Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Manlig officer skulle hålla koll på jämställdhet mellan könen – åklagare yrkar på straff för osakligt beteende mot kvinnor

Från 2021
En beväring som står med armarna i kors.
Bildtext Åtal har väckts angående uttalanden fällda av en personalchef inom krishanteringstrupper.
Bild: AOP

Två officerare anklagas för tjänstebrott som ska ha skett i samband med krishanteringsuppdrag i Irak. Till brottsmisstankarna hör framför allt kränkande, misogyna uttalanden.

En person i chefsställning, kapten till militärgraden, är misstänkt för tjänstebrott och brott mot tjänstehemlighet, enligt uppgifter som Yle Uutiset har fått.

Enligt åklagaren har mannen upprepade gånger använt kränkande uttryck riktade mot kvinnor. De misstänkta brotten har skett år 2019 både i området där operationen genomfördes i Irak och i samband med utbildning av ny personal.

Den misstänkta nekar till brott.

Enligt flera vittnen har mannen upprepade gånger använt nedsättande benämningar för sina kvinnliga underställda. Bland dem finns (översatt från finska) "satans kärring" och "kroghora", för att nämna några av de mildare exemplen.

Som vittnen fungerar två målsägande och två andra personer som har jobbat under den misstänkta.

Skulle jobba för jämställdhet mellan könen

I egenskap av personalchef hade den misstänkta som uppgift att se till att det råder jämställdhet och likabehandling mellan könen i krishanteringstrupper. Enligt åtalet har han överlag talat nedvärderande om kvinnor och ansett att kvinnorna kommer att bli det största problemet i en grupp på väg på uppdrag.

Mannen ska också ha skämtat om det som på finska kallades "kymppikerho", på svenska ungefär ”tioklubben”. "Kymppikerho" gick ut på att få minst tio personer att avbryta sin tjänstgöring i förtid.

Mannen lärde till och med ut en ritual där man skulle fira med en särskild signaturlåt varje gång någon avbröt sin tjänstgöring.

Han ska också ha pratat bland annat om vem man kan "slänga överbord" härnäst, pratat nedsättande om en kvinnlig fredsbevarare och funderat högt hur han ska komma på en orsak att avsluta hennes tjänsteförhållande.

Bröt också mot försvarsmaktens reglemente

Det tidigare nämnda brottet mot tjänstehemlighet handlar om att mannen, enligt åtalet, avsiktligt avslöjade en kvinnlig underställds hemliga hälsouppgifter för två personer.

Mannen anses också ha brutit mot allmänna regler och reglementen inom försvarsmakten i och med att han höll sig med osakliga uttalanden också mot andra personer.

Åklagaren yrkar på straff också för en annan person i samma brottshelhet, men det åtalet har inte lästs upp ännu.

Alla liknande fall utreds

Petri Hulkko, kommendör för armén, vill inte uttala sig om fallet medan rättsprocessen ännu pågår.

Kommendören medger ändå att kvinnor tidvis har tvingats utstå osakligt bemötande i fredsbevararuppdrag under de senaste åren. Han säger att det vanligtvis handlar om dåligt språkbruk eller förolämpningar i humoristisk förklädnad.

Enligt Hulkko utreds alla fall som uppdagas.

– Lyckligtvis är kvinnorna hos oss upplysta och de anmäler sådana saker direkt, säger Hulkko.

Texten är en översättning av Yle Uutisets artikel Syyttäjä vaatii rangaistusta kriisinhallintajoukon henkilöstöpäällikölle, joka nimitti naispuolisia alaisia "kapakkahuoraksi", "pikku missiksi" ja "**tun idiootiksi" av Kaisu Suopanki. Översättningen är gjord av Jonas Blomqvist.

På andra språk