Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargaspolitiker oroade över skolcenterprojektets stigande kostnader – vill ha mer tid och information för att kunna fatta de rätta besluten

Uppdaterad 04.10.2021 08:54.
Sarlinska skolans gymnastiksal
Bildtext Den gamla gymnastiksalen är redan ett minne blott och har rivits för att ge plats för det nya skolcenterprojektet som så småningom ska ta form.

Det nya kreativa lärcentret som ska byggas i Pargas är stadens största enskilda investering någonsin. Men redan nu innan projektet ens hunnit börja överskrids budgeten med nästan två miljoner euro. Nu vill politikerna att ärendet behandlas grundligt och efterlyser mer detaljerad information om orsakerna.

– I den här storlekens projekt får man nog alltid förbereda sig på att det kan komma små överraskningar men nu talar vi om miljoner och det är inte helt acceptabelt, säger Kurt Lundqvist, SFP, ledamot i stadsstyrelsen i Pargas. Jag hoppas att vi på måndagens möte kan ta del av de offerter som kommit in och att vi då får veta mer om vad som nu har förorsakat kostnadsökningen.

Man i en park.
Bildtext Kurt Lundqvist, SFP, hoppas att tjänstemännen i detalj kan berätta om projektet och de offerter som lämnats in.

Lundqvist hoppas också att tjänstemännen kan ge mer detaljerad information om det nya skolcentrets budget och hur detaljerna ser ut.

– Så att vi som politiker vet vad som pågår och att det inte också senare dyker upp nya överraskningar som kräver tilläggsresurser, säger Lundqvist.

Samlingspartiets Markku Orell anser att den kommunala beslutprocessen inte har fungerat vad gäller skolcenterprojektet.

– Enligt min vetskap har exempelvis inte styrgruppen träffats sedan sommaren och inte har heller tekniska stödtjänsterna behandlat budgetöverskridningen utan det här presenteras direkt till stadsstyrelsen som nu i brådskande takt ska godkänna den nya budgeten, säger Orell som sitter som andra vice ordförande i stadsstyrelsen. Nej, så här kan det inte fungera och nu måste vi behandla och diskutera ärendet så som den kommunala beslutsprocessen kräver.

En gråhårig man med en mikrofon i handen.
Bildtext Markku Orell, Saml, efterlyser bättre beslutsprocess och anser att politikerna ska skynda långsamt då det gäller skolcenterprojektet.

Orell är redo att ta en timeout i frågan för att ge politikerna mer tid att lägga sig in i problematiken. Att fatta stora svåra beslut och dessutom med stram tidtabell är inte en optimal lösning.

Räcker två miljoner euro eller behövs det mer?

En fråga som politikerna i stadsstyrelsen vill diskutera på måndagens möte är om den budgetöverskridning som nu föreslås räcker till?

– Jag tror inte att den här summan kommer att räcka till, och det känns oroväckande att nu godkänna något utan mer diskussion och mer information, säger socialdemokraternas Mikaela Luoma. Jag har full förståelse för att materialkostnaderna har stigit, men samtidigt känns det som om projektet är underbudgeterat och frågan är om det krävs större åtgärder för att kunna gå vidare.

Då Yle Åboland kontaktar Luoma har hon inte ännu diskuterat budgetöverskridningen med sin grupp men är nog beredd att kräva en paus.

– Det kunde göra gott att inte nu fatta förhastade beslut som vi tvingas ångra längre fram, säger Luoma.

Mikaela Luoma
Bildtext Mikaela Luoma, SDP, är oroad över utvecklingen och tror inte det här blir den sista budgetöverskridningen.

Lundqvist förstår oron men påminner samtidigt om att ingen vet hur priserna kommer att utvecklas på världsmarknaden.

– Det finns inget som säger att priserna sjunker om vi väntar, utan det kan i sin tur leda till andra utmaningar, säger Lundqvist. Men det är viktigt att vi nu får ta del av all information och göra en faktagranskning så att vi kan fatta de rätta besluten för Pargas och dess invånare.

Det nya projektet viktigt för Pargas image

Skolcenterprojektet är det viktigaste projektet i Pargas stads historia anser Gilla Granberg, SFP. Granberg är ordförande för stadsstyrelsen och ser inget behov av att ta en paus i frågan just nu.

– Jag hade väntat mig att byggpriserna skulle ha stigit ännu mer, så det är glädjande att de trots allt inte verkar ha stigit så mycket, säger Granberg. Det nya skolcentret kommer att bli jättebra då det står klart och kommer att höja stadens anseende och locka nya inflyttare.

Gilla Granberg vid Dalsbruks torg.
Bildtext Gilla Granberg, SFP, vill se en diskussion om vad som kunde lämnas bort för att inte behöva skjuta till mer pengar.

Att nu dra i handbromsen ser Granberg inte som ett alternativ men lyfter samtidigt ett nytt alternativ på bordet.

– Jag säger inte att vi ska göra så, men anser att vi åtminstone kan diskutera om vi kan slopa något från projektet, så att det inte alls krävs någon budgetöverskridning, säger Granberg. Vad kan vi nu tumma på för att projektet kan gå vidare?

Granberg får medhåll av partikamraten Regina Koskinen som verkligen hoppas att politikerna nu förstår hur viktigt det kreativa lärcentret är för elever och lärare i staden.

sfp:s ordförande i Pargas Regina Koskinen
Bildtext Regina Koskinen, SFP, hoppas att politikerna kommer ihåg varför det nya skolcentret ska byggas och för vem.

– Det är naturligtvis beklagligt att kostnaderna har stigit, men skolcenterprojektet har en central roll för Pargas och det är viktigt att ha det i åtanke när man diskuterar hur vi ska gå vidare, säger Koskinen. Elever och lärare är värda en frisk och ändamålsenlig skola.