Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Svårt att bygga nytt i gamla städer – i Kristinestad hämtar man inspiration ur historien

Från 2021
Två män och en kvinna står mellan gamla trähus.
Bildtext Markku Niskala, Hannu Heikkinen och Angelique Irjala säger att man tar hänsyn till stadsbilden när man planerar nya områden i Kristinestad.
Bild: Anne Teir-Siltanen / Yle

Skyddade trappor, staket och fasader. En detaljplanering som sätter ramar. Att bygga nya bostadsområden i gamla städer är utmanande. I Kristinestad som är en av Nordens mest välbevarade trähusstäder har det hittills fungerat med respekt för byggmaterial, former och detaljer.

Att bygga nytt i en gammal stad är inte okomplicerat. I Ekenäs går åsikterna isär när det gäller planeringen av flytande sjövillor vid Barckens udde i gamla staden. Det blir en svår gränsdragning mellan att bevara gammalt och utveckla nytt. Yle Österbotten har talat med några av Kristinestads representanter och frågat hur det går att kombinera nytt och gammalt i en av Nordens mest historiskt välbevarade trähusstäder.

– Vi behöver nya invånare och då är attraktivt boende ett sätt att locka människor, säger Angelique Irjala, vd för Kristinestads näringslivscentral.

Vi behöver nya invånare och då är attraktivt boende ett sätt att locka människor.

― Angelique Irjala, vd Kristinestads näringslivscentral

Staden jobbar med att utveckla nya bostadsområden, men inne i stadskärnan är det inte möjligt. Att ändra den gamla staden som grundades 1649 är inte okomplicerat.

– I gamla stan får vi inte ändra stadsbilden, eftersom staden är skyddad i stadsplanen, berättar byggnadsinspektör Hannu Heikkinen.

Husen i gamla staden är i relativt bra skick. När det blir aktuellt med åtgärder är det Museiverket som bestämmer. Just nu finns uppskattningsvis fyra–fem privatägda tomter som är obyggda och ett bygge som pågår.

– I gamla stan har vi stadsplanen som sätter gränserna, och det måste vi leva med, säger Heikkinen.

Kristinestads centrum i höstskrud.
Bildtext Gamla staden i Kristinestad är väl bevarad.
Bild: Anne Teir-Siltanen / Yle

"Inga betongklossar"

Även om staden jobbar med att utveckla nya bostadsområden är det viktigt att bevara miljön.

– Vi får nog inga idéer över att vi ska bygga en betongkloss mitt i stan, ingen kommer med en sådan idé, säger Irjala.

– Jag tror att folk mer och mer uppskattar gamla byggnader, de behöver inte heller vara så moderna bara de passar in i stadens image, säger Markku Niskala, tf teknisk direktör.

Jag tror att folk mer och mer uppskattar gamla byggnader, de behöver inte heller vara så moderna bara de passar in i stadens image.

― Markku Niskala, tf teknisk direktör i Kristinestad

Den nuvarande stadsplanen är från 1980-talet. Då ändras linjen och det beslöts om vilka hus som skulle bevaras. Den tidigare stadsplanen bestod till stor del av höghusbyggnader.

– Vi är ganska glada att det inte blev så, bara några enstaka misstag, säger Irjala och skrattar.

Planer på nytt bostadsområde

I Kristinestad pågår som bäst ändring av detaljplanen i Gamla hamnen, eller Inre hamnen som den också kallas. Målet är att utveckla ett attraktivt bostadsområde med inspiration av vattnet. Ett bostadsområde som samtidigt är öppet för alla, med butiker och platser för aktiviteter.

– Vi har haft ett utkast till påseende och även ordnat ett tillfälle där vi bjöd in olika intressenter. Nu fortsätter arbetet på den basen, säger Niskala.

Vit träbänk på en gräsmatta.
Bildtext I planeringen av det nya bostadsområdet i Inre hamnen tar man inspiration av vattnet.
Bild: Anne Teir-Siltanen / Yle

– Det har pratats om inre hamnen i många, många år och ur ett inflyttnings- och utvecklingsperspektiv ser jag fram emot att få jobba vidare med planen, men vi behöver förstås använda oss av försiktighetsprincipen berättar Irjala.

Coronpandemin och ändrade arbetssätt i form av distansarbete möjliggör även för nya invånare i Kristinestad som har sin arbetsplats på annan ort, tror Irjala.

Hänsyn till miljön

Även om framåtandan är stark är det viktigt att ta hänsyn till staden och stadsbilden.

– Man ska komma ihåg miljön som man ska operera i och ta hänsyn till den, säger Irjala.

Det har nu gått tio år sedan Kristinestad som första och hittills enda ort i Finland fick Cittaslow-status. Cittaslow kan beskrivas som ett varumärke med livskvalité i fokus.

Vi ska ta inspiration ur den gamla historien som sjöfartsstad, men det är inte heller meningen att bygga en kopia av gamla stan.

― Markku Niskala

Niskala poängterar att förändringar och nybyggen ska ske i Cittaslow-anda. Inspirationen ska hämtas ur miljön.

– Vi ska ta inspiration ur den gamla historien som sjöfartsstad, men det är inte heller meningen att bygga en kopia av gamla stan, säger Niskala.

"Nu ska det hända något"

Om det blir aktuellt med höghus är planen att de ska byggas i trä. Byggnadsinspektör Heikkinen understryker vikten av noggrann planering.

– Bra arkitektplanering är en mycket viktig sak när vi påverkar stadsplaneringen, då kan vi få något fint och hållbart, säger Heikkinen.

Två män och en kvinna står mellan gamla trähus.
Bildtext Niskala, Heikkinen och Irjala i trähusstaden.
Bild: Anne Teir-Siltanen / Yle

En öppen diskussion är mycket viktig när nya bostäder planeras i en gammal stad. Första planutkastet har varit framme för påseende och feedback tas emot. Projektet har även debatterats i de lokala dagstidningarna.

– Jag upplever att många Kristinestadsbor har väntat länge på att det ska hända något där ute, och nu ska det hända något, säger Irjala.

Diskussion om artikeln