Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅA ansöker på nytt om tillstånd för en juristutbildning – behovet av svenskspråkiga jurister är stort

Från 2021
Uppdaterad 01.10.2021 09:03.
En gul flagga med Åbo Akademis logo.
Bildtext Sedan 1996 har ÅA haft rätten att utbilda rättsnotarier, men univeristetet är det enda i Finland som inte kan erbjuda en mer helhetlig juridisk utbildning.
Bild: Arash Matin

Åbo Akademis styrelse beslöt under sitt möte den 13 september att igen lämna in en ansökan om rätt till en magistersutbildning i juridik. Behovet av fler jurister är stort på arbetsmarknaden, men resurserna för utbildningen är ett frågetecken.

Sedan 1996 har ÅA haft rätten att utbilda rättsnotarier, men universitetet är nu ett undantag till regeln. Vanligtvis brukar utbildningsrätt för ett ämne gälla för alla nivåer från kandidat till doktor. Åbo Akademi kan endast ge juridisk examen på kandidatnivå.

Vill Åbo Akademis studerande få en magisterexamen i juridik måste de avsluta sina studier på annat håll.

Studierådet Maarit Palonen på Undervisnings- och kulturministeriet säger att ÅA:s ansökan ännu inte kommit in till ministeriet, men att diskussionen under behandlingen högst troligt kommer att kretsa kring två perspektiv.

– Det finns uppenbara behov av svensk- och tvåspråkiga jurister på arbetsmarknaden, men vi måste också vara försiktiga att inte späda ut de få utbildningsresurser som finns, säger Palonen.

Då Åbo Akademi för ett år sedan sökte om tillstånd att få erbjuda magisterexamen i juridik nekades ansökan med motiveringen att det inte fanns en tillräckligt stor lärarkapacitet för att möjliggöra två utbildningar.

Maarit Palonen, undervisningsråd vid undervisningsministeriet.
Bildtext Studierådet Maarit Palonen vill att universiteten skulle sikta på mer samarbete.
Bild: Niklas Evers

– Undervisnings- och kulturministeriet ser gärna att universitet skulle utnyttja de nya möjligheter som finns till samarbete mellan universiteten på ett större plan. Det finns en hel del oanvänd potential i det här området, säger Palonen. Man ska inte behöva göra allt själv.

I Åbo Akademis ansökan nämns att de försökt förhandla om ett samarbete med Helsingfors universitet, men inte lyckats komma fram till en överenskommelse som båda parter kan vara nöjda med.

I dagsläge går juridikutbildningen vid Åbo Akademi på en årlig förlust på 34 000 euro. Enligt universitetets egna beräkningar skulle ett magisterprogram som examinerar 25 studerande per år leda till ett årligt överskott på 177 800 euro.

Brist på jurister både privat och offentligt

Behovet av fler svenskspråkiga och tvåspråkiga jurister är ändå stort. Det undertecknar i alla fall juristen Laura Laineenkare i Pargas.

– Det finns ett stort behov särskilt på privat nivå. Problemet är att det finns så få som kan svenska på den nivån att de kan sköta rättegångar. Sedan är det tråkigt när man inte kan få sin betjäning på svenska, säger Laineenkare.

Även de mindre kommunerna lider av den mycket koncentrerade juristutbildningen.

– Ofta blir det så att då folk flyttar till Helsingfors för att studera juridik så bygger de ett liv åt sig där och kanske bildar familj. Då blir också mindre orter lidande, säger Laineenkare.

Även den offentliga sektorn lider brist på jurister. Max Jansson, forskningschef vid Konkurrens- och konsumentverket berättar om de svårigheter som han märkt av.

– För den offentliga sektorns sida kan jag säga att problemet är att de kurser som utbildningen erbjuder inte nödvändigtvis stämmer med de kunskaper vi kräver inom vårt arbete. Det är frågan om ett mycket snävt område inom juridiken. Då kan det vara svårt att hitta nyutexaminerade som kan jobba för oss, säger Jansson.

Max Jansson är specialforskare.
Bildtext Max Jansson är forskningschef vid Konkurrens- och konsumentverket.
Bild: Yle/Anna Savonius

Jansson tillägger också att språkkunskaper blir en svår fråga att tackla då det redan finns svårigheter att hitta personer med rätt juridisk kunskap.

I sin motivering för att utbilda magistrar i juridik nämner Åbo Akademi att det finns många potentiella arbetsplatser för jurister i Åbotrakten: Egentliga Finlands tingsratt, Åbo hovrätt och Åbo förvaltningsdomstol samt Lantmäteriverket, Regionförvaltningsverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen som alla är belägna nära Åbo.

Diskussion om artikeln