Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Vi vill inte gå emot vetenskapen" – Kulturkarnevalen försvarar sin astrologikurs

Från 2021
Mikael "Gusse" Andersson
Bildtext Mikael Andersson säger att man ska diskutera med kursledaren före Kulturkarnevalen börjar.
Bild: YLE/Stefan Härus

På programmet till årets Kulturkarneval fanns en workshop som av många ansågs vara kontroversiell, nämligen en workshop i astrologi. Astrologi klassas som en pseudovetenskap, det vill säga en lära som hävdar sig vara vetenskaplig, men som inte uppfyller de kriterier som krävs av en vetenskap. Kulturkarnevalen har ordnats årligen sedan år 2003, och riktar sig till svenskspråkiga tonåringar.

Svenska kulturfonden är huvudfinansiär av Kulturkarnevalen, och Åsa Juslin, som är ledande kulturombudsman på kulturfonden, vill inte ta ställning till vad man har för åsikt om vad finansieringen används till.

– Då vi delar ut pengar så tar vi ställning till ansökan, och i ansökan har det inte funnits information om den här astrologikursen.

Juslin betonar att ansvaret inte ligger hos finansiären.

– Ifall det är de unga som själva valt att de vill ha en astrologikurs så är det de som måste ta ställning till det.

Astrologi eftertraktat ämne

Kulturkarnevalens grundare och konstnärliga ledare Mikael Andersson bekräftar att det är på deltagarnas önskan som astrologikursen lagts till i programmet.

– Varje år får vi in önskemål om kurser som kunde ordnas, och det har redan i flera år önskats att vi skulle ordna en astrologikurs, säger han.

Enligt Andersson har tanken med kursen varit att presentera astrologi som en slags kultur, och att betona till exempel astrologins historiska betydelse.

Han påpekar också att Kulturkarnevalen också tidigare haft workshoppar som kunde anses kontroversiella.

– Vi har tidigare haft kurser i yoga, som kan anses ha ett visst andligt element, och i gospel, som kunde ses som väldigt kyrkligt. Man kan tänka sig att det finns människor som stöter sig på det också.

Kritiken tas på allvar

När jag frågar Andersson hur han ser på beslutet att inkludera en pseudovetenskap i programmet med tanke på bland annat det vetenskapsmotstånd som uppstått i samhället de senaste åren, betonar han att man tidigare år haft kurser i bland annat att vara kritisk till vad man läser på internet.

– Vi vill definitivt inte gå emot vetenskapen på något sätt, eller leda in någon på felspår.

Andersson säger att han togs på säng när det kom till den kritik som beslutet väckt, men säger också att han förstår oron och att den tas på allvar.

– Eftersom det finns människor som funderar över det här, så kommer vi nog att ha en diskussion med kursledaren före Kulturkarnevalen om de här frågeställningarna och om upplägget.

Diskussion om artikeln