Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Uppsala universitet och Åbo Akademi startar lärarutbildning i Sverige – första kullen kan antas hösten 2023

Från 2021
Uppdaterad 03.10.2021 12:14.
Professor Fritjof Sahlström
Bildtext Dekan Fritjof Sahlström är nöjd att lärarutbildningen i Uppsala nu är ett steg närmare att bli verklighet.
Bild: Jens Berg

Åbo Akademi förhandlar med Uppsala universitet om en gemensam klasslärarutbildning i Sverige. Enligt ÅA kunde de första läraraspiranterna inleda sina studier redan hösten 2023. Dekan Fritjof Sahlström hoppas att utbildningen kan stärka pedagogiken både i Finland och Sverige.

Redan under våren meddelade ÅA att man vill utvidga sin klasslärarutbildning till Sverige, och nu verkar Uppsala universitet som en trolig samarbetspartner. 

– Vi tog ett stort steg mot att starta upp utbildningen när vi i början av veckan tillsammans med Uppsala fattade beslut om att vi verkligen försöker starta upp utbildningen där, säger dekan Fritjof Sahlström.

Enligt honom finns det ännu många beslut som behöver fattas, men det är alltså väldigt sannolikt att utbildningen blir av i just Uppsala.

– Det viktigaste skälet till att vi gör det här är att vi tror att det på lång sikt kommer att stärka finländsk pedagogik på svenska, både i Finland och i Sverige. Vi ser jättestora möjligheter för vår klasslärarutbildning här i Vasa men också för pedagogiken överlag i Finland, säger han.

Ambitionen är enligt honom att bli en tydligare och starkare del av Norden och att bygga upp framtidens pedagogik på svenska i Finland.

ÅA vill stärka sin ställning i Norden

Åbo Akademi hoppas nu att 40 studenter ska kunna antas till klasslärarutbildningen från och med hösten 2023. Man hoppas också kunna samarbeta med skolor och kommuner utanför Uppsalaregionen när det gäller till exempel praktik.

Sahlström tror också att samarbetet mellan ÅA och Uppsala kommer stärka klasslärarutbildningen i Finland.

– Man blir ofta klokare av att samarbeta med andra och av att lära sig av andra som gör samma sak. Att vi kommer att ha verksamhet i Uppsala kommer både på kort och lång sikt att göra oss till lite bättre lärare och lite bättre forskare.

Enligt Sahlström är klasslärarutbildningen i Uppsala samtidigt ett första steg för att stärka universitets ställning i Norden. 

– Vi hoppas och tror ändå att det här i framtiden ska kunna utvidgas och omfatta flera nordiska länder.

Nu börjar arbetet med finansieringen

Nästa steg för klasslärarutbildningen är enligt Sahlström att försöka skapa de förutsättningar som krävs för att samarbetet verkligen ska kunna bli av. 

– En viktig sak är ju så klart att få ihop finansiering så att det bär sig. Vår tanke är ju inte att finska statliga pengar som finns till för att betala examina i Finland, ska betala examina i Sverige. Där ska hälften av utbildningen betalas av svenska medel. Det är roligt, men också mycket jobb med att skrapa ihop de här pengarna, säger han.

Kostnaderna för etableringen av klasslärarutbildningen ska alltså fördelas jämnt mellan finska och svenska aktörer.

Samtidigt inleds det konkreta arbetet med att planera hur ÅA:s närvaro i Uppsala ska se ut och hur samarbetet överlag ska se ut. Man behöver också fundera på till exempel övningsskolor, studiestöd och kårmedlemskap för lärarstuderandena.

Diskussion om artikeln