Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ängsmarkerna vid Gammelbyviken i Lovisa röjs efter flera decennier – vassmassorna ska förädlas till mull på försök

Från 2021
Jan-Anders Winqvist mitt i vassen.
Bildtext Jan-Anders Winqvist från Forsby gård ser gärna att vassen ger vika för nya strandängar.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Tidigare betade Forsby gårds kor på strandängarna vid Gammelbyviken men sedan tog vassen över. Nu ska ett tio hektar stort område iståndsättas.

Marken är mjuk, lerig och väldigt våt. Stegen känns tunga och risken att halka på vassrötter är uppenbar.

Hit ut på Forsby gårds ägor har vd:n Jan-Anders Winqvist aldrig kunnat ta sig.

– Det har inte varit möjligt då här tidigare har varit tre meter hög ogenomtränglig vass. Man borde ha haft en gps och en lie för att komma hit förut, säger han.

Nu har NTM-centralen avverkat vass i mängder och också lite skog. Avsikten är att iståndsätta det forna ängslandskapet och samtidigt utveckla möjligheten att ta vass till vara som råvara.

– Det är i gårdens intresse att dels vara med om landskapsvården och att dels vara med i miljötalkot. Vi förbättrar vattenkvaliteten genom att ta bort näringsämnen, säger Jan-Anders Winqvist.

vy över vassfält.
Bildtext Här var vassen tidigare cirka tre meter hög.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Ett vassbestånd på en hektar kan innehålla 10 kilogram fosfor, 100 kilogram kväve och över 2 ton kol, enligt John Nurminens stiftelse som är en av parterna då Gammelbyviken nu iståndsätts.

– Vassen vi nu står på blir så småningom odlingsmedel, mull, då Kekkilä först komposterar den och sedan förädlar den, säger Marjukka Porvari, direktör för projektet "Ett rent Östersjön". 

Stiftelsen hoppas på att den klimatvänligare vassen i framtiden kan ersätta torven i trädgårdar, i växthus och vid jordbruk. I år har stiftelsen och Forststyrelsen mejat ner vass på nio olika ställen längs med kusten. 

– Om vi iståndsätter strandängar får vi många fågel- och insektarter tillbaka och naturens mångfald ökar samtidigt som Östersjön mår bättre, säger hon. 

Marjukka Porvari.
Bildtext Marjukka Porvari jobbar för att rädda Östersjön.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Projekt vid Gammelbyviken kommer att hålla på i 15 år. Vassen är en seg växt att tukta.

– Härnäst kommer hit staket och nästa vår finns här betande highland cattle-kor och de ska fortsätta med det här jobbet många år framåt. De är vårt trumfkort i kampen mot vassen, säger Jan-Anders Winqvist.

Om några år hoppas han att de enorma vassfälten har förvandlats till något helt annat.

– Om tre, fyra år har vi en strandäng igen. Senast betade kor här på 1960-talet men nu är vi snart tillbaka i det läget.

vy över vassfält.
Bildtext Omkring 1 200 kubikmeter slagen vass har transporterats bort från Gammelbyviken.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Diskussion om artikeln