Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasabornas vatten rinner snart genom nya rör

Från 2021
Gamla rör på marken.
Bildtext De gamla järnrören från 1968 har gjort sitt.
Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen

Vattenverket i Vasa har tjänat Vasabor med rent dricksvatten i många år. Anläggningen är från 1915, vattenreservoarerna från 1930-talet och rören från 1970-talet. För att en gammal anläggning ska må bra krävs underhåll och just nu pågår en större sanering av lågtrycksröret. Samtidigt byggs också en helt ny vattenreservoar.

På Vattenverket är aktiviteten i full gång. Maskiner jobbar med att gjuta den nya vattenreservoaren. Den ska ersätta en reservoar som redan tjänat i 80 år.

– För tillfället bygger vi en ny renvattenreservoar med pumpstation. Vi sanerar också lågtrycksrör med vilka vi pumpar vatten till Klemetsö lågvattenreservoar, säger driftschef Per-Eric Lindh på Vattenverket.

Budgeten för projektet ligger på 4–5 miljoner euro. Förutom pengar kräver projektet även tid.

Vattenreservoarer och arbetsmaskiner.
Bildtext Ny vattenreservoar tas i bruk hösten 2022.
Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen
Kran som gjuter cement på arbetsplats.
Bildtext Den nya vattenreservoaren gjuts.
Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen

Rör från 1968

Lågtrycksröret som nu ska bytas ut är från 1968. Röret har en diameter på 800 millimeter.

På Vattenverkets område har gamla järnrör grävts upp och ersatts av plaströr, och utanför området kommer plaströren att placeras inuti befintliga järnrör.

– Röret är föråldrat så det är dags att göra något, säger Lindh.

Hittills har saneringen gått bra och tidtabellen håller. Arbetet inleddes under helgen och beräknas bli klart under onsdagen. Efter det spolas röret för att sedan tas i bruk till kommande veckoslut. Den nya vattenreservoaren tas i bruk efter sommaren 2022.

Gamla rör på marken.
Bildtext Gammla rör som blivit uppgrävda på Vattenverkets område.
Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen

Komplicerad process

– Vi hade en testkörning för en vecka sedan när vi pumpade allt vatten från Vattenverket till staden vilket medförde att trycket steg då flödeshastigheten ökade. Processen kan medföra att det lossnar beläggning från rören och vattnet blir lite brunt. Då fick vi några påringningar, säger Lindh som i övrigt menar att saneringen löpt smidigt för hushållen.

Vattnet som Vasaborna dricker kommer ursprungligen från Kyro älv, vartefter det pumpas till Molnträsket och därifrån vidare till Vattenverket. Dagligen passerar 16 000 kubikmeter vatten till 70 000 användare.

– Det är en väldigt komplicerad process innan vi har vattnet i kranen. De flesta som besöker oss står med munnen öppen när de inser hur mycket arbete det är bakom, säger Lindh.

Per-Eric Lindh framför vattenreservoar.
Bildtext Driftschef Per-Eric Lindh är nöjd med vattenkvalitén i Vasa.
Bild: Yle/Anne Teir-Siltanen

Hur skulle du beskriva det vatten som Vasaborna dricker?

– Det vatten som jag dricker där hemma är jättegott, det är bra, säger Lindh.

Diskussion om artikeln