Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

S:t Olofsskolan flyttar till Smedsgatan 1? Skolan i stort behov av tillfälliga lokaler

Uppdaterad 04.10.2021 20:51.
S:t Olofsskolan i Åbo.
Bildtext S:t Olofsskolan är i akut behov av nya lokaler.

Verksamheten i S:t Olofsskolan borde flytta tillfälligt till Smedsgatan 1, föreslår Åbo stads tjänstemän. Under tiden ska staden antingen bygga en ny skola eller sanera den gamla. 

Skolans skick kartlades i våras och det visade sig att renoveringsbehovet är akut. Staden hittade bland annat omfattande fukt- och mikrobskador i fastigheten och därför måste staden åtgärda problemen. Staden har jobbat för att förbättra inomhusluften så att elever och personal kan jobba i fastigheten under läsåret 2021-2022. Efter det måste ändå ersättande lokaler hittas, anser staden.   

Förslaget är att årskurs 7 till 9 flyttar till Smedsgatan 1, i Åbo yrkeshögskolas tidigare lokaler. 

Innergården till Smedsgatan 1, där det vita biblioteket och den gula tegelbyggnaden till vänster ska bevaras.
Bildtext Åbo yrkeshögskola var tidigare verksam på Smedsgatan 1.

Huset på Smedsgatan har också tidigare fungerat som en tillfällig lokal för Sirkkala förskola och Luolavuoren koulu. S:t Olofsskolan skulle använda sig av drygt 5 000 kvadratmeter i huset och i så fall behövs inte längre tilläggslokalerna i Åbo arbetarinstitut. Det här frigör också mer utrymme för arbisverksamheten, konstaterar Åbo stad.

Samtidigt finns det ingen gympasal i fastigheten på Smedsgatan och därför måste skolan ordna sina gymnastiklektioner i andra skolor eller exempelvis i Samppalinna bollhall eller bollhallen i Kuppis.  

De tillfälliga lokalerna skulle användas av S:t Olofsskolan fram tills att staden antingen har byggt ett nytt skolhus eller har sanerat den gamla skolbyggnaden. Det här arbetet är klart tidigast år 2025. 

Nämnden för fostran och undervisning tar ställning till frågan på sitt möte på onsdag.