Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

För fjärde året i rad föds det färre än 50 000 barn i Finland – vår karta visar hur befolkningsmängden ändrar i din kommun

Från 2021
Uppdaterad 30.09.2021 11:24.
Två bebisar i blöjor ligger och tittar på varandra på en filt.
Bildtext Det föds för få barn jämfört med hur många som dör varje år i Finland.
Bild: Alamy / All Over Press

Statistikcentralens senaste befolkningsprognos är dyster. Om fruktsamheten förblir på nuvarande nivå dör 700 000 fler människor i Finland före utgången av år 2060 än vad som föds. På lång sikt ligger fruktsamheten på en ohållbar nivå med tanke på åldersstrukturen, konstaterar Statistikcentralen.

Om antalet nyfödda barn hålls på samma nivå som nu kommer det födas färre än 40 000 barn per år på 2060-talet, konstaterar Statistikcentralen i prognosen.

År 2021 kommer bli det sjätte året i rad då det dör fler människor i Finland än det föds. Några coronababyboomar har med andra ord inte påverkat statistiken positivt. Nettoinflyttningen gör ändå att folkmängden ökar, men enligt Statistikcentralen väntas folkmängden vända nedåt år 2034. Då väntas Finland ha 5,6 miljoner invånare, men under 2050-talet förutspås befolkningen vara mindre än den är nu.

År 2021 är det fjärde året i rad när det föds färre än 50 000 barn i Finland. Det här leder på längre sikt till att antalet kvinnor i barnafödande ålder minskar. I fjol var antalet födda större än antalet döda i 53 kommuner.

Befolkningen blir allt äldre – år 2060 väntas antalet personer under 15 år vara nästan 200 000 färre än nu.

I fjol ökade folkmängden i enbart fyra landskap och på Åland. Enligt prognosen kommer folkmängden år 2040 att öka enbart i Nyland, Birkaland och på Åland.

Tre bebisar ligger på en filt.
Bildtext Kvinnor i framtiden väntas föda lika många barn per person som nu: 1,45 barn per kvinna.
Bild: Alamy / All Over Press

De arbetsföra blir inte lika snabbt färre – år 2040 lever vi längre

Statistikcentralen kommer ändå med en uppmuntrande nyhet: Det värsta är förbi i fråga om minskningen av befolkningen i arbetsför ålder.

Den arbetsföra befolkningen har minskat med 136 000 personer under åren 2010–2020, men under de följande två decennierna förutspås antalet personer i arbetsför ålder minska lågsammare.

För tillfället är 62 procent av Finlands befolkning i arbetsför ålder, det vill säga 15–64 år. Andelen personer i den här ålderskategorin väntas minska till 60 procent fram till år 2040.

Efter år 2040 kan minskningen av den arbetsföra befolkningen tillta på nytt. Enligt prognosen kommer 57 procent av befolkningen höra till åldersgruppen år 2060.

Statistikcentralen förutspår att antalet barn som kvinnor föder under sin livstid hålls på en konstant nivå i framtiden: 1,45 barn per kvinna.

Dödligheten förutspås fortsätta sjunka, speciellt fortsätter dödligheten bland personer under 50 år att minska. Statistikcentralen förväntar sig en ökning i antalet levnadsår både för män och kvinnor fram till år 2040: Knappt fem år för män och drygt tre år för kvinnor. Nu är den förväntade livslängden för nyfödda ungefär 78 år för pojkar och 85 år för flickor.