Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Chaufförer som kör för färdcentralen i Esbo har otillräckliga kunskaper i finska och dålig lokalkännedom – och nu vägrar flera avtalsbilar köra för färdcentralen

Från 2021
Taxichaufför.
Bildtext 47 procent av användarna anser att kunskaperna i finska är otillräckliga hos de taxichaufförer som kör för Västra Nylands färdcentral. 35 procent anser att lokalkännedomen inte är på tillräcklig nivå.
Bild: Yle/ Petri Lassheikki

Det finns brister när det gäller kunskaper i finska och lokalkännedom bland de taxichaufförer som kör för Västra Nylands färdcentral i Esbo. Det här kommer fram när färdcentralen nu har utvärderats under en auditering. Under hösten har färdcentralen stött på ett nytt problem i form av chaufförer som vägrar köra fastän de har ett avtal med centralen.

Svenska Yle berättade i juli 2021 om problemen med färdtjänsten i Esbo. Nu har Västra Nylands färdcentral i Esbo granskats under en auditering gjord av ett utomstående företag, CAP-Group Oy. 

Planen var att färdcentralen är verksam i hela västra Nyland, men alla andra kommuner förutom Esbo drog sig ur. Färdcentralen körde i gång i början av februari 2021.

Granskarna har intervjuat taxichaufförerna och kontrollerat bilarna. Samtliga dagbilar som kör för färdcentralen granskades medan ett slumpmässigt antal av avtalsbilarna granskades.

Färdcentralen ska ha 47 dagbilar och har avtal med nio taxiföretag för det. De här bilarna kör enbart dagtid.

Dessutom har hundratals taxiföretag avtal med färdcentralen, men företagens bilar är inte hela tiden reserverade för färdtjänsten.

Under auditeringen valdes 109 personer som använder färdtjänst slumpmässigt för att svara på frågor om centralen. Totalt 34 svarade.

"Räckte att taxiföretagen intygade att språkkravet uppfylls"

47 procent av de som svarade ansåg att chaufförernas språkkunskaper är otillräckliga medan 53 procent ansåg att de är tillräckliga.

I auditeringsrapporten står att otillräckliga språkkunskaper har lett till missförstånd och till att kunders specialbehov inte har beaktats tillräckligt.

Vi kunde inte intervjua alla chaufförer på förhand. Vi måste kunna lita på dem vi sluter avtal med.

Kravet för att få ett avtal med färdcentralen var att finskan är på A2-nivå. Det är en grundnivå där man kan ett språk så bra att man klarar av vardagliga situationer.

– Det räckte med att taxiföretagen intygade att chaufförerna uppfyller kravet. Vi kunde inte intervjua alla chaufförer på förhand. Vi måste kunna lita på dem vi sluter avtal med. Men nu kommer vi av vissa begära intyg för att kontrollera att finskan faktiskt är på A2-nivå, säger Kari Sirviö, logistikdirektör vid Esbo stad.

"Syns mest hos taxiföretag som inte är från Esbo och hos chaufförer med invandrarbakgrund"

Av de svarande anser 35 procent att chaufförernas lokalkännedom inte är på en tillräcklig nivå.

I rapporten konstateras att bristen på lokalkännedom syns mest hos taxiföretag som inte är från Esbo och hos chaufförer med invandrarbakgrund. 

Vissa chaufförer har problem med att skriva in adressen korrekt i navigatorn. I systemet finns adress och rutt färdigt, men chaufförerna skriver in adressen i en annan navigator, vilket gör att misstagen ökar.

På en annan fråga svarade knappt 68 procent att chaufförerna hittar rätt trappa och dörr, medan 32 procent har erfarenhet av att chauffören inte hittar till rätt plats.

– De som gjorde auditeringen satt med i bilen för att kontrollera om chauffören hittar rätt och kan använda navigatorn. För största delen gick det okej, men vissa kände inte till Esbo tillräckligt bra. De måste nu studera var olika platser finns och hur navigatorn ska användas, säger Sirviö. 

En gul taxiskylt ovanpå en bil.
Bildtext Centralen förmedlar fordon till dem som beviljats färdtjänst, som personer med funktionsnedsättning eller äldre.
Bild: Yle/Juho Karlsson

"Finns nu chaufförer som inte deltagit när vi haft informationsmöten"

Enligt Sirviö ska bristerna i språkkunskap och lokalkännedom åtgärdas.

– Det handlar om färdtjänst för specialgrupper och då måste chauffören kunna kommunicera med kunden. Bristerna som kom fram kräver att vi följer med detta och ingriper. Under våra utbildningar fäster vi uppmärksamhet vid om chaufförerna kan använda navigatorn.

Det handlar om färdtjänst för specialgrupper och då måste chauffören kunna kommunicera med kunderna.

I auditeringsrapporten påpekas att alla chaufförer borde delta då utbildningar ordnas eller information ges. 

– Det finns nu chaufförer som inte deltagit när vi haft informationsmöten. Mötena ordnades på grund av coronapandemin på distans via Teams och alla deltog inte. Men vi har haft kontakt med nya chaufförer och berättat hur applikationen fungerar.

"Största bristerna fanns i hur rullstolen hanteras och fästs i bilen"

Auditeringen visade också att kompetensen när det gäller att ge första hjälpen för vissa chaufförer var föråldrad. 

Knappt 21 procent av dem som svarade ansåg att chauffören inte kunde hantera kundens personliga hjälpmedel. De största bristerna fanns i hur rullstolen hanteras och fästs i bilen.

– I avtalen vi gjorde med taxibilarna anpassade för rullstol nämns att chaufförerna ska kunna fästa en rullstol. Men det är möjligt att det under auditeringen kom fram att alla inte kan göra det, säger Sirviö.

Service på svenska har inte alltid getts

Väntetiden i telefon när man ringer och beställer en taxi har tidvis varit lång. I somras var den som värst 30 minuter.

Målet är att den som ringer ska få svar inom en minut. 

– Nu är vi nere i en och en halv minut så det har förbättrats, säger Sirviö.

Operatören har nu anställt fler för att åtgärda de långa väntetiderna.

Det har inte alltid gått att få service på svenska när man ringer och beställer en taxi, påpekas i auditeringsrapporten.

Men också det här ska nu vara åtgärdat då det nu ska finnas två svenskspråkiga på plats dagtid hos transportoperatören.

En stor taxibil parkerad på en gård.
Bildtext Den här bilen tillhör taxiföretagaren Teija Vartiainen-Elf. Hon skrev inte avtal med färdcentralen eftersom hon anser att det inte är lönsamt.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

Blivit vanligare att taxichaufförer vägrar köra färdtjänst

Under hösten har färdcentralen stött på ett nytt problem. Det har blivit allt vanligare att taxichaufförer som har ett avtal med centralen vägrar köra. 

Chauffören är uppkopplad till färdcentralens system, men när en körning erbjuds i applikationen reagerar chauffören inte alls eller vägrar köra.

– För kunden innebär det här en lång väntan då chaufför efter chaufför vägrar köra, säger Sirviö.

Vad beror det på att det nu finns många chaufförer som vägrar köra?

– Jag vet inte exakt, men flera chaufförer har påtalat att priserna inte är tillräckligt bra i synnerhet när det gäller korta resor. Men chaufförerna har själva slutit avtal med staden och erbjudit ett visst pris. Chauffören borde innan erbjudandet görs fundera på om priset är tillräckligt, säger Sirviö.

Körningarna delas ut enligt rabattsystem

Svenska Yle berättade i juli om en erfaren taxiföretagare som inte vill gå med i färdcentralen för att intäkterna därifrån inte räcker till chaufförens lön.

– Chauffören måste få lön. Om vi är med i färdcentralen som en dagbil tappar vi alla andra kunder eftersom vi då måste ta emot alla uppdrag som kommer därifrån. De intäkter vi får från det räcker inte till chaufförens lön, sade Teija Vartiainen-Elf.

Det har också visat sig att färdcentralen delar ut körningar enligt hur mycket rabatt en taxichaufför har gått med på.