Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Domstol ändrade Nylands landskapsplan – det kan påverka Varuboden-Oslas planer på en stormarket i Karis

Från 2021
Byggnaden där Jysk-butiken finns i Karis.
Bildtext Alltför stora butiker för detaljhandel av dagligvaror kan påverka omgivningen mer än vad man kan styra i en landskapsplan, blev utfallet av ett besvär som en myndighet gjorde.
Bild: Yle/Pia Santonen

Helsingfors förvaltningsdomstol har strukit en planbeteckning i Nylands landskapsplan 2050, som kan påverka detaljhandeln i affärsområdet i Läpp utanför Karis.

Nyligen meddelade Helsingfors förvaltningsdomstol att den godkänt tre besvär som lämnats in av olika instanser gällande Nylands landskapsplan 2050.

Ett av dem gäller affärsområdet i Läpp i Karis.

Affärsområdet var i planen inritat som en utvecklingszon för tätortsfunktioner.

Enligt den beteckningen hade det varit möjligt att bygga till exempel stormarknader med 10 000 kvadratmeter våningsyta som undre gräns.

Myndighet ansåg att helheten var för stor

Men det tyckte Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) att var för mycket och besvärade sig över planbeteckningen för området i Läpp.

Landskapsplanens uppgift är att ge de stora riktlinjerna för hurdan verksamhet som kan bedrivas på ett område och i vilken utsträckning.

Enligt NTM-centralen skulle det ha handlat om så stora helheter om man ännu till beaktar lokalernas kringfunktioner, att det hade varit svårt att se vilka regionala effekter som uppstått.

Det handlar om vilken inverkan en stormarket skulle ha på affärerna i centrum och hur trafiken skulle påverkas.

Och helheten var för omfattande för att kunna styras av en landskapsplan, menade myndigheten.

Affärsområdet i Läpp finns invid riksväg 25 utanför Karis i det som i landskapsplanen definieras som utvecklingszon.

I praktiken innebär beslutet att stormarknaderna nu finns i huvudstadsregionen.

Vd: "Vi måste sätta oss in i beslutet"

Mathias Kivikoski, som är vd på Varuboden-Osla, säger att han inte hunnit sätta sig in i beslutet tillräckligt väl för att uttala sig om vad det betyder för andelslagets planer på en Prisma invid deras ABC-station.

– Vi har ju en välfungerande S-market inne i Karis centrum och där har vi inte för avsikt att göra några förändringar. Och så har vi en lika väl fungerande ABC i Läpp.

Men kunderna har under åren önskat ett ännu bredare sortiment, så Kivikoski säger att andelslaget får fundera vidare på hur man bäst kan erbjuda det.

Finns det någon risk om det blir väldigt besvärligt för er att fullborda det här bygget, att ni slopar de här planerna?

– Jag måste först bekanta mig med det här beslutet i detalj, vad det betyder.

Hur hög prioritet har Prisma i Läpp för er?

– Det här är ett område där vi då möjligen kan utvidga, säger Kivikoski.  

Mer plats för handel som kräver utrymme

Följande nivå under landskapsplanen, etapplandskapsplanen, tillåter att det byggs upp till 40 000 kvadratmeter våningsyta för handel som kräver utrymme.

Det kan till exempel vara bilhandel eller möbelaffärer.

Men matbutikerna får ändå bara vara 4 000 våningskvadratmeter oberoende om de är fristående eller inne i en byggnad för skrymmande handel.

Det berättar Ilona Mansikka, som är planläggningschef på Nylands förbund.

Hon säger det på ett allmänt plan och betonar att hon inte känner till Läpp väldigt bra.

– Men allmänt taget är det så att om det finns en detaljplan för området som har laga kraft, så då gäller inte landskapsplanen.

Men vill man sedan ändra detaljplanen, måste det ske inom ramen för vad landskapsplanen säger.

Kan finnas omvägar, men de kan vara långsamma

Enligt Ilona Mansikka, kan det finnas eventuella kryphål för framtida etableringar.

– Ett annat sätt att få bygga fler våningskvadratmeter för en livsmedelsmarket kan vara att kommunen genom utredningar påvisar att det finns underlag för tjänsten och att den behövs, säger Ilona Mansikka.

Ett av få besvär som inte förkastades

Den här ändringen i planen var en av tre som domstolen godkände.

Den var också ett av sammanlagt 35 besvär, som förvaltningsdomstolen inte förkastade.