Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Om en månad får Raseborg pengarna för det gamla stadshuset i Ekenäs

Från 2021
Ett gult hus i centrum av Ekenäs som är Ekenäs gamla stadshus.
Bildtext Det gamla stadshuset i Ekenäs är byggt i slutet av 1800-talet och är 900 kvadratmeter stort.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Fastighetsaffären kring det gamla stadshuset vid Rådhustorget i Ekenäs är så gott som slutförd och Raseborg får snart pengarna från budgivningen som avslutades i början av maj i år.

Köpebrevet för Ekenäs gamla stadshus vid Rådhustorget har ändå kompletterats med en klausul om att köparen har rätt att häva fastighetsköpet ifall användningsändamålet blir något annat än kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader.

Det här görs på begäran av köparen, Bostads Ab Kungsgatan 1 via Peter Böckelman.

Under försäljningsprocessen har detaljplanen för området omarbetats och som bäst är det nya detaljplaneförslaget till påseende.

Det gamla stadshuset såldes på nätauktion för 825 000 euro i våras.

Köparen har också rätt att upphäva köpet om byggrätten för bostäder understiger 80 procent av den byggrätt som finns i detaljplaneförslaget.

Om köpet hävs har köparen inte rätt att framställa några ytterligare krav.

Ifall köparen gjort omändringsarbeten i den gamla stadshusbyggnaden och ekonomibyggnaden måste köparen också återställa byggnaderna och interiörerna i det skick de var vid köpet om inte staden och köparen kommer överens om annat.

Raseborgs stadsstyrelse fastställde köpebrevet på måndagen (4.10). Raseborgs stad får pengarna och köpet skrivs under om ungefär en månad, när beslutet vunnit laga kraft.

Andra gången gillt

Det var andra gången som Raseborg lade ut stadshuset till försäljning.

I den förra budgivningen, hösten 2019, var det högsta anbudet 770 000 euro.

Stadsstyrelsen godkände i slutet av år 2019 att bolaget Moviator, som gav det högsta budet, får köpa gamla stadshuset.

Ett år senare, hösten 2020, visade det sig att köpet inte hade kunnat slutföras och att staden inte hade fått pengarna.

Diskussion om artikeln