Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Många lärare är utmattade – aktiv vid lärarfacket: "Beslutsfattarna måste förstå att vi behöver mer resurser"

Petra Örn.
Bildtext Lärarna borde få koncentrera sig på undervisningen och eleverna, säger Petra Örn vid Åbo lärarförening.

Många lärare överväger att byta bransch. Det visar en färsk enkätundersökning, som lärarfacket OAJ har låtit göra. Resultatet var ingen överraskning, säger Petra Örn som är ordförande för Åbo lärarförening och fullmäktigeledamot i både OAJ och Finlands Svenska Lärarförbund.

Örn känner lärare som är så trötta att de har sjukskrivit sig och överväger att byta bransch. 

- Det här var tydligt redan på våren men läget har förvärrats under hösten. Det är jättesynd, men jag är inte förvånad, säger Örn. 

Enligt OAJ:s enkät har närmare 60 procent av lärarna övervägt att byta bransch. I början av sommaren var motsvarande siffra ungefär 30 procent, så antalet har ökat markant. Ungefär 2 600 av OAJ:s medlemmar svarade på enkäten i september. OAJ:s ordförande Olli Luukkanen har beskrivit resultatet som ett nödrop. 

- Det att närmare 60 procent funderar på det, betyder inte att alla dessa personer byter bransch. Men det tyder på att allt inte är som det ska. Det råder också en brist på vikarier och det är också ett tecken på någonting, säger Petra Örn. 

Allt fler elever behöver stöd och hjälp

Stress och hög belastning anges som orsaker till att många vill byta bransch. Enligt Örn har arbetsbördan ökat. Det här har varit ett problem redan innan coronapandemin, men nu har läget förvärrats. 

Arbetsmängden ökar samtidigt som allt fler elever behöver stöd och hjälp på grund av distansundervisningen under coronapandemin. Det finns inte tillräckligt med resurser för att hjälpa de här eleverna, anser Örn. 

- Kunskapsluckorna har blivit större och allt fler elever behöver stöd. Många lärare känner att de inte räcker till. 

Många lärare upplever också att eleverna har blivit mer oroliga och har större svårigheter med koncentrationen. 

- När det som skolan har att erbjuda inte räcker till, så faller det på den enskilda läraren att försöka fixa situationen. Det är mycket utmattande, säger Örn.  

"Beslutsfattarna borde inse behovet av resurser"

Många lärare är också tvungna att lägga fokus på annat än pedagogiken och det är slitsamt, säger Örn. 

- Vi har inte kunnat koncentrera oss på det arbete som vi är utbildade för. Istället har vi lagt mycket fokus på hur vi får skoldagen att fungera med tanke på coronapandemin. Bland annat måste lärarna fundera på hur elevgrupperna hålls isär och hur rasterna och lunchen ordnas med tanke på smittspridningen, säger Örn. 

Petra Örn efterlyser mer resurser, alltså öronmärkta pengar för undervisningen. Beslutsfattarna ska också se till att undervisningsgrupperna inte sväller och att det finns tillräckligt med vuxna i skolvardagen, säger Örn. Om problemet inte åtgärdas så kan det råda brist på lärare i framtiden, förutspår hon.  

- Nu borde beslutsfattarna inse behovet av resurser. Vi måste få arbetsro och att vi lärare får koncentrera oss på undervisningen och våra elever, säger Örn.