Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Coronaläget har försämrats i Österbotten och ännu är vi långt från en vaccinationsgrad på 80 procent

Uppdaterad 06.10.2021 12:04.
skolelever i trappa
Bildtext Just nu har drygt 6 av 10 österbottningar fått två doser vaccin. Smittan sprider sig bland barn och då drabbas också ovaccinerade vuxna, enligt coronasamordningsgruppen.

Fortfarande verkar många barn drabbas av coronasmitta i Österbotten. Just nu vårdas sex personer på Vasa centralsjukhus på grund av corona. Det är högre siffror än på mycket länge, säger direktör Marina Kinnunen på sjukvårdsdistriktet.

Enligt coronasamordningsgruppen är vägen ännu lång innan regionen når en vaccinationsgrad på 80 procent och gruppen uppmanar till testning med låg tröskel både för barn och vuxna.

– Det viktiga nu är att ta vaccin. Många av de som nu ligger på sjukhus har inget vaccin alls eller bara en dos, säger Kinnunen.

När barn smittas drabbas ofta hela familjen, påpekar hon. I synnerhet ovaccinerade vuxna i familjen är mottagliga för smittan.

Ungefär två av tre fall finns nu i Jakobstads- och Larsmotrakten. I Vasa har smittläget däremot vänt till det bättre och i Sydösterbotten är läget lugnt, enligt Kinnunen.

Vaccinationstakten har mattats av

I Österbotten har 62 procent av befolkningen över tolv år fått två coronavaccindoser och 74 procent har fått en vaccindos. Enligt coronagruppen är det lång väg till det uppställda målet om en vaccinationstäckning på 80 procent.

– Takten för första dosen har mattats av. I flera åldersgrupper är vaccineringsnivån ännu ganska låg. Vaccin är bästa verktyget vi har att klara det här, så hoppas alla tar sitt vaccin.

Österbottens coronasamordningsgrupp uppmuntrar starkt befolkningen att låta vaccinera sig mot coronaviruset.

Strategin fortfarande att hålla samhället öppet

Enligt Kinnunen är det väntat att siffrorna över antalet smittade går upp ibland och ner ibland.

Varför stiger incidensen igen?

– När vi försöker leva mer vanligt och inte vaccinationsgraden är så hög, då blir det mera.

Incidensen stiger just nu bland annat eftersom smittan sprids hos barn under 12 år och de är inte vaccinerade.

– Strategin är att vi försöker hålla samhället öppet och då kommer det att vara så här, lite upp och lite ner.

Rekommendationen om användning av munskydd gäller i Österbotten till slutet av månaden.

Enligt rekommendationen bör munskyddet alltid användas i kollektivtrafiken och andra allmänna trafikmedel, inomhus på arbetsplatser, alltid i offentliga lokaler och vid offentliga tillställningar. Rekommendationen gäller också skolor och läroanstalter från och med årskurs 6 i grundskolan samt exempelvis i butiker.

Viktigt med test efter utlandsresor

I och med höstlovet som kommer väntas också utlandsresorna öka. Coronasamordningsgruppen ger därför en stark rekommendation om att söka sig till coronaprovtagning redan med lindriga symtom och i synnerhet efter utlandsresor.

Det här gäller framförallt när man återvänder från ett land där risken för att smittas av coronaviruset är hög. Gruppen rekommenderar att inte bara vuxna utan även barn ska testas med låg tröskel framförallt efter utlandsresor.

På så sätt kan man undvika smitta i skolor, daghem och på arbetsplatser där massexponeringar kan leda till omfattande epidemier.

  • Incidensen i Vasa sjukvårdsdistrikt: 131 (för en vecka sedan: 115)

  • Antalet fall den senaste veckan: 119

  • Andelen fall som kan spåras: 84 procent

  • Antal avlidna till följd av coronaviruset sedan epidemins början: 16 personer

Sjukhusbehovet ökar i Mellersta Österbotten

Coronaläget inom vårdsamkommunen Soite är fortfarande bekymmersamt, enligt ett pressmeddelande därifrån.

Största delen som nu smittas är personer som har fått en dos eller inget vaccin alls. Medelåldern bland de smittade är 25,5 år. 40 procent av de smittade är i åldern 10-19 år.

Också inom Soite gäller en stark rekommendation om munskydd eftersom antalet fall ökar. Av invånarna i regionen har mer än 75 procent fått två vaccindoser. En dos har getts till 85 procent av invånarna över 12 år.

I ett pressmeddelande från Soite uppmanas invånarna att vaccinera sig med dubbla doser med hänvisning till att det är svårt att undgå smitta i takt med att samhället öppnar upp allt mer.

  • Incidens: 83 (för en vecka sedan: 79)

  • Antalet fall den senaste veckan: 41 (23)

  • Andel fall som kan spåras: 80 procent

Artikeln uppdaterad 6.10.2021 med att sjukhusbehovet i Mellersta Österbotten ökar, medelålder bland smittade och Soites uppmaning gällande vaccination.