november i Köpenhamn. Nordiska rådet har meddelat att man inte godkänner nedskärningarna i kulturbudgeten. 

Riksdagsledamot Erkki Tuomioja (SDP) är ordförande för Finlands delegation i Nordiska rådet. Han tror att det ännu finns en chans att häva nedskärningarna för kulturens del, åtminstone delvis.

– Det tror jag. Vi får knappast allt som vi vill ha igenom, men största delen. Det måste ske en klar förändring för att rådet ska godkänna budgeten. 

Förhandlingarna fortsätter, och nästa vecka kommer presidiet att ha ett möte.

– Då får vi veta om det har blivit någon överenskommelse eller inte.

Det är ministerrådet som godkänner budgeten. Men det har, enligt Tuomioja, aldrig förut uppstått en situation där parlamentarikerna, alltså nordiska rådets session, inte har godkänt budgeten.

– Om Nordiska rådet inte godkänner ministerrådets förslag uppstår en mycket pinsam och allvarlig situation. Jag tror att också regeringarna uppfattar det här på samma sätt, och därför tror jag också efter att ha haft ett möte med minister Thomas Blomqvist att det finns ett reellt försök från båda sidor att komma överens, säger Tuomioja.

Diskussion om artikeln