Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kunder i kläm då konkurrenslagen tolkas på olika sätt – KKV: "Vi lägger upp en ram för taxiföretagen som sedan ska se till att det fungerar"

Från 2021
Uppdaterad 29.09.2021 11:08.
En gul taxi-skylt på ett biltak, i bakgrunden fler taxibilar.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Konkurrens- och konsumentverkets tolkning av konkurrenslagen har lett till problem för invånare i glesbygden. Yle Åboland kunde tidigare rapportera om att kunder inte längre kan använda en och samma taxiföretagare då de använder sig av FPA-taxiskjutsar.

Prioriteringen av företagare förbjuds i samband med FPA-taxiresor, vilket har fått taxiföretagare i Åboland att fundera på om det är värt att fortsätta köra taxi.

– Tidigare har jag kunnat vänta på kunderna då de besökte läkaren eller sjukhuset men nu ska jag köra hem med tom bil, sade taxiföretagare Ann-Helen Franzén-Juslin Houtskär till Yle Åboland.

– Det handlar om en tolkning av konkurrenslagen som vi anser att snedvrider konkurrensen och därför ser vi det som problematiskt att taxicentralerna har godkänt att man kan prioritera enskilda taxiföretagare, säger forskningschef Max Jansson vid Konkurrens- och konsumentverket, KKV.

Enligt Jansson är konkurrensmyndigheternas uppdrag att ge utlåtanden om konkurrenslagen och se om det finns förfaranden som hotar den fria marknaden. Det har uppstått situationer på olika håll i landet där det förekommit brister inom taxibranschen och där det varit svårt för nya aktörer att komma in på marknaden.

– Vårt uppdrag är att lägga upp en ram för taxiföretagen och de verksamma taxicentralerna, men vi säger inte i detalj hur de ska organisera sin affärsmodell. Det är upp till var och en att själv lägga upp en modell som fungerar.

Mångårig utredning står bakom

KKV har redan i flera år utrett taxibranschen och sedan den nya lagen trädde ikraft som avreglerade branschen har det funnits mycket jobb.

– Jag känner att vi har gått mot det bättre och taxibranschen har varit aktiv och tagit kontakt med oss för att vi ska kunna belysa hur lagen ska tolkas i olika sammanhang, säger Jansson. Men det ska betonas att det handlar om tolkningar och då de ska implementeras på verkliga situationer i vardagen kan det uppstå problem.

Max Jansson är specialforskare.
Bildtext Max Jansson medger att det kan vara svårt att implementera myndigheternas tolkning av lagen i enskilda fall och situationer.
Bild: Yle/Anna Savonius

Jansson medger att en av de utmaningarna handlar om FPA-taxiskjutsar i glesbygden.

– Det är inte vår mening att skapa problem för enskilda medborgare, men vi har gjort en tolkning av konkurrenslagen och de verksamma centralerna har sedan tolkat vårt utlåtande och valt att göra på ett visst sätt, säger Jansson.

Taxicentralerna byts ut vid årsskiftet

Folkpensionsanstalten har gjort en ny konkurrensutsättning av de taxicentraler som har hand om FPA-taxiskjutsarna och i Egentliga Finland byts den nuvarande centralen, Lounais-Suomen Taksidata, ut mot Menevä och Taksi Helsinki.

Lounais-Suomen Taksidata säger till Yle Åboland att tvisten gällande FPA-taxiskjutsar till och från glesbygden för deras del är avslutad. Hur det blir med dem efter årsskiftet och om det kan göras en annan tolkning av konsumentmyndigheternas utlåtande måste de nya aktörerna avgöra.

Ratt och taxamätare inne i en taxibil.
Bildtext Många taxiföretagare kan lägga hatten på hyllan om det blir för svårt för att fortsätta verksamheten.
Bild: Taisto Lapila / Yle

Yle Åboland har inte kunnat nå Menevä eller Taksi Helsinki för en kommentar gällande FPA-taxiskjutsarna men i två separata pressmeddelanden skriver företagen att de nu för diskussioner med de enskilda taxiföretagen om och hur skjutsarna ska organiseras efter årsskiftet.

Politiker kräver ändring

SFP-politikern och riksdagsledamot Sandra Bergqvist anser att situationen är ohållbar för invånarna i glesbygden och har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen.

En kvinna i långt ljust hår poserar framför riksdagshuset.
Bildtext Sandra Bergqvist vill se en förbättring av situationen och har lämnat in ett spörsmål till regeringen.
Bild: Folktinget/Niklas Gerkman

Enligt Bergqvist måste det utredas hur FPA-taxiskjutsarna kunde göras smidigare till och från skärgården. Det är ohållbart både ur en ekonomisk som ur ett miljöperspektiv att taxiskjutsar inte kan prioriteras i särskilda fall.

Som läget ser ut nu funderar många företagare i periferin om det längre finns ekonomi att fortsätta taxiverksamheten på grund av utmaningar med FPA-taxiskjutsarna. Det kan få stora följder för många orter i glesbygden som inte har fler taxiföretag än ett.

Tolkningar av taxilagen har lett till problem för invånare i glesbygden

5:20

Sandra Bergqvist kritiserar tolkningen av taxilagen

7:13

Artikeln uppdaterad klockan 9.50 med en precisering gällande vilken lag konkurrensmyndigheterna har tolkat då de gett sitt utlåtande om taxibranschens förfarande.

Diskussion om artikeln