Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Olovlig asfaltering på flera ställen i Borgå – tomtägare norpar åt sig av stadens mark

Asfalteringsarbete.
Bildtext Det händer nu och då att tomtägare asfalterar för långt utanför de egna gränserna. Av de tre fallen i Borgå just nu är åtminstone ett oklart då husbolaget säger att det haft tillstånd. Illustrerande arkivbild - här asfalteras egentligen en cykelväg.

Just nu känner Borgå stad till tre ställen där tomtägare i höst olovligt ska ha asfalterat en bit av stadens mark och tagit den i användning som en förlängning av den egna tomten. Det här händer ibland och staden vänder inte ryggen till.

Ett sådant ställe finns på en brandgata i ett småhusområde. En angränsande fastighet har låtit asfaltera en del av brandgatan, ett grönområde, och ställt sina soptunnor där.

Enligt gatuinspektör Torbjörn Karlsson har staden själv lagt märke till det här men också fått samtal av invånare.

– Det här är en gammal brandgata som ska avskilja tomter, säkert för att elden inte ska sprida sig så lätt i området. Den ska hållas öppen och fri precis som den är planerad. Den är inte menad för parkering eller annat bruk, säger Karlsson.

Staden ska ta till åtgärder mot de asfalterade platserna den känner till så fort mätkarlen kommer tillbaka från semestern.

– Som alltid när vi märker att folk har tagit över stadens område så mäter vi först ut området så att vi får koordinaterna och vet exakt vad det är frågan om. Sedan skickar vi en uppmaning att återställa området och om tomtägaren inte reagerar så för vi saken till byggnads- och miljönämnden för vidare behandling, säger Karlsson.

Byggnads- och miljönämnden är den övervakande myndigheten och har möjlighet att ta till olika åtgärder, som att ålägga tomtägaren att avlägsna asfalten med hot om vite.

Det är en lång process.

– Det är nog frågan om månader, kanske mer, säger Karlsson.

Husbolaget har asfalterat lovligt, enligt styrelseordföranden

När Yle Östnyland senare under dagen når ordföranden för husbolaget i fråga säger personen att bolaget vet att det är stadens område och att det därför både bett om och fått lov av staden att asfaltera, och att det även har funnits asfalt på stället förut.

Husbolaget och staden ska båda ha varit av samma åsikt om att det är bättre att asfaltera hela området än att lämna en liten remsa där gruset från sluttningen ovanför sedan skulle ha samlats. Yle Östnyland försökte nå stadens representanter för att bekräfta det här, men förmodligen hade de redan hunnit sluta för dagen.

En asfalterad yta som avgränsas av soptunnor till höger och gräs samt en stig rakt fram.
Bildtext Den asfalterade gården i fråga. Brandgatan löper längs stigen som syns uppe i bild. Enligt husbolaget är loven i skick.

Sluttningen där brandgatan går lär också i övrigt vara besvärlig. Enligt husbolagets ordförande blir det varje sommar hål i stigen och elledningar sticker fram.

Tillsammans med grannen försökte man komma på en lösning, och ordföranden säger att man tagit på sig kostnaderna för att asfaltera också stadens del av området just intill huset för att få en lite bättre situation.

Läget är alltså oklart kring just det här stället.

Kontakta staden i osäkra fall

Fenomenet i sig är ändå inget nytt. Torbjörn Karlsson berättar att det händer nu och då att folk gör om gården och samtidigt asfalterar stadens mark.

– Det förekommer men speciellt nu efter sommaren har vi på tre ställen märkt att sådant har skett. Vi kommer att ta i alla de här sakerna och uppmana tomtägaren att återställa marken till hur det är i planen, säger Karlsson.

Han vet inte varför folk gör så här.

– Jag har svårt att tro att folk inte skulle veta var tomtgränsen går.

Det vanligaste sättet att "ta över" stadens mark är att placera trampoliner, vedtravar eller skjul på fel sida gränsen. De är lättare att flytta.

Karlsson tipsar om att man kan ta kontakt med staden och kolla var tomtgränsen går om man funderar på att till exempel asfaltera gårdsplanen och är osäker. Att först göra jobbet och sedan behöva ta bort allt är dyrt. Det är onödigt arbete både för tomtägaren och staden.

– Visst tar det mycket av vår tid och det är olovligt gjort. På det sättet är det trist att folk bara tar åt sig rätten att utvidga, säger Karlsson.

Det går inte att försöka få staden att förlåta övertrampet.

– Jag vet inte vad som skulle vara en sådan orsak att man utan lov kan ta över stadens mark. Det skulle till och med finnas fog för en polisanmälan, säger Karlsson.