Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Två nya dagisgrupper öppnar i Karis vid årsskiftet

Från 2021
Barn som leker med leksak, ett tåg och tågvagnar gjorda i trä.
Bildtext Raseborg måste hyra lokaler för dagisgrupper i Karis, men i planerna finns att bygga nytt daghem.
Bild: Maria Sbytova/Mostphotos

Raseborg behöver två nya svenskspråkiga daghemsgrupper i Karis för barn i åldern ett till tre år. Staden planerar därför hyra lokal i före detta Fixhuset vid Dalgatan i Karis. Längre fram behövs ett nytt daghem i Karis.

Det har fötts mera barn och flera barnfamiljer har satt ner sina bopålar i Karis. Enligt nuläget behöver Raseborgs stad 16 nya svenska dagvårdsplatser i Karis. Platserna behövs från och med årsskiftet.

De enda lediga och svenskspråkiga platser som finns i dagsläget är en plats i Lövkulla gruppfamiljedaghem och tre platser inom familjedagvården.

Hyresavtal i minst tre år

Vid Dalgatan i före detta Fixhusets tredje våning finns lämpliga rum på sammanlagt 230 kvadratmeter.

Fastighetens disponent har lovat se till att de renoveringsarbeten som behövs, bland annat att det finns tillräckligt med toaletter, ska vara gjorda så att staden kan ta emot dagisgrupperna i början av januari.

Hyran blir 2 645 euro per månad. Disponenten har också föreslagit att renoveringskostnaderna delvis ska täckas med en så kallad renoveringshyra på tre euro per kvadrat, totalt 690 euro per månad. Renoveringshyran faller bort efter fyra år.

Hyresavtalet skulle vara tidsbundet tre år och därefter fortsätta fortlöpande med ömsesidig uppsägningstid på sex månader.

Ny personal och möbler

Det måste också skaffas bland annat möbler till de nya dagisgrupperna.

Till grupperna behövs personal, i det här fallet två lärare i småbarnspedagogik och fyra barnskötare.

Hyror, personalens löner, leasing av möbler, kosthåll, städning, informationsteknik med mera beräknas kosta drygt 320 000 euro per år.

Raseborgs bildningsnämnd beslöt på tisdagen (5.10) att bilda två nya daghemsgrupper, anställa personal till daghemsgrupperna och ge utrymmesförvaltningen i uppdrag att göra upp hyresavtal.

Diskussion om artikeln