Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Hela kvarteret runt Saluhallen i Åbo ska förnyas och erbjuda mer service, mysig stadskultur och kanske bostäder - ärendet behandlas på tisdag

Från 2021
Åbo saluhall
Bildtext Kvarteret runt Saluhallen i Åbo ska ses över ordentligt och bli ett centrum för levande stadskultur.
Bild: Arash Matin / Yle

I drygt 100 år har Saluhallen i Åbo charmat sina besökare och fastigheten är en arkitektonisk pärla mitt i stadskärnan. Men området intill Saluhallen är inte lika attraktivt och består delvis av en stor asfalterad parkeringsplats.

Här behövs en ändring anser Åbo stad, som nu hoppas komma igång med processen att utveckla hela kvarteret kring Saluhallen.

På tisdag ska stadsstyrelsen i Åbo behandla planen och det torde bli startskottet för en större förändring som kommer att påverka hela kvarteret. Området som berörs är kvarteret mellan Auragatan, Slottsgatan, Kristinegatan och Eriksgatan.

Exakt hur mycket nytt som ska byggas eller om något ska rivas är inte klart, men målet är att det ska det finnas plats för en levande stadskultur, för företagande och för upplevelser. 

Flanörer i staden ska ges plats för att njuta av staden på bästa sätt och förändringen ska stärka konkurrenskraften och locka folk till centrum. 

Enligt planerna ska området erbjuda olika typer av service, ha plats för kontor och kanske också för små bostäder. Saluhallens verksamhet kunde eventuellt utvidgas till den smala gången mellan Saluhallen och Kop-kolmiohuset och ut på gårdsområdet på andra sidan huset.

 Åbo saluhall
Bildtext Saluhallens verksamhet kunde eventuellt utvidgas till andra delar av tomten.
Bild: Arash Matin / Yle

Det förnyade kvarteret ska också ha parkeringsplatser för bilar och cyklar.

"Viktigt att vi respekterar det historiska"

Det gäller ändå att gå varsamt fram, menar staden.

– Området är historiskt viktigt också ur ett nationellt perspektiv, därför hoppas vi kunna kombinera historia med en ny, högklassig arkitektur. Ute i världen har saluhallar alltid varit centrala delar av centrum och så vill vi att det också är här, berättar Timo Hintsanen som är chef för stadsplaneringen.

Redan nu har staden diskuterat med företagare i närheten kring hur området kunde bli mer attraktivt, och diskussionerna kommer att fortsätta.

Företaget som staden föreslås samarbeta med är arkitektbyrån JKMM, som vann stadens idétävling 2020. Samma arkitektbyrå har planerat Åbo stads huvudbibliotek på Slottsgatan i Åbo och museet Amos Rex i Helsingfors.

Diskussion om artikeln