Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ungdomspolitiker efterlyser nya tag inom vårdbranschen: "Ansvaret ligger hos alla som fattar beslut om ekonomin"

Från 2021
Uppdaterad 30.09.2021 08:25.
Kollagebild med tre unga finländska politiker
Bildtext Veera Granroth (Svensk ungdom), Matias Pajula (Samlingspartiets ungdomsförbund) och Rebecca Åkers (Socialdemokratisk ungdom) är måna om att åstadkomma en förändring.
Bild: Marie Krogius, Mikko Ahmajärvi, Anna Ruda

Fräscha idéer behövs om vi ska kunna åtgärda problemen inom vårdbranschen. Vårdarbetet måste ges högre värde, tycker framtidens beslutsfattare.

Nyheterna om vårdare som säger upp sig och byter bransch upprör, och vårdarbetet måste ges högre värde. Det är viljan hos ungdomspolitiker som Svenska Yle har talat med.

Men bara uppskattning räcker inte. Diskussionen kommer in på arbetsförhållanden, finansiering och lönesättning.

Vice ordförande Veera Granroth vid Svensk Ungdom tror och hoppas att framtidens beslutsfattare kan komma med fräscha idéer.

Enligt Granroth är problemet strukturellt. Kvinnodominerade branscher har inte uppskattats tillräckligt.

En sjukskötare går genom ett sjukhus.
Bildtext Vårdbranschen uppfattas som ett kall av många.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Den ekonomiska planeringen är i nyckelroll. I nuläget behövs det enligt henne investeringar på kommunal nivå och bättre statlig finansiering. Ersättningarna som betalas under och efter coronaviruspandemin är också viktiga.

– Ansvaret ligger hos alla dem som fattar beslut om ekonomin på statens sida och hos dem som fattar beslut om ekonomin på den kommunala sidan.

Politikerna måste ta större ansvar för den offentliga sektorns finansiering

Rebecca Åkers, medlem i förbundsstyrelsen vid Socialdemokratisk ungdom, säger att vi helt måste tänka om.

Vårdarbetet måste ges högre värde. Också hon nämner könsaspekten, och efterlyser mer resurser för den offentliga sektorn.

Den offentliga sektorn är den största arbetsgivaren, och den offentliga sektorn styrs av politikerna.

– Man har kanske offentligt sagt att vårdarnas sak är viktig, men inte gjort de tillräckliga åtgärderna som behövs. Man har inte höjt vårdsektorns budget tillräckligt mycket.

Åkers förundrar sig över hur diskussionen om vår åldrande befolkning har pågått i årtionden. Ändå har beslutsfattarna inte förstått konsekvenserna för vårdsektorn.

Invandring, bättre bruk av stödtjänster och flexibilitet på arbetsmarknaden

Matias Pajula, ordförande för Samlingspartiets ungdomsförbund, tycker att politikerna också i framtiden ska hålla sig utanför den direkta lönediskussionen.

– Då vi går med i en budgivning om att en del gruppers löner borde höjas så är slutresultatet inte i slutändan bra för någon, säger Pajula.

Men politikerna är enligt honom i nyckelroll i övrigt för att lösa krisen inom vårdbranschen.

– Det viktigaste är att vi får tillräckligt mycket arbetsrelaterad invandring, att vi lagstiftningsvägen bättre kan möjliggöra bruket av personal som utför stödtjänster och att arbetsförhållandena och flexibiliteten i det stora hela förbättras, säger Pajula.

Bättre möjligheter att ingå lokala avtal på arbetsplatserna ingår i Pajulas resonemang.

Också Veera Granroth och Rebecca Åkers tycker att vi behöver mer arbetsrelaterad invandring, men att det samtidigt måste satsas på arbetsförhållandena och -villkoren.

Personaldimensioneringen inom äldreomsorgen delar åsikterna

Åsikterna går i sär om hur olika personaldimensioneringar påverkar branschens dragningskraft.

Matias Pajula kritiserar personaldimensioneringen i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och den långvariga institutionsvården för äldre.

Enligt Pajula skapar dimensioneringen mekaniska gränser för mängden personal som får utföra stödtjänster, vilket för utvecklingen åt fel håll.

Krista Kiuru.
Bildtext Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) hör till dem som har drivit frågan om en personaldimensionering inom äldreomsorgen.
Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Rebecca Åkers tror på dimensioneringen. Hon kastar också fram tanken om en kortare arbetsvecka och bättre möjligheter att påverka de egna förmånerna.

– Det handlar alltid om att anställda känner sig delaktiva, uppskattas och respekteras.

Lönen är viktig, men den är inte allena saliggörande

Social- och hälsovårdsbranschen borde i framtiden locka hundratusentals nya anställda. Oberoende av mängden invandring behövs fler som vill studera och jobba inom branschen.

De unga politikerna är överens om att det behövs många olika åtgärder för att locka folk.

Veera Granroth säger att lönen är viktig, men att de yngre generationerna är måna om att jobbet ska vara mer än bara lön.

Det ska kännas som att det är roligt att gå till jobbet, att relationen till cheferna är bra och att det finns kapacitet på arbetsplatsen att sköta jobbet på ett bra sätt.

– Ingen vill ju sen heller ta ett så stort ansvar att man riskerar att något går fel.