Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Krishjälp efter tågolyckan i Kaskö – bussbolaget: Fler bommar och trafikljus skulle göra plankorsningarna säkrare

Från 2021
Krock mellan ett tåg och en buss i Kaskö den 5 oktober 2021.
Bildtext Sju elever fördes till sjukhus och hälsovårdscentral efter att ett slags servicetåg krockade med en buss i Kaskö centrum strax före klockan 8 på tisdag morgon.
Bild: Yle/Juho Teir

I Kaskö ordnas akut krishjälp efter krocken mellan en skolbuss och ett servicetåg på tisdag morgon. Bussbolagets vd Kenneth Svanbäck säger att det som hänt är en mardröm. Hans tankar går främst till de drabbade, men också att plankorsningarna måste göras tryggare.

När larmet om olyckan nådde hälsovårdscentralen i Kaskö på tisdag morgon ryckte några ur personalen direkt ut till olycksplatsen säger den ansvariga sjukskötaren Ulla Hellsten.

Vårdpersonalen började genast organisera insatserna för att kunna ge krishjälp. På hälsovårdscentralen har man under dagen tagit emot alla som behövt en första, akut krishjälp

– Det kommer vi att fortsätta med så länge som det behövs. Krisgruppen kommer också att ta hand om dem som var med i olyckan, säger Hellsten.

Många berörs av olyckan

Hellsten säger att besöken och samtalen varit många under tisdagen. De flesta besökare har endera varit med om olyckan eller bevittnat den. Men också andra Kasköbor har berörts djup.

– Kaskö är en liten stad, det här har drabbat oss alla, på ett eller annat sätt. Det är en tragisk olycka, säger Hellsten.

Vårdpersonalen erbjuds också avlastningssamtal, så kallad defusing, innan de går hem för dagen.

På onsdagen kommer hälsovårdaren att besöka skolan och Hellsten säger att alla stadens anställda inom vård, skola och dagis samarbetar.

– Det viktiga är att få prata och gå igenom det man upplevt tillsammans med personer som är trygga och närvarande, säger Hellsten.

Krock mellan ett tåg och en buss i Kaskö den 5 oktober 2021.
Bildtext Ingen av de skadade svävar i livsfara. Eleverna i bussen var i högstadie- och gymnasieåldern.
Bild: Yle/Juho Teir

Busschauffören har inte kunnat höras

Det är en tung dag för hela Kaskö, för alla drabbade och speciellt för båda fordonens chaufförer, säger Kennet Svanbäck som är vd för Ingves & Svanbäck.

Svanbäck säger att man från bussbolagets sida inte ännu kunnat prata med busschauffören som är chockad och inte ännu varit nåbar.

– Vi har därför inte hört busschaufförens version av det som hänt. Det är den statliga utredningskommissionen som nu utreder olyckan, säger Svanbäck.

Bland annat ska man undersöka färdskrivarna i de båda fordonen. De kommer att ge mera information om bussens och tågets hastigheter vid olyckstillfället.

Polisinrättningen i Österbotten meddelade på tisdagen att olyckan utreds som grovt äventyrande av trafiksäkerheten. 

– Vi måste vänta och se vad utredningen ger, säger Svanbäck.

Kennet Svanbäck
Bildtext Det sker för många olyckor, och det är mänskliga misstag som är orsaken. Men man skulle kunna minimera olyckorna genom tekniska lösningar som bommar och ljus, säger Kennet Svanbäck som är vd för Ingves & Svanbäck.
Bild: Yle/Mårten Wallendahl

Bommar och ljus kunde minimera olyckorna

Kennet Svanbäck säger att alla plankorsningar där folk färdas innebär risker. Han säger att just olyckskorsningen är speciellt besvärlig eftersom det frän järnvägssidan finns en rätt snäv kurva.

Därför är det svårt att se tåget innan man befinner sig mycket nära korsningen.

– Det sker för många olyckor, och det är mänskliga misstag som är orsaken. Men man skulle kunna minimera olyckorna genom tekniska lösningar som bommar och ljus, säger Svanbäck.

Efter Skogbyolyckan i Raseborg väcktes diskussionen om plankorsningar. Det finns omkring 2 500 plankorsningar mellan bil- och järnvägar och en stor del av dem är obevakade och saknar varningssignaler och bommar.

Trafikverket har satsat pengar på att förbättra säkerheten i plankorsningarna, men arbetet går för långsamt anser Svanbäck.

– Det är förvånansvärt att vi har så många obevakade plankorsningar. Nu borde vi gå från ord till handling för att göra trafiken säkrare. Det här är kanske det allra första vi borde göra, säger Svanbäck.

En mardröm för bussbolaget

Kennet Svanbäck säger att utredningarna om vad som orsakade olyckan i Kaskö går vidare, men just nu är hans tankar främst hos de drabbade.

– Vi tänker närmast på dem i dag, sen tar vi utredningen stegvis. Men vi borde också lära oss något på vägen, att göra plankorsningarna säkrare.

Ingves & Svanbäck trafikerar varje dag i Österbotten med 80 bussar, ungefär 60 av dem är skolbussar och många av bussarna korsar plankorsningar.

Skadorna på bussen var så pass stora att det nog gått betydligt sämre om det varit fler passagerare i bussen

Kennet Svanbäck, vd för Ingves & Svanbäck

Passagerarna är varje dag närmare 4 000 till antalet.

– Den här är vår mardröm. Vår första prioritet är att få alla barn säkra till skolan och hem igen, säger Svanbäck.

I den olycksdrabbade bussen var många elever borta just på tisdagen. Det var tur i oturen säger Svanbäck.

– Skadorna på bussen var så pass stora att det nog gått betydligt sämre om det varit fler passagerare i bussen, säger Svanbäck.

Staden kontaktar Trafikledsverket – igen

Kaskö stads byggnadsingenjör Niko Kujala säger att det finns tre obevakade järnvägsövergångar i tätortsområdet, och en på hamnområdet.

Och det är inte första gången det sker en olycka.

Staden har också tidigare varit i kontakt med Trafikledsverket kring hur man kan förbättra säkerheten i plankorsningarna.

– Vi vet att de här platserna är riskabla och dessutom har trafikmängden ökat. Vår plan är nu att jag igen kontaktar Trafikledsverket. Vi måste förbättra säkerheten i plankorsningarna, säger Kujala.

Kujala säger att olyckan har skakat om både stadens anställda och alla övriga invånare.

– Men samtidigt är vi tacksamma och glada över att ingen miste livet i olyckan, säger Kujala.

Några säkra besked om hur och när plankorsningarna ska åtgärdas har Kaskö stad inte ännu fått.

– Vi går vidare med ärendet för att kunna förbättra trafiksäkerheten i staden, säger Kujala.