Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fritt fram för nybygge vid gamla busstationen i Nickby – fullmäktige godkände planerna

Från 2021
nickby busstation 2016
Bildtext Gamla busstationen i Nickby rivs för att ersättas med bostadshus. Arkivbild.
Bild: Yle/Stefan Härus

Det är nu klart att bostäder och affärslokaler kan byggas i tre kvarter vid den tidigare busstationen i Nickby. Samtidigt skyddas två trähus längs Stora Byvägen.

Sibbo kommunfullmäktige godkände på måndagen 4 oktober detaljplaneändringen (N49) för den tidigare busstationen och grannkvarteren, det vill säga kvarteren 1015, 1006 och 1008 i Nickby.

Detaljplanen tillåter nu att den tidigare busstationen ersätts med radhus och höghus i Nickby centrum. 

Höghusen i tre till fyra våningar kan placeras på tomten vid Stora Byvägen och radhuset i två våningar på tomtens bakre del, ovanpå ett parkeringsdäck.

Affärslokaler placeras på gatuplan vid Stora Byvägen.

Kommunen uppskattar att det på planområdet byggs bostäder för cirka 120–140 invånare. 

Detaljplaneskiss över Nickby.
Bildtext Uppe till vänster på skissen syns kvarteret där den gamla busstationen nu står.
Bild: Sibbo kommun

Två av fyra trähus skyddas

På planområdet vid Stora Byvägen finns fyra gamla värdefulla trähus av vilka två skyddas i detaljplanen. 

De skyddade byggnaderna är Stora Byvägen 33 (Elektricitetsverket, även känt som Samariahuset) och Stora Byvägen 41 (Soläng).

Det har gjorts konditionsundersökningar i de gamla byggnaderna och enligt dem är de två andra trähusen (Alanko och Singsing) i så dåligt skick att det inte längre lönar sig att renovera dem. 

Trähus vid Stora Byvägen.
Bildtext Trähusen Alanko och Singsing är i så dåligt skick att de inte kan renoveras.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Den godkända planlösningen gör det möjligt att också dessa bevaras, eller alternativt ersätts med byggnader av liknande typ. 

Planändringen gör kompletteringsbyggande möjligt i form av småhus bakom de skyddade trähusen. 

I kvarter 1006 bevaras Stora Byvägens framtoning i och med husen som har två våningar och affärslokaler. 

I bakre delen av tomterna är det tillåtet att uppföra låghus i två våningar eller radhus. 

Parkeringen ordnas i kvarterets inre delar med parkeringsplatser som täcks med gröntak.

Varma gråa och rofyllda gröna nyanser

I byggsättsanvisningarna för området ges direktiv om fasadernas färg.

De nya byggnadernas fasader ska ha varma gråa nyanser som huvudfärg, rofyllda gröna nyanser samt kombinationer av grått och grönt.

Röda tegel eller rödnyanserat eller grått trä kan också användas.

I planen bevaras de nuvarande gatorna och Svedjeängsstigen byggs ut.

Tidtabellen för när man börjar bygga är tillsvidare öppen.

Diskussion om artikeln