Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Angry Birds-investeraren Kaj Hed förklarar sina skatteparadisbolag med att det rekommenderades av jurister: "Jag förstod inte så mycket om de här sakerna"

Från 2021
Uppdaterad 06.10.2021 12:09.
Kaj Hed iklädd en munkjacka med Angry Birds-motiv.
Bildtext Investeraren Kaj Hed är främst känd i Finland som en storägare till spelbolaget Rovio. Han förvärvade skatteparadisbolag efter juristers förslag.
Bild: Jussi Rosendahl / Reuters

Juristerna "försnillade och mjölkade" när investeraren Kaj Hed flyttade sina tillgångar till ett skatteparadis. Hed är en av finländarna som finns med i den enorma dataläckan Pandoradokumenten. Yles MOT-redaktion fann inga indikationer på att Hed skulle ha brutit mot lagen.

Över 200 finländare som använt sig av skatteparadisbolag är involverade i den enorma informationsläckan Pandoradokumenten.

En av dem, investeraren Kaj Hed, förklarar hur han kom att äga skatteparadisbolag.

Hed är en tidigare storägare och betydande finansiär av Rovio, kända för sitt spel Angry Birds.

– Det hela har bara skapat huvudbry, säger Hed till Yles MOT-redaktion.

I den här historien berättar vi hur en framgångsrik entreprenör överfört sina tillgångar till en trust på Brittiska Jungfruöarna. Samtidigt förklarar vi hur skatteparadissystemet fungerar.

Hed säger att han alltid har betalat alla sina lagstadgade skatter och att det inte finns något att ifrågasätta om användningen av skatteparadis. Yles MOT-redaktion fann inga indikationer på att Hed skulle ha brutit mot lagen.

"Jurist föreslog att skapa en trust"

På 1990-talet grundade Kaj Hed ett mjukvaruföretag vid namn Trema. Bland kunderna fanns stora finansföretag och Europeiska centralbanken.

Trema växte och expanderade snabbt.

– Vi hade verksamhet över hela Europa. Huvudkontoret var då i Stockholm och andra funktioner i Prag och London, säger Hed.

Utvecklingsenheten för Trema etablerades i södra Frankrike och sysselsatte 250 personer.

Heds familjeliv var internationellt, vilket också orsakade svårigheter. På 1990-talet var Europa mycket mer slutet än det är idag.

– Europa var väldigt splittrat. Det var verkligen svårt att bestämma var man skulle verka. Varje land hade olika regler, säger Hed.

Heds familj hade flera alternativ för ett nytt hemland. På grund av arbetets karaktär var Finland inte ett vettigt alternativ.

Till slut flyttade familjen Hed till Frankrike, där företagets viktiga utvecklingsenhet var belägen.

– Jurister sa att det bästa sättet vore att skapa en trust. Jag förstod inte så mycket om de här sakerna.

― Kaj Hed

Hed funderade också på hur han skulle organisera sitt innehav i sitt företag.

– Jurister sa att det bästa sättet vore att skapa en trust. Jag förstod inte så mycket om de här sakerna, säger Hed.

Logiken och funktionen bakom en trust kommer att förklaras senare i artikeln.

Hed sa "ja" till juristernas förslag. Efter detta startades en process vars detaljer inte alltid var kända ens för Hed.

Ote asiakirjasta
Bildtext Informationsläckan innehåller också ett dokument som lämnats till Brittiska Jungfruöarna som en del av Kaj Heds familjs trustarrangemang. Dokumentet verifierade familjens innehav i spelbolaget Rovio.
Bild: ICIJ / Yle MOT

"Jag visste inte vad som egentligen hände där"

Hed anlitade en schweizisk jurist som specialiserat sig på kapitalförvaltning för förmögna individer.

Först grundades ett förvaltningsbolag för Hed i Nederländerna.

– Utgångspunkten var att välja det bästa landet att placera förvaltningsbolaget i. Nederländerna hade den längsta traditionen i den här frågan, de har varit köpmän så länge, säger Hed.

Gynnsam nederländsk lagstiftning och skattesystem har fått flera internationella företag att investera i förvaltningsbolag i landet.

EU-kommissionen har undersökt landets skattearrangemang med företag och media har rapporterat om företagens skatteplanering med hjälp av holländska holdingbolag.

Nederländerna var dock bara det första steget i Heds ägararrangemang. 

Juristen bildade två andra förvaltningsbolag för Hed på Brittiska Jungfruöarna och Nederländska Antillerna. Låter det komplicerat? Det tyckte Hed också.

Han säger att han praktiskt taget inte visste någonting om verksamheten i dessa företag, trots att han var ägare.

– Jag var inte ens styrelsemedlem i dessa bassamfund. En schweizisk jurist, som specialiserat sig på detta tog hand om det praktiska. Jag visste inte vad som hände där.

Bassamfund är vanligtvis ett företag som är etablerat för investeringsändamål och som inte har någon egentlig aktivitet utan endast är en del av ägarstrukturen.

Vad handlar Pandoradokumenten om?

  • Den nya informationsläckan “Pandoradokumenten” innehåller nästan 12 miljoner hemliga dokument från skatteparadisbolag, främst från åren 1996-2020.

  • Uppgifterna kommer från 14 företag som säljer skatteparadistjänster.

  • Informationen har lämnats till den internationella organisationen för grävande journalister ICIJ.

  • Yles MOT-redaktion är den enda redaktionen i Finland som har undersökt informationsläckan.

  • Totalt har läckan undersökts av cirka 600 redaktörer från 117 olika länder. De representerar cirka 150 mediehus.

Kund hos en enorm skatteparadisfabrik

Därefter kontaktade Heds schweiziska jurist Trident Trust – ett av världens största företag som säljer skatteparadistjänster.

Trident Trust är ett av fjorton företag vars dokument läckt i samband med Pandoradokumenten.

Trident Trust har kontor i mer än tjugo skatteparadis. Företagets affärsidé är att starta trust- och skatteparadisbolag för sina kunder och ta hand om deras angelägenheter.

Enligt informationsläckan har företaget haft kunder som Jack Ma, grundaren av den kinesiska webbutiken Alibaba, Bahrains premiärminister Khalifa bin Salman al-Khalifa och medlemmar i Abu Dhabis kungafamilj. Jack Ma är en av Kinas rikaste personer.

Reglerna för penningtvätt tvingar finansinstitut och tjänsteleverantörer att kontrollera om kunderna har politiskt inflytande. Kampen mot korruption är kärnan i processen.

De företag som grundades och förvaltades av Trident Trust har också kopplats till flera skatteflyktskandaler runt om i världen. Det är ett gåtfullt företag vars egna innehav också är dolda bakom skatteparadisbolag.

Den schweiziska juristen bad Trident Trust att inrätta en trust för Kaj Hed och hans familj på Brittiska Jungfruöarna. Denna trust ägde i sin tur de ovannämnda skatteparadisbolagen.

Under intervjun med Hed kommer det faktum att han varit kund hos Trident Trust som en överraskning. 

– Nu när du säger Trident Trust, måste jag erkänna att jag inte ens visste att jag var kund hos företaget. Jag hade trots allt en jurist som tog hand om alla dessa saker.

I ett brev till den internationella organisationen för grävande journalister ICIJ, meddelar Trident Trust att de inte kan kommentera frågor som rör enskilda kunder på grund av sekretessavtal.

Företaget uppger att de alltid kontrollerar sina kunders bakgrund och följer lagen i sin verksamhet.

Okänt ägararrangemang i Finland

Den sista biten av det komplexa ägararrangemanget var alltså en trust för familjen Hed registrerad på Brittiska Jungfruöarna.

En trust är ett ägararrangemang som inte erkänns av finsk lag. Det är en slags blandning mellan stiftelse och företag.

I den överförs till exempel pengar eller aktier till trustens ägare. Trusten tilldelas en förmånstagare som får en ekonomisk fördel av tillgångarna. Officiellt är tillgångarna eller egendomen emellertid trustens. Egendomen förvaltas av en separat anställd förvaltare.

Arrangemanget gör det också möjligt att dölja den verkliga förmånstagaren av trusten.

– Trusten låter dig njuta av pengarna, även om du rent tekniskt inte äger dem. Du kan bara säga att "jag har ingenting med det här att göra", säger Andres Noble, forskare vid organisationen Tax Justice Network till journalistorganisationen ICIJ.

I Finland stöter skattemyndigheterna allt oftare på trustarrangemang, säger Taneli Lallukka, ledande sakkunnig inom skatteförvaltningen.

– Under de senaste tio åren har truster blivit vanligare. Det finns flera anledningar till det, till exempel internationalisering och marknadsföring av tjänsteleverantörer, säger Lallukka.

Nuförtiden får den finska skattemyndigheten också automatiskt information från utlandet om finländarnas inkomstdata. Lallukka tror att detta också har fått människor att rapportera om sina truster. Tidigare har inkomster från dem inte nödvändigtvis rapporterats till myndigheterna.

Lallukka kommenterar inte Heds arrangemang för Yles MOT-redaktion, utan talar i allmänhet om truster.

Kaj Hed och hans tre barn utsågs till förmånstagare för trusten som bildades 1996. Till en början fanns det knappt några pengar i trusten, utan aktier i mjukvaruföretaget Trema.

Situationen förändrades 2004 då Kaj Hed sålde företaget till kapitalinvesterare. Samtidigt sadlade entreprenören Kaj Hed om och blev investeraren Kaj Hed.

Angry Birds
Bildtext Med sina barn ägde Kaj Hed som mest nästan 70 procent av Rovio, kända för spelet Angry Birds. Angry Birds har också gjorts till film.
Bild: Rovio

Angry Birds träffar guldådern

Heds mest kända investering i Finland är Rovio. En av Rovios grundare är Kaj Heds brorson Niklas Hed.

Kaj Hed investerade miljontals euro i Rovio vid en tidpunkt då nästan ingen kände till företaget.

– Jag minns varför jag investerade i Rovio. Okej, det var min brorson som var grundare. Jag tänkte att mobilen är med hela tiden, den går bra att spela på. Det var ännu under tiden innan iPhone.

– Jag var den enda som trodde på och investerade i Rovio då. De andra kastade in handduken.

Hed och hans barn ägde som mest cirka 70 procent av Rovio. I offentligheten var ägaren alltid Trema International B.V., det vill säga Heds nederländska företag.

Detta var sant – på sätt och vis. Från Nederländerna fortsatte dock ägandekedjan till Brittiska Jungfruöarna till familjen Heds familjetrust.

Trusten har inte tidigare offentligt nämnts som ägare till Rovio.

Hed anlitade också en skattekonsult från den finska enheten i det stora internationella revisionsföretaget Deloitte. Den Deloitteanställde gav instruktioner till Brittiska Jungfruöarna om finsk skattelagstiftning.

Så var exempelvis fallet 2012, när man från trusten betalade 9,6 miljoner euro i Roviovinstutdelning till Kaj Hed och hans barn. Skattekonsulten var noggrann med att betalningen skulle ske korrekt.

– Som vi kommit överens om – på grund av finsk beskattning – bör vinstutdelning betalas ut till trusten, och inte direkt till förmånstagarna (Heds familj), skrev skattekonsulten.

Detta förklarar hur trustarrangemangets fungerar. Även om pengarna var Heds, måste de cirkuleras genom en trust.

Pengarna överfördes från trusten till Heds och hans barns finska konton.

Ote asiakirjasta, joka vuodettiin toimittajille Pandoran paperit -tietovuodon yhteydessä.
Bildtext För Kaj Hed och hans familj bildades tre holdingbolag och trust, som är en slags blandning mellan stiftelse och företag.
Bild: ICIJ / Yle MOT

Juristerna "vilseledde och mjölkade"

Under decennier har en lång rad jurister, revisorer och anställda i företag som säljer skatteparadisstjänster varit involverade i förvaltningen av Kaj Heds familjeinnehav.

Verksamheten var komplex och involverade flera skatteparadisbolag. Vilket väcker den uppenbara frågan: Vad tjänade Hed på allt detta? Det är väl inte värt att göra en sådan operation för ingenting?

– Vår familj hade inte nytta av trusten. Vi tog aldrig pengar därifrån utan att betala skatt.

– Och när jag flyttade tillbaka till Finland meddelade jag skattemyndigheterna om att vi har en sådan (trust).

Så det har inte funnits några skattefördelar med att starta en trust?

– Inga alls. När vi tog pengar från trusten beskattades det i Finland. Inga skatter undveks med det här.

Men det har funnits vinnare i arrangemangen.

– Om jag ska vara helt ärlig, så har trusten bara skapat huvudbry för mig. Juristerna har hela tiden försnillat och mjölkat därifrån.

För några år sedan avslutade Heds familj trustsystemet och gav upp sitt innehav i skatteparadis.

– Det var verkligen svårt att demontera, särskilt när lagstiftningen ständigt förändrades. 

Hed ägde 40 procent av trusten och hans tre barn de resterande 60 procenten. I flera länder har truster använts för att dela arv och även på sätt som gjort att man lyckats undvika att betala skatt.

Det gjorde inte Hed. Trustens tillgångar, såsom aktier i Rovio, delades ut till Hed och hans barn.

– Jag ville inte bygga något familjeimperium. Och barnen behöver inte vara extra artiga mot mig på grund av ett arv, nu när den saken redan har tagits hand om.

Texten är en översättning av Yles artikel "Angry Birds -sijoittaja Kaj Hed selittääveroparatiisiyhtiöitään juristien neuvoilla: “Minä en näistä asioista ymmärtänyt niin paljon” av Jyri Hänninen och Minna Knus-Galán. Artikeln är översatt av Emil Friman.