Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rivningen av Kemiras fabriker i Vasa är snart klar – bara stenhögar återstår av byggnaderna

Från 2021
Rivning av byggnad med orange grävmaskin.
Bild: Yle/Filip Stén

Rivningen av byggnaderna på Kemiras fabriksområde i Hemstrand i Vasa är snart klar. Bara ett fåtal byggnader finns kvar. Många frågetecken återstår ändå gällande både den fortsatta saneringen och vad området ska användas till i framtiden.

På det omkring 40 hektar stora området invid Infjärden har det bedrivits industriverksamhet i någon form i över 100 år. Den epoken tog slut 2013 då Kemira lade ner sin produktion där. Därefter har endast en del av kontorsbyggnaden varit i bruk.

Kontorsbyggnaden Kronan vid Kemira i Vasa.
Bildtext Kontorsbyggnaden Kronan, byggd 1898, är skyddad.
Bild: Yle/Filip Stén

I våras satte man igång arbetet med att riva över 30 byggnader på området, bland dem flera stora fabriksbyggnader. Det arbetet är nu på slutrakan.

Rivningsmassorna uppskattas uppgå till 50 000 ton, av det är 40 000 ton tegel och betong. Tre fjärdedelar av de massorna ska återanvändas, kanske i samband med saneringen av marken på området eller av sjön Infjärden.

- Det är klart att det finns kontaminerat material också. Det tar vi vara på och för vidare till rätt ställe, säger Anne Helenius-Heir, miljö- och säkerhetsdirektör på Kemira.

Kvinna i reflexväst och skyddshjälm.
Bildtext Anne Helnius-Heir är miljö- och säkerhetsdirektör på Kemira.
Bild: Yle/Filip Stén

När byggnaderna är rivna ska man fortsätta med saneringen av marken på området.

- Under de 70 år som Kemira verkat här har det rått mycket olika industripraxis. Nu försöker vi städa upp enligt alla gällande regler och i samarbete med myndigheterna, säger Helenius-Heir.

Exakt hur marksaneringen och saneringen av Infjärden ska gå till och hur omfattande den ska vara är något som Kemira och Vasa stad är av olika åsikt om. Ärendet ligger som bäst i Vasa förvaltningsdomstol.

Rivningsmaterial för återanvändning. Sly.
Bildtext Allt som går att återanvända återanvänds.
Bild: Yle/Filip Stén

I korthet kan man säga att Vasa stad vill att Kemira byter ut och för bort förorenade jordmassor medan Kemira hellre vill gå in för en lösning där jordmassorna uppbevaras på området. Omfattningen av marksaneringen kan också påverka vad området kan användas till senare.

- Det är en generalplansfråga. För närvarande är det här området planerat för industri, vad det ska bli i framtiden är inte bestämt, säger Helenius-Heir.

Gammal bild över fabriksområdet.
Bildtext En gammal bild som visar omfattningen av Kemiras område.
Bild: Yle/Filip Stén

Diskussion om artikeln