Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskap

Flera läkemedel mot covid-19 är att vänta så småningom – kan bli särskilt viktiga för vissa grupper

Foto på Mercks antivirala läkemedel mot covid-19.
Bildtext Till exempel Mercks antivirala läkemedel – ett piller mot allvarlig covid-19 – verkar vara effektivt, enligt preliminära uppgifter.

Mediciner mot covid-19 kan få stor betydelse för de som inte får ett bra skydd av coronavaccinet, till exempel cancerpatienter och personer som har fått en organtransplantation. Och också för personer som inte har velat ta vaccinet.

Ett antiviralt läkemedel kan minska risken för allvarlig sjukdom.

– Fördelen är att om man kan upptäcka tidigt att en person är infekterad av coronaviruset – några dagar efter symtomdebut – då finns det goda möjligheter att förhindra att allvarlig lunginflammation uppstår, kommenterar Anders Sönnerborg som är professor i klinisk virologi och infektionssjukdomar vid Karolinska institutet i Sverige.

Det är alltså viktigt att läkemedlet ges tidigt.

– Läkemedlet fungerar mot själva virusförökningen men i andra fasen av covid-19 så är det immunreaktionen som dominerar, och som blir alltför kraftig och skadar lungorna. Och läkemedlet fungerar inte mot immunreaktionen, fortsätter Sönnerborg.

Det första effektiva läkemedlet mot covid-19 kan vara Molnupiravir av läkemedelsbolaget Merck, som i Finland heter MSD Finland. Det kommer i tablettform, vilket gör det enkelt att använda också hemma.

Molnupiravir ska tas i fem dagar och minskar risken för sjukhusvård och dödsfall till följd av covid-19 med så mycket som 50 procent. Det enligt preliminära uppgifter som bolaget offentliggjorde förra veckan.

50 procent är en betydligt högre andel än vad många experter hade hoppats på. 

– Jag tycker att det är ett bra resultat. Det visar tydligt att det finns goda möjligheter att hämma sjukdomsutvecklingen, kommenterar Sönnerborg.

Samtidigt är det ännu inte känt hurdana biverkningar läkemedlet kan förorsaka. Men Merck har uppgett att biverkningar var ungefär lika vanliga i den grupp som fick placebo (40 procent av deltagarna) som i den grupp som fick medicinen (35 procent av deltagarna).

Coronaviruset fungerar genom att kidnappa celler i kroppen, och använder cellens egna byggstenar för att skapa viruskopior. Det har med sig ett äggviteämne, ett såkallat enzym, som det använder för att kunna göra det.

– Det här läkemedlet hämmar då det här enzymet så att det inte bildas några nya viruspartiklar inne i den kidnappade cellen, kommenterar Sönnerborg.

Porträtt på Anders Sönnerborg.
Bildtext Anders Sönnerborg är både överläkare och professor i klinisk virologi och infektionssjukdomar vid Karolinska institutet.

Mercks läkemedel kan börja säljas ännu i år, om myndigheter ger det grönt ljus. 

Bolaget säger sig kunna tillverka 10 miljoner doser fram till årets slut och USA har redan tidigt reserverat 1,7 miljoner av dem.

Kan kanske bryta smittkedjor på äldreboenden och i skolor i framtiden

Också läkemedelsbolagen Pfizer och Roche testar piller mot covid-19 för tillfället. Anders Sönnerborg bedömer att det är troligt att också de visar sig vara effektiva.

Dessutom utvecklar företaget Synairgen ett antiviralt läkemedel man ska andas in och det fungerar genom att öka mängden interferon, som kroppen behöver för att bättre kunna bekämpa coronaviruset.

– Det är absolut en tänkbar möjlighet för framtiden, påpekar Anders Sönnerborg.

Han tillägger att det skulle vara viktigt med flera olika antivirala läkemedel mot covid-19.

– För alla läkemedel har ju biverkningar och vi vet inte ännu hur biverkningsmönstret ser ut med de här läkemedlen. Så det är bra att ha flera alternativ. Sedan är det ju också bra för samhället att det kommer flera olika läkemedel så att det blir konkurrenssituation mellan företagen och förhoppningsvis lägre priser.

Hur brett antivirala läkemedel kommer att användas mot covid-19 är ännu oklart. Men åtminstone personer som är mer i riskzonen för allvarlig sjukdom kommer säkert att prioriteras.

Dessutom är det kanske möjligt att bryta smittkedjor till exempel på äldreboenden och i skolor, genom att ge antivirala läkemedel i ett tidigt skede.

Mercks läkemedel testas för tillfället också på personer som inte är infekterade med coronaviruset, men som bor i samma hushåll som en person som är smittad.

Bättre skydd mot mutationer – antikroppar är också lovande

Om coronaviruset muterar i framtiden så bedömer experter att vaccineffekten troligen minskar mer än vad läkemedelseffekten gör.

– De vacciner vi använder i dag är inriktade mot höljeproteinet, ett virusprotein som lättare har tendens att ändra sin sammansättning. Däremot är läkemedlet riktat mot ett äggviteämne som viruset måste ha för att kunna föröka sig inne i cellerna och det är avsevärt svårare för viruset att mutera så att det blir okänsligt för läkemedlet, förklarar Sönnerborg.

Ett annat alternativ som också testas som bäst är så kallade monoklonala antikroppar, som måste injiceras. De har mer långvarig effekt och kan vara bättre för patienter som har en permanent immunbrist.

– Där kan man tänka sig att monoklonala antikroppar är bättre att använda eftersom de ligger kvar längre i kroppen. Man kan injicera de här antikropparna till exempel var tredje eller sjätte månad, eller kanske till och med var tolfte månad, berättar Anders Sönnerborg vid Karolinska institutet.