Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-ledarna diskuterade säkerhetspolitik och energipriser – statsminister Marin: Europa måste sträva efter att stärka sina positioner globalt

Uppdaterad 06.10.2021 09:01.
Statsminister Sanna Marin
Bildtext Statsminister Marin träffade finländska journalister i Ljubljana efter toppmötets första dag.

Diskussionen om EU:s plats i världen dominerade agendan vid EU-ledarnas toppmöte i EU:s roterande ordförandeland Slovenien. Enligt statsminister Sanna Marin (SDP) är det viktigt att EU blir mer motståndskraftigt.

BRDO PRI KRANJU

Afghanistan, Kina och ubåtsaffären med Australien som fått Frankrike att se rött. Det var många frågor som behövde ventileras vid EU-ledarnas första fysiska träff sedan slutet av juni.

Statsminister Sanna Marin (SDP) anser att det är viktigt att stärka EU:s yttre handlingsförmåga och motståndskraft.

– Det som förenade diskussionen om EU:s externa relationer och dess globala roll överlag var frågan om strategisk autonomi.

Marin lyfter fram bristen på hälsovårdsutrustning och den pågående kampen om tillgången på halvledare som exempel på områden där EU är sårbart i dagens läge.

Medlemsländerna visade sitt stöd till Frankrike

Av de stora medlemsländerna är det i synnerhet Frankrike påtalat att EU vid behov måste kunna klara sig på egen hand.

Att Australien vänder Frankrike ryggen till förmån för ett fördjupat säkerhetssamarbete med USA och Storbritannien har gett Frankrike vatten på kvarn.

– Givetvis visade medlemsländerna sitt stöd till Frankrike. Situationen är ytterst beklaglig och komplicerad och har säkert inte bidragit till att förbättra relationen mellan Frankrike och USA.

Samtidigt är det glädjande att USA igen engagerat sig i frågor som har med multilateralt samarbete och demokrati att göra, konstaterar Marin.

Men USA har också egna prioriteringar där landets nationella prioriteringar framhävs. Det här är något EU också måste ta hänsyn till.

– Europa måste sträva efter att stärka sina egna positioner globalt istället för att enbart förlita sig på USA, säger Marin.

Stats- och regeringscheferna diskuterade också förhållandet mellan EU och Kina. Enligt Marin är det viktigt att EU försvarar ett regelbaserat system i ett läge där Kina i allt större utsträckning ifrågasätter utgångspunkterna för det internationella samarbetet.

– EU måste förbli enigt och kräva mer ömsesidighet av Kina inom alla samarbetsområden, säger Marin.

Oron över stigande energipriser tangerades också vid arbetsmiddagen. EU-ledarna återkommer till frågan vid ett toppmöte i Bryssel senare den här månaden.

Ingen brådska med att utvidga EU

I dag ligger fokus på relationen mellan EU:s relation med länderna på västra Balkan då ledarna för Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien och Kosovo träffar sina kollegor från EU-länderna.

Relationen till västra Balkan har varit en av prioriteterna under Sloveniens pågående EU-ordförandeskap. Slovenien vill att partnerländerna ska bli EU-medlemmar före år 2030.

En majoritet av EU-länderna vill ändå inte förbinda sig vid tidtabeller för EU:s utvidgning. Man hänvisar till att det handlar om en process där fokus ligger på de kriterier som länderna måste uppfylla för att kunna antas som medlemmar.

– Det handlar om en mångfacetterad fråga och mycket måste hända innan man kan inleda en faktisk process med vissa av länderna, säger statsminister Marin.

– Men det är också viktigt att erbjuda länderna konkreta utsikter med tanke på framtiden.