Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU-höjdaren Ursula von der Leyen träffar statsminister Sanna Marin i Helsingfors – se deras presskonferens kl. 17.35

Från 2021
Uppdaterad 04.10.2021 16:27.
Marin och von der Leyen håller presskonferens - Spela upp på Arenan

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besöker Helsingfors för att diskutera aktuella EU-frågor med statsminister Sanna Marin (SDP). I samband med besöket väntas kommissionen förorda godkännandet av Finlands återhämtningsplan. Vi sänder von der Leyens och Marins presskonferens direkt kl. 17.35.

BRYSSEL / HELSINGFORS von der Leyen har rest flitigt i medlemsländerna under de senaste månaderna. Besöken hos stats- och regeringscheferna syftar till att förankra och marknadsföra coronakrisfonden i medlemsländerna.

I dag står Finland på tur. Under besöket diskuterar von der Leyen med statsminister Sanna Marin (SDP) och finansminister Annika Saarikko (C). von der Leyen väntas också bekanta sig med ett projekt med koppling till målsättningarna i Finlands återhämtningsplan.

De nationella återhämtningsplanerna ingår i coronakrisfonden som går på 750 miljarder euro. Drygt 300 miljarder euro fördelas till medlemsländerna i form av direkta bidrag och resten i form av förmånliga lån.

Pengarna ska riktas till satsningar som är i linje med EU:s framtida målsättningar. En stor tyngdpunkt ligger på den gröna omställningen och främjandet av digitaliseringen.

Finlands återhämtningsplan är indelad i fyra områden: den gröna omställningen, digitaliseringen, sysselsättningen samt social- och hälsovårdstjänsterna. Man räknar med att Finland kan få drygt två miljarder euro i direkta bidrag via fonden.

Behandlingen av planen dragit ut på tiden

Regeringen färdigställde planen för hur stödpengarna borde fördelas i slutet av maj. Kommissionens utvärdering av planen har ändå dragit ut på tiden. Finland har alltså inte ännu fått grönt ljus för planen.

I dag väntas kommissionen ändå göra slag i saken och förorda att Finlands återhämtningsplan godkänns. Efter ett ja från kommissionen måste planen ännu godkännas av EU:s finansministrar. Det väntas ske vid ett extrainsatt videomöte i slutet av oktober.

Tillsvidare har 18 länder fått ett slutligt godkännande av sina planer. Godkännandet är en förutsättning för att betalningar ur återhämtningsfonden ska kunna äga rum.

Finland hör alltså till den krympande skaran av EU-länder som inte ännu fått grönt ljus för sin plan. Det finns ändå inget som talar för att det på EU-håll skulle finnas invändningar mot Finlands återhämtningsplan.

EU-pengar fungerar som hållhake

Samma kan inte sägas om Polen och Ungern som fått vänta på klartecken från såväl kommissionen som ministerrådet. Kommissionen håller inne med pengarna tills man fått bekräftelse på att länderna kommer att högakta EU:s regler vad demokrati och rättsstatens principer beträffar.

Nederländerna och Bulgarien har i sin tur inte lagt fram planer på grund av utdragna svårigheter med att bilda regeringar i respektive land.

Från Finland drar von der Leyen vidare till Estland där hon träffar premiärminister Kaja Kallas för diskussioner om Estlands återhämtningsplan.