Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Domen föll i Storgateskjutningen – fyra års fängelse för grovt dödsvållande och narkotikabrott

Uppdaterad 30.09.2021 16:03.
Jakobstads kyrka
Bildtext Dödsskjutningen i bostaden på Storgatan omgavs av många frågetecken under domstolsbehandlingen.

Den åtalade 36-åringen i Jakobstad, dömdes idag för dödsskjutningen i Jakobstad för två år sedan. Fyra år lång blir fängelsetiden för grovt dödsvållande och narkotikabrotten han gjort sig skyldig till.

Nästan på dagen, två år efter skottlossningen i Jakobstad, där en 20-årig kvinna sköts till döds i sin bostad på Storgatan i centrum av Jakobstad, föll domen i Tingsrätten.

Fyra års fängelse väntar den dömde mannen, som för två år sedan bragde en ung kvinna om livet under en kaotisk natt i Jakobstad.

Förutom dödsskjutningen, finns också en rad narkotikarelaterade brott inblandade i straffet. Ett fyraårigt fängelsestraff var avsevärt kortare än vad åklagaren yrkat på, ifall skjutningen hade dömts som dråp. Straffet för dödsvållande är betydligt lindrigare.  

Polisstationen i Jakobstad
Bildtext Domen föll idag vid i Österbottens tingsrätt, där behandlingen skett sedan rättegången för tre veckor sedan.

Åklagaren Peter Levlin vill inte spekulera om fortsättningen, ifall domen kommer att överklagas av honom eller någon annan part.

- Det här var ett av alternativen som var sannolika; antingen dråp eller grovt dödsvållande.

Samtliga parter har möjlighet att överklaga domen, om någon finner att domstolens tolkning har varit felaktig. Peter Levlin kommer att läsa in sig på detaljerna i tolkningen och sedan avgöra huruvida han överklagar domen.

- Man måste noga läsa in sig på domen och överväga om det finns något som kan tolkas på ett annat sätt, och den bedömningen har jag ännu inte gjort. Men inom en vecka så ger jag besked, säger Levlin.

Rättegången för tre veckor sedan, medförde många frågetecken och kullerbyttor. Idag fick processen sin avslutning, då allt material nu är genomgånget och alla parter har hörts.

Dråp eller dödsvållande?

Den stora frågan var om skottlossningen handlade om ett regelrätt dråp eller grovt dödsvållande. Frågorna har varit många om huruvida den åtalade mannen förstått sig på det defekta skjutvapen han avfyrade. Skedde detta av misstag, eller ej. Att den dömde också varit starkt påverkad av olika rusmedel vid skottlossningen, har också lett till komplikationer i utredningen. 

Förutom domen om grovt dödsvållandet, dömdes 36-åringen också för grova narkotikabrott under tiden 2018-19. Åtalen för dödsskjutningen fick tillskott av de drogrelaterade brotten.

45 sidors dom

Specialåklagaren Peter Levlin yrkade under domstolsprocessen på ett sammanlagt, ovillkorligt fängelsestraff på över fyra år, ifall brottet klassas som grovt dödsvållande. Skulle skjutningen ha varit ett dråp, hade åklagaren yrkat på ett 10-11 år långt ovillkorligt fängelsestraff.

Den åtalades försvarsadvokat, Tomas Lillqvist, yrkade å sin sida på ett fängelsestraff som bör underskrida två år, om domen fälls som dödsvållande. Nu gick domaren på åklagarens linje, då den sammanlagda fängelsetiden blev fyra år för samtliga brott.

Parterna har nu möjlighet att överklaga domen. Hela domen på 45 sidor är en diger utredning av både händelseförloppet och domstolens tolkning av det skedda.

Uppdaterad 16.02 med kommentar av Levlin