Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasaläkare om Aster: "Ta en paus och ställ patienterna i centrum"

Uppdaterad 06.10.2021 15:55.
kardiologian erikoislääkäri Päivi Pietilä-Effati
Bildtext Läkaren Läkaren Päivi Pietilä-Effati säger att man borde banta ner de 3000 kraven på patientdatasystemet och ringa in de mest relevanta önskemålen.

Läkaren Päivi Pietilä-Effati var emot anskaffningen av Aster på grund av patientdatasystemets svaga användbarhet. Nu hoppas hon att patienten ställs i centrum. Man borde också banta ner de 3000 kraven. Det är som när ett barn kommer in i leksaksbutiken och vill ha alla leksaker, säger hon.

Vasa sjukvårdsdistrikt var ett att fyra distrikt som gick in för patientdatasystemet Aster. Men efter att Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse dragit sig ur affären är det så gott som säkert att den faller.

Päivi Pietilä-Effati som är specialistläkare i inremedicin och kardiologi hoppas att man nu kunde ta en paus i upphandlingen.

– Jag är naturligtvis glad över att man tar ärendet till ny beredning, men jag förstår att det är en stor besvikelse för dem som länge arbetat med upphandlingen, säger Pietilä-Effati.

"Inte värt priset"

Hittills har Vasa sjukvårdsdistrikt använt 9 miljoner euro i jakten på ett nytt patientdatasystem.

Pietilä-Effati säger att Aster hade varit värt pengarna, 160 miljoner euro under en tioårsperiod, om systemet hade varit väldigt användbart.

- Men Aster har inte några sådana fördelar jämför med andra datasystem som skulle rättfärdiga det höga priset.

Pietilä-Effati och hennes kollegor har bekantat sig med systemet och hon säger att systemet var gammalmodigt och inte användarvänligt.

- Det viktiga vore nu att se efter hur vi handskas med pengarna och använda dem så effektivt som möjligt, säger Pietilä-Effati.

Närhet till patienten

Hur fortsätter upphandlingen?

Pietilä-Effati säger att det centrala vore ett patientdatasystem som verkligen sätter patienten i centrum. Därför önskar hon att representanter för patientföreningarna tas med i upphandlingsprocessen, tillsammans med konsulter.

Förhoppningen är att få med representanter från så många områden som möjligt i sjukvårdsdistiktet, som exempelvis specialsjukvården och tandvården.

– Det nya patientdatasystemet får inte försvåra patientens tillgång till vård, säger Pietilä-Effati.

"Skär ner på kriterierna"

Vasa centralsjukhus har 3000 olika förväntningar och krav på det nya patientdatasystemet. Pietilä-Effati säger att man borde ta sig en ny funderare och välja ut de krav som är mest väsentliga.

Om man har 3000 olika kriterier så betyder det att inget av dem är speciellt viktigt.

- Om man har fler önskemål än man kan räkna på fingrar och tår så har man inte lyckats prioritera. Det är lite som när ett barn kommer in i leksaksbutiken och vill ha alla leksaker.

Pietilä-Effati säger att arbete med Asterprojektet ändå inte gått i spillo.

- Många saker har uppdagats som vi har nytta av i den fortsatta processen, säger Pietilä-Effati.

Artikeln är en översättning av Yle Pohjanmaas artikel av Merja Siirilä.