Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt tillbaka på ruta ett med klient- och patientdatasystemet

En man och en kvinna som står i en korridor.

Efter att både Jyväskylä och Mellersta Finland dragit sig ur faller klient- och patientdatasystemet Aster för Vasas del. - Det är inget större drama, vi måste se framåt, säger direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt Marina Kinnunen.

På 2500 rader finns det beskrivet vad de 13 olika kommunerna i sjukvårdsdistriktet behöver av det nya klient- och patientdatasystemet. Utredningen som inleddes 2012 är massiv.

Länge såg det ut att bli det amerikanska bolager Cerner och deras system Aster som skulle tas i bruk i Vasa sjukvårdsdistrikt 2025.

Vasa sjukvårdsdistrikt var ett att fyra distrikt som gick in för Aster, men efter att både Jyväskylä stad och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse dragit sig ur är det så gott som säkert att Aster faller för Vasas del.

Debatten kring datasystemet har varit lång och intensiv. Ärendet beskrivs som komplext.

Borde något ha gjorts annorlunda?

– Kommunikationen utåt borde ha varit bättre. Diskussionen om ekonomin i Mellersta Finland är utanför alla andra, den har hållits bra i Österbotten där det kastar på 0,7 procent, säger förändringsledare Göran Honga.

Prislappen ett utropstecken

I den allmänna debatten har priset på det nya systemet väckt starka åsikter, framför allt i Mellersta Finland där priset skenat från 65 miljoner till 130 miljoner. För Vasa del beräknades totala kostnader på 160 miljoner euro.

– Nästa år när vi startar som en integrerad organisation så behöver vi ett nytt system, problemet kvarstår, säger Kinnunen.

För Vasas del är det inte ekonomin som Aster faller på i första hand. Aster faller på de övriga distrikten som drar sig ur. Utan dem kan inte Vasa sjukvårdsdistrikt fortsätta eftersom det blir för dyrt.

När Aster inte är aktuellt krävs en ny upphandling för ett nytt klient- och patientdatasystem. Upphandlingskriterierna kommer att vara de samma, men Honga frågar sig om det är en möjlig ekvation.

– Vill man ha något enklare och billigare så blir det också enklare. Det betyder att det inte uppfyller alla de krav som finns. I slutändan drabbar det här befolkningen i Österbotten som får sämre service till ett högre pris, säger Honga.

Syftet med det nya systemet är att integrera datasystemet i de 13 kommuner som hör till Vasa sjukvårdsdistrikt. Planen var att det nya systemet skulle tas i bruk 2025 och det finns en plan för hur övergången ska se ut.

Övergångstiden blir troligtvis längre med nya upphandlingar.

Problemen kvarstår

I det kommande välfärdsområdet är fungerande närservice en viktig del av strategin. Med tanke på det känner Kinnunen en viss besvikelse över situationen.

– Det känns förstås inte bra om vi måste sänka nivån för vi vet att vi skulle ha varit i toppen med utvecklingen, nu är vi tillbaka i startgroparna och det känns inte alls bra. Men nu var processen så här och när vi vet att vi inte går vidare måste vi starta diskussionen på nytt, men problemet finns kvar, säger Kinnunen.

– Befolkningen kommer nog att få sin service i framtiden. Men när du besöker din nuvarande hvc som sedan heter något annat så hamnar läkaren och skötaren att titta i ett system och sedan manuellt knacka in något i ett annat system. Vi använder personalens tid till fel saker, men servicen finns, säger Honga.

"Olyckligt"

Sjukvårdsdistriktets styrelseordförande Hans Frantz beskriver situationen som olycklig.

– Vi var väl på gång alla fyra distrikt och vi trodde att vi skulle föra det här till slut. Men eftersom det var gjort så att om en inte är med faller det och nu är det så i Mellersta Finland.

Är du förvånad?

– Egentligen inte. Skulle du har frågat det samma för ett halv år sedan hade jag svarat att jag är förvånad. Så sent som i juni var alla fyra partner kallade till Jyväskylä och det verkade hur bra som helst, men det har tydligen krånglat till sig där, säger Frantz.

På följande möte beslutar styrelsen om ärendet tas vidare till fullmäktige. Sedan startar en ny upphandlingsomgång .

– Hela frågan är så komplex och alla människor har en åsikt. Då ärendet varit uppe i styrelsen och fullmäktige är det svårt också där, även om där sitter människor som har som uppgift att fördjupa sig i ärendet. Att förklara det enkelt för den stora allmänheten är svårt, säger Frantz.