Hoppa till huvudinnehåll

Bygga och bo

Gjut en dagvattenbrunn och håll husgrunden torr då regnet öser ner

Det är viktigt att leda bort regnvatten från hus och grund och bäst är läget när man dessutom får det gjort på ett snyggt sätt.

En husgrund mår bäst när den är så torr som möjligt. När det regnar riktigt mycket kan det komma ner 4 millimeter regn i timmen, det motsvarar 4 liter per kvadratmeter. Om man då har ett tak som är 200 kvadratmeter stort betyder det 800 liter i timmen. Det är alltså nästan en kubik vatten som skall ner och ut genom stuprören och då är det viktigt att ha en bra dränering, som kan föra bort regnvattnet från hus och grund.

När det kommer till regnvattendränering finns det regler och certifikat. Det finns produkter som är testade och godkända. Tekniskt sett borde avrinning göras på ett visst sätt i samråd med kommunen eller staden beroende på hur dagvattenavrinningen är byggd just där du bor.

Dagvattenbrunn.
Bildtext Då man gjuter måste man först bygga en form. Formen är byggd av vattenfast faner.

Gjut en brunn som passar in i miljön

När man använder brunnar som man gjutit själv gäller samma regel som för fabriksgjorda avrinningssystem, titta till dem, rensa bort löv och gräs och se till rör, kopplingar och att vattnet rinner bort så som det skall, helt enkelt i lite vanligt ”sköt om ditt hus”- mentalitet.

Dagvattenbrunn.
Bildtext En brunn man gjutit själv passar ofta bättre in i miljön än en av plast.

Gräsmattor, grus och naturlig mark kan ta emot och avge stora mängder vatten men områden där stora delar av marken är stenlagd eller asfalterad, som i städer, belastas avrinningssystemen hårt när det regnar. Då ett litet tak på 200 kvadratmeter samlar upp 800 liter i timmen förstår man att det är enorma mängder vatten som skall tas hand om när det regnar i tätbebyggda områden.

Allt måste fungera under marken

Infrastruktur är intressant, det finns så mycket som skall fungera. Många saker som vi kanske inte ser eller som vi inte är medvetna om att finns tar vi bara tar för givet att skall fungera. Dagvatten avrinningssystem är ett sådant.

Jag lyfter på hatten för dem som skickligt planerar och upprätthåller vår infrastruktur, speciellt i städer där det mesta av marken är täckt, där nivåskillnaderna är stora och där det finns djupa underjordiska parkeringar och källare i alla former som vid ymniga regn annars skulle fyllas helt.

Det är viktigt att hålla borta vattnet från hus och grunder, antingen med små eller stora dräneringssystem och bäst är läget när man dessutom får det gjort på ett snyggt sätt.

Dagvattenbrunn.

Mer om ämnet på Yle Arenan

På andra språk

Diskussion om artikeln