Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa stad får fortsatt kritik för hur turismen sköts – stadsdirektör Oker-Blom: Det är för tidigt att noggrant utvärdera Cursor

Från 2021
Broschyr och vägskylt.
Bildtext Ris eller ros? Alla är inte nöjda med att Lovisa nuförtiden marknadsförs som en del av Kymmenedalen.
Bild: Yle/ Katarina Lind

Företagaren Timothy Kühn hör till dem som inte är nöjda med att Lovisa sedan årsskiftet marknadsförs som en del av Kymmenedalen. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom ser utvecklingspunkter men tror fortfarande starkt på stadens samarbete med Cursor.

– Det är en otroligt dålig strategi. Lovisa hör inte till Kymmenedalen, säger restaurangägaren Timothy Kühn som har verksamhet vid Saltbodtorget.

Han är inte den enda företagaren i Lovisa som är fundersam över stadens turismsamarbete med Cursor, även om det också finns de som ser positivt på avtalet.

Sedan årsskiftet finns den färska turistinformationen om Lovisa på webbsajten visitkotkahamina.fi. Sajten visitlovisa.fi uppdateras inte längre aktivt.

Yle Östnyland kontaktar Cursors vd David Lindström som i maj sa att svenskspråkiga webbsidor på visitkotkahamina.fi är under arbete. Snart ska de vara klara.

"De svenskspråkiga sidorna blir klara i månadsskiftet oktober-november", meddelar han.

Vad frågar sig kritikerna?

  • Hur ska Lovisas turistmål och företag hittas, då sajten visitlovisa.fi inte längre uppdateras?

  • Varför får Lovisa inte tillräckligt med synlighet på visitkotkahamina.fi?

  • Varför saknas det fortfarande en svenskspråkig meny på webbplatsen?

  • Använder Lovisa skattemedel på rätt sätt?

  • Är avtalet med Cursor ett sätt för Lovisa att spara pengar?

Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör i Lovisa, bemöter oron från Lovisabornas håll. Den första turistsommaren med Cursor som marknadsförare är avslutad.

– Det är för tidigt att utvärdera Cursorsamarbetet särskilt noggrant, men Cursor har haft ett bra grepp och varit aktiv, säger han.

Enligt Oker-Blom har staden fått respons av företagarna och han tycker att en del kritik varit berättigad.

– Cursor har fått mer information och material om Lovisa. Sloganen Visit Kotka-Hamina är förstås lite besvärlig för oss, men namnet är en sak och innehållet ett annat.

"Vi är lite mitt emellan"

Enligt Jan D. Oker-Blom jobbar man vidare med att Lovisa ska få synlighet, men han konstaterar samtidigt att Lovisa är en mindre stad i samarbetet med de större städerna österut.

I det tidigare avtalet med Posintra tyckte Oker-Blom att betoningen i marknadsföringen låg för starkt på Borgå.

– Lovisa är lite mitt emellan och vi konkurrerar kanske ännu mer med Borgå om besökare än vi gör med kommuner och städer öster om Lovisa.

Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.
Bildtext Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom i Lovisa tycker att Cursor har haft ett bra och aktivt grepp.
Bild: Lovisa stad

Tidigare samarbetade alltså Lovisa stad med utvecklingsbolaget Posintra, med huvudkontor i Borgå.

Bolaget skötte näringslivstjänster samt den nationella och internationella marknadsföringen av Lovisa, medan Lovisa stads turistinfo betjänade turister på besök i staden.

Då avtalet med Posintra löpte ut i slutet av förra året valde Lovisa att rikta blicken mot utvecklingsbolaget Cursor med huvudkontor i Kotka.

Det nya avtalet med Cursor gäller 2021–2023. Posintra riktade tidigare kritik mot hur Lovisa valde ny samarbetspartner.

– Lovisa har mycket att erbjuda besökare som kommer från huvudstadsregionen. Vi har märkt att vi har ganska mycket nytta av samarbetet med Kymmenedalen, till exempel med Pyttis kring Strömfors bruk, konstaterar Oker-Blom.

"Vi började eventuellt med att vara lite i skuggan"

Jan D. Oker-Blom tror att Lovisaturismen får bra synlighet trots att staden är med i samarbetet Visit Kotka-Hamina.

– Kanske var Lovisa i skuggan av Borgå tidigare, men det kom inte så hemskt mycket respons om det. Men när vi flyttade oss därifrån och eventuellt började med att vara lite i skuggan av Kotka och Fredrikshamn kommer det desto mer respons. Det ska vi jobba på och se till att Lovisa har sin plats.

Cursor ska få Lovisa på kartan, och få flera att tänka på Lovisa framom Borgå

― Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör i Lovisa

Enligt Oker-Blom är det svårt att utvärdera om det varit lika lätt som förr för turister att hitta Lovisas turismutbud. Staden har två bra somrar bakom sig, vilket delvis kan bero på marknadsföring och delvis på coronaläget med inhemska turister i farten.

– Jag tror inte besökare går direkt in på en sajt de knackar in i sin webbläsare, utan via olika sökmotorer och kanaler på sociala medier. Så adressen är kanske inte huvudproblemet, men den kan ju ge en konstig bild. Det jobbar vi på och ska se hur vi löser framöver.

Lovisabor har irriterat sig på sloganen Visit Kotka-Hamina på pärmen till turistbroschyren som använts i sommar. Sloganen sticker dem i ögonen och diskussionen går het på sociala medier.

Ordet "Loviisa" syns de facto längst ner på pärmen bland övriga städers namn, men en del anser att Lovisa i marknadsföringen försvinner bland de större städerna.

– Det kan inte vara så att vi blir under vingarna på den större örnen. Många resenärer som kommer hit tycker att vår stad är en av de vackraste sevärdheterna i Finland, säger företagaren Timothy Kühn i Lovisa.

Jan D. Oker-Blom tycker över lag inte att Lovisa stads turismutbud hittas sämre än förr. Däremot vill han att Lovisa stads utbud ska hittas ännu bättre framöver.

Lovisa stad vill att Cursor jobbar vidare med:

  • att få utländska besökare, besökare från huvudstadsregionen och finländare som gör kortare utfärder att bättre nå Lovisa

  • att få turister att spendera lite mer tid och pengar i Lovisa

  • den stora, outnyttjade potentialen i sommarboende med gäster i Lovisanejden

Lovisa söker ny kultur- och turismkoordinator

Lovisa stad fortsätter sköta “kulturturismen” i egen regi och söker som bäst en ny kultur- och turismkoordinator.

I praktiken handlar ansvarsfördelningen om att Cursor marknadsför Lovisa som turistort i ett bredare perspektiv, medan Lovisa stad fortsätter marknadsföra särskilda evenemang i Lovisa.

– Det handlar om att få besökare till konserter och teatrar. Den lokala biten är svårare för ett utvecklingsbolag, som ansvarar för en större region, att sköta.

Tanken är alltså att den nya kultur- och turismkoordinatorn ska vara på plats i Lovisa och ha ett nära samarbete med stadens kulturenhet.

Lovisa stad har kämpat med en dålig ekonomi i flera år och samarbetsförhandlingarna inom staden ledde till att Lovisa inte längre har en egen turistinfo. 

Två röda träbyggnader vid vatten, somrigt.
Bildtext Lovisa hade tidigare en egen turistinfo som till exempel hjälpte besökare hitta till Strömfors bruk.
Bild: Katarina Lind / Yle

Enligt Jan D. Oker-Blom är ändå inte avtalet med Cursor en åtgärd staden tog till för att spara pengar.

Enligt avtalet ska Cursor dessutom sköta betydligt fler uppgifter än de som tidigare fördelades på Posintra och Lovisas stads turismväsende.

– Cursor ska få Lovisa på kartan och få flera att tänka på Lovisa framom Borgå, som av många upplevs som dyrare, trängre och kanske inte alltid lika gästvänligt. Där finns en potential för Lovisa, säger Oker-Blom.

Timothy Kühn hoppas att Lovisa i framtiden satsar mer på lokalkännedom och på lokalt anställda turismexperter.

– Lovisa Haven och Rio de Pyhtää känns främmande som marknadsföringsbegrepp. Tidigare har vårt varumärke varit mycket mer i linje med det vi Lovisabor relaterar till, säger han.

Det kan inte vara så att vi blir under vingarna på den större örnen

― Timothy Kühn, restaurangägare i Lovisa

Han saknar till exempel också vackra bilder på Lovisa och annat lokalt innehåll som den egna turismenheten regelbundet producerade på sociala medier.

Helhetsavtalet med tjänster som Cursor erbjuder Lovisa kostar enligt Jan D. Oker-Blom kring 700 000 euro per år, men turismdelen utgör bara cirka en sjundedel av avtalet.

Diskussion om artikeln