Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Att driva campingplatsen själv kan vara lösningen för Borgå stad – renoveringar görs i vinter

Receptionen vid campingplatsen i Kokon i Borgå
Bildtext Receptionshuset hör till de hus på området som borde renoveras.

Frågorna kring campingplatsen i Borgå är många. Hur omfattande renoveringar kan göras och vem ska driva verksamheten i framtiden – och för hur lång tid i så fall?

Borgå stad fattade i somras beslutet att avsluta samarbetet med företaget som drev campingplatsen i Borgå. Orsaken var en del oegentligheter. Bland annat fanns inte företaget längre i företagsregistret.

Om cirka sju månader är det säsongstart, men före det borde Borgå stad behöva komma i gång med en del nödvändiga renoveringar på området – och naturligtvis hitta en ny företagare som kan driva verksamheten.

En viktig detalj som är avgörande för hur omfattande renoveringen blir, är att veta för hur lång tid staden kan skriva kontrakt med en ny företagare.

Renoveringen bör göras i vinter

För cirka tio år sedan fattade Borgå stad ett beslut att flytta campingplatsen till Staffas. Den nuvarande campingplatsen skulle i stället bli ett bostadsområde. 

– Vi behöver veta hur långt planeringen har framskridit för att veta hur långt kontrakt som kan bli aktuellt. Det finns många öppna frågor, säger kundkontaktchef Christina Träskelin som har hand om avtalsfrågorna vid Borgå stads lokalitetsledning.

Träskelin hoppas att man inom staden skulle kunna samla alla inblandade parter för att se vilken situationen är. Det här för att så snabbt som möjligt få renoveringen i gång.

En parkeringsplats med flera husvagnar.
Bildtext På campingplatsen i Borgå finns också några stugor till uthyrning, men de flesta övernattarna bor i egna husvagnar, husbilar eller tält.

Lovisamodellen skulle kunna vara lösningen

Eftersom det handlar om ett område som planeras för bostäder kan det inte bli fråga om ett alltför långt kontrakt och inte heller alltför omfattande renoveringar. 

– Nej, några omfattande renoveringar handlar det inte om. Närmast skulle det handla om byggnaderna med duschar och toaletter samt receptionshuset. Vi borde få dem i skick, säger Träskelin.

Tillsvidare har inga intressenter eller företagare hört av sig till Borgå stad angående campingplatsen.

Skulle Borgå stad kunna göra som Lovisa stad gjort med sin campingplats det vill säga driva den själv?

– Jag har tänkt tanken, men vi har inte närmare funderat på vilken instans inom staden som i så fall skulle sköta verksamheten, säger Träskelin. 

Enligt Christina Träskelin skulle en lösning à la Lovisa kunna vara ett smart drag.

– Det har visat sig att det fungerar bra i Lovisa om jag har förstått rätt, men saken ska som sagt ännu diskuteras ur olika synvinklar, säger Träskelin.

Tidningen Östnyland var först med nyheten om läget med campingplatsen.