Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademi ser över behovet av fastigheter – en nedskärning i antalet fastigheter är att vänta

Från 2021
Åbo Akademis textlogo, ett Å och ett A klistrat på en glasdörr, insidan av huset med röd tegelvägg i bakgrunden.
Bildtext Vilka fastigheter kan Åbo Akademi avstå från? Det ska ÅA nu utreda.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Åbo Akademi ska se över sina fastigheter. Målet är att granska vilka fastigheter som är ändamålsenliga och vilka fastigheter som ÅA kan avstå från.

Framtidsplanerna för fastigheterna presenterades för personal och studerande på måndagseftermiddagen. 

Enligt Heidi Backman, direktör för universitetsservice vid Åbo Akademi, är det sannolikt att ÅA kommer att minska på antalet fastigheter i framtiden. Förändringar är alltså att vänta. 

- Åbo Akademi finns nu i 25 fastigheter från tre århundraden. De äldre byggnaderna är inte byggda för universitetsverksamhet och är inte heller pedagogiskt ändamålsenliga. Samtidigt har Studentkåren meddelat att många studerande önskar studier online också i fortsättningen, säger Backman. 

Enligt Backman används en del fastigheter inte i en tillräckligt hög grad och står delvis tomma. Därför vill ÅA granska användningen av fastigheterna och vilka ÅA kunde avstå från. Men vilka fastigheter det skulle vara frågan om kan Backman inte säga i det här skedet. 

- Vi kan troligen minska på antalet lokaler utan att det blir sämre - tvärtom så kan det bli bättre. Det är iallafall vårt mål och vad vi jobbar för. 

Vad ska ske med Biocity?

De mest akuta frågorna gäller Vasa övningsskolas gymnasium och Biocity i Åbo, berättar Backman. Gymnasiet är i behov av nya lokaler och nu utreder ÅA alternativ för skolan. 

Hyresavtalet i Biocity går ut år 2026, och nu funderar ÅA på olika alternativ för verksamheten. I Biocity finns utbildningarna inom biovetenskaper och farmaci. För tillfället bollar ÅA med tre alternativ och förhoppningen är att ett beslut ska fattas redan i år, men det kan också gå till nästa år, säger Backman. 

- Det första alternativet är att Biocity renoveras. Det andra alternativet är att verksamheten flyttar intill Dentalia nära Biocity, ett alternativ som Åbo universitet har varit intresserat av. Det tredje alternativet är att flytta verksamheten till Axelia, ett alternativ som intresserar Åbo Akademi. I så fall borde Axelia renoveras, säger Backman. 

Det viktigaste för Åbo Akademi är att förhandla om fastigheterna tillsammans med Åbo universitet, för att garantera att samarbetet mellan universiteten fungerar också i framtiden.

- De synergierna är värdefulla, säger Backman. 

Inne i Biocitybyggnaden i Åbo.
Bildtext Hyresavtalet i Biocity upphör 2026.
Bild: Yle/ Nora Engström

Hur ska framtidens "Gado" se ut?

Åbo Akademi kommer också att inleda förhandlingar med Stiftelsen för Åbo Akademi, som är den största hyresvärden för ÅA. I nuläget betalar ÅA inte hyror i alla de fastigheter som ägs av Stiftelsen för Åbo Akademi.

Nu ska ÅA utreda om de kunde betala marknadshyror för fastigheterna och på det sättet hitta besparingar, samtidigt som ÅA kunde få ekonomiskt understöd i en annan form av stiftelsen. I nuläget kan ÅA nämligen inte dra någon nytta av att minska på antalet fastigheter, då de inte betalar någon hyra för dem.

- Målet är att ändra vårt samarbete så att vi hittar en modell som går ihop ekonomiskt. Vi behöver en mer konkret plan för vilka fastigheter vi satsar på och vad vi kan avstå från. 

Ett projekt som intresserar Åbo Akademi är den byggnad som ska ersätta Gadolinia i akademikvarteren i Åbo. Nästa år ska Gadolinia rivas och nu ska Stiftelsen för Åbo Akademi och Åbo Akademi förhandla om vad som ska finnas på tomten i framtiden.

Gadolinia.
Bildtext Gamla Gadolinia ska rivas.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Universitetet är preliminärt mycket intresserat av en ny byggnad på området, säger Backman. Vilka fakulteter eller vilken verksamhet som skulle finnas i fastigheten är inte klart i det här skedet. 

- Stiftelsen ska bygga något nytt och vi är väldigt intresserade av att vara med och bygga något ändamålsenligt.   

Diskussion om artikeln