Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kaks: Nästan hälften av finländarna erkänner att de inte förstår vad vårdreformen handlar om

Från 2021
lääkäri selittää sydämen toimintaa
Bildtext Hur social- och hälsovården ska ordnas verkar inte vara någon hjärtesak för finländarna – det viktigaste är att det finns vård att få.
Bild: Derrick Frilund / Yle

En majoritet av finländarna tycker att det viktigaste är att man får vård efter vårdreformen, oavsett hur den ordnas. Det kommer fram i en enkät som låtit göras av Kaks.

Vårdreformen blir verklighet och finländarna kommer att lägga märke till den, åtminstone i viss mån, från och med januari.

Exakt vad reformen går ut på har varit svårt för både politiker och journalister att förklara.

Enligt en enkät gjord i mitten av september säger 51 procent av finländarna att de förstår vad vårdreformen går ut på.

Men i enkäten ingår inte något test där det kunde framgå om de som svarar verkligen vet vad som händer där reformen är ett faktum, så den detaljen förblir oklar.

Av de som svarat erkänner däremot 46 procent att de inte riktigt har koll på vad reformen går ut på.

Det är Kommunbranschens utvecklingsstiftelse Kaks som har låtit utföra enkäten.

Kan bli lågt valdeltagande när vi röstar om vården

I och med vårdreformen skapas välfärdsområden som, i stället för kommunerna, ska se till så vården fungerar på olika håll i landet.

Rätt många bryr sig inte så mycket om hur social- och hälsovårdstjänsterna i vårt land ordnas, så länge man får vård. Så säger 62 procent av finländarna som har svarat på enkäten.

De flesta anser att det i framtiden borde finnas mer valfrihet inom vården, men samtidigt uppskattar två tredjedelar att privatisering kan leda till ökad ojämlikhet och otrygghet bland kommuninvånarna.

Enkäten besvarades av 1 000 personer i mitten av september. Kantar TNS utförde enkäten på beställning av Kaks.

Kaks har tidigare publicerat ett enkätresultat som ger vid handen att endast 43 procent av alla röstberättigade finländare säger att de är säkra på att de kommer att rösta i välfärdsområdesvalet i januari.