Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Flera husbolag i Öst- och Västnyland ännu utan rätt insamlingskärl – kan bli böter

Från 2021
Ett fullproppat sopkärl.
Bildtext Det räcker inte med att bara ha ett blandavfallskärl på gården.
Bild: Alamy / All Over Press

Sedan två år tillbaka har det varit obligatoriskt för husbolag med minst 20 bostäder att skaffa separata insamlingsbyttor för kartong, glas, metall och plast samt för bioavfall. Trots att reglerna skärpts sedan dess har alla husbolag fortfarande inte de behövliga kärlen.

Pamela Ek som är ansvarig avfallsinspektör vid Nylands avfallshanteringsmyndighet vet inte varför vissa husbolag ännu inte fixat saken.

– Det enda jag kommer på är om det krävs praktiska arrangemang, men de har som sagt redan haft över två år tid på sig, säger Ek.

Att alla inte anslutit sig till separatinsamlingen i tid är ändå inget stort problem.

– Man följer bara med att de så småningom ansluter sig. De flesta ansluter sig efter att de blivit informerade, en del meddelar att de måste ha styrelsemöte för att ordna saken.

Bio- och plastavfallskärl med saker i.
Bildtext Tanken med reglerna kring avfallskärl är att göra det möjligt för invånarna att sortera sitt skräp.
Bild: Alamy / All Over Press

Ek har förståelse för att det som sagt kan krävas en del praktiska arrangemang och berättar att en del husbolag meddelar i god tid att det tar en tid att ordna saken.

– En del husbolag måste till exempel göra om sina avfallsutrymmen för att det ska rymmas flera kärl, och kanske minska mängden blandavfallskärl om de istället tar plastinsamlingskärl, säger Ek.

Vadå separatinsamling?

Enligt Nylands avfallsnämnds avfallshanteringsföreskrifter ska bostadsbolag, fastighetsaktiebolag och liknande fastigheter ordna separat insamling av bioavfall om det finns minst fem bostäder i husbolaget.

Kartong, glas, metall och plast ska samlas in separat om det finns minst 10 bostäder i husbolaget.

Att man ska skaffa separata insamlingskärl för kartong, glas, metall och plast har gällt sedan juli 2019, men reglerna har gradvis skärpts. Fram till den sista juni i år var gränsen för när man behöver skaffa insamlingsbyttorna 20 lägenheter då den nu är 10.

Mellan januari och april i år skickade avfallshanteringsmyndigheten ut ett första uppmaningsbrev till 185 husbolag och bad dem att ansluta sig till separatinsamlingen. Sedan skickade man ut ett brev till till dem som inte gjort det.

Mellan april och maj skickades ytterligare brev till 70 husbolag som uppmanades beställa tömningstjänsterna som ännu saknades.

Efter det här har de flesta större fastigheterna anslutit sig till separatinsamlingen och skaffat de behövliga kärlen, men tio husbolag och liknande fastigheter finns kvar på listan över dem som inte skött sig.

För de här fastigheternas del röstade Nylands avfallsnämnd på torsdagen för att överföra ärendet till tillsyningsmyndigheten, som i det här fallet är kommunernas miljövårdsmyndigheter. 

– Miljövårdsmyndigheten har möjlighet att använda förvaltningstvång vilket avfallshanteringsmyndigheten inte har. Det betyder att miljövårdsmyndigheten vid vite kan ålägga husbolagen att sköta separatinsamlingen enligt lagen, säger Ek.

Det betyder att husbolagen måste betala en slags böter. Exakt hur stora summor det kan bli frågan om vet Ek inte.

Flera husbolag ännu utan rätt insamlingskärl – kan bli böter

4:39

Flest insamlingskärl fattas i Borgå

Nylands avfallshanteringsmyndighet sköter om ett område bestående av tolv kommuner. Av de tio fastigheterna som prickas ligger en i Hangö, fyra i Lojo och fem i Borgå.

Det är intressant att så många av de prickade husbolagen ligger i just Borgå och Lojo. En av fastigheterna i Borgå är ett kommunalt serviceboende.

– Åtminstone tre av husbolagen har samma disponent, så det kan ju hänga ihop där. Annars vet jag inte varför det råkar finnas flest just i Borgå, säger Ek.

Sopkärl.
Bildtext Avfallskärl på rad. I Moloks gap åker allt invånarna inte behöver längre, men bananskalen och glasflaskorna ska i var sitt kärl.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

De fyra husbolagen i Lojo sköts också av ett och samma disponentbolag, och Ek berättar att de saknar insamling av plast.

– Det är så att de egentligen har insamling av plast men inte av Rosk’n Roll utan av ett privat bolag och det är inte tillåtet enligt lagen. När Rosk’n Roll ordnar den här servicen på vårt område så får husbolagen endast använda Rosk’n Roll. Privata bolag får inte heller ta emot sorterat avfall från husbolag, säger Ek.

Avfallshanteringsbolaget Rosk’n Roll ägs av de tolv medlemskommunerna och sköter den kommunala avfallsservicen.

Disponentbyrån i Lojo vill inte kommentera annat än att det är husbolagens styrelser som tar beslut om hur avfallshanteringen ordnas vid fastigheterna.

En av fastigheterna i Borgå är Sommarvindsvägen 12-14 där det finns bostadsrättsbostäder. Asuntosäätiös kommunikatör Eini Karhumalja skriver per e-post att man för tillfället håller på med en stor renovering av fastigheten och att man i samband med den också förnyar avfallskärlen.

De nya avfallskärlen kommer att fylla föreskrifterna och installeras inom några veckor.

Samma rumba för mindre husbolag

De fastigheter som det talas om här och som det skickats ut uppmaningsbrev till är husbolag med minst 20 lägenheter, alltså de som borde ha fixat insamlingskärl 2019. Efter den sista juni i år har gränsen sänkts så att samma regler gäller husbolag med minst 10 lägenheter.

De här husbolagen börjar avfallsmyndigheterna gå igenom på samma sätt senare i år.

– De är ännu i det skedet att Rosk’n Roll försöker få dem att ordna separatinsamlingen. Rosk’n Roll informerar de här husbolagen och har gjort det tidigare också, säger Ek.

Diskussion om artikeln