Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Snabba beslut om S:t Olofsskolan i Åbo – också nämnden förespråkar flytt till Smedsgatan

Från 2021
Uppdaterad 06.10.2021 21:18.
En gul och brun skolbyggnad i tegel i fyra våningar med höstgula träd omkring.
Bildtext Byggnaderna på Smedsgatan 1 har bland annat använts av Åbo yrkesinstitut.
Bild: Marie Söderman / Yle

Det är okej att S:t Olofsskolan tillfälligt flyttar från Klostergatan 11 till Smedsgatan 1, det anser både nämnden för fostran och undervisning i Åbo liksom nämndens svenska sektion.

Det är snabba beslut i Åbo stad vad gäller S:t Olofsskolan.

Nämnden för fostran och undervisning gav på onsdagen för sin del grönt ljus för att skolan redan nästa läsår verkar på Smedsgatan.

Nämndens svenska sektion behandlade ärendet i tisdags, och tyckte likaså att det är en bra idé.

Det är en tillfällig lösning medan S:t Olofsskolan renoveras eller så byggs en helt ny skola. Den nya skolan ska enligt planerna stå klar våren 2025.

S:t Olofsskolans skolgård är liten
Bildtext S:t Olofsskolan i Åbo byggdes på 1960-talet, och behöver renoveras eller byggas om.

Det måste ännu utredas hur mycket tillfälliga utrymmen som Åbo stad behöver för andra skolor som behöver renoveras. Hur länge ska Smedsgatan 1 i framtiden användas för andra skolor?

Likaså ska det ännu utredas hur det blir med gymnastiktimmarna, för i nuläget finns ingen gymnastiksal i huset vid Smedsgatan. Den svenska sektionen ansåg också att lokalerna ska hälsogranskas för att garantera att inneluften är bra.

Många utredningar återstår. Hinner allt bli klart i tid?

S:t Olofsskolan måste flytta redan efter det här läsåret, eftersom det är trångt i skolan och det finns stora problem med inneluften.

Det är en snabb tidtabell, och det också en finns risk att allt inte är klart för de svenskspråkiga eleverna i klasserna 7-9 att flytta in på Smedsgatan då läsåret 2022-23 börjar i augusti nästa år.

S:t Olofsskolans elever bor mestadels i Åbo och S:t Karins, samt i en del finskspråkiga kranskommuner. Nästa läsår går uppskattningsvis 475 elever och ett 50-tal lärare och annan personal i skolan. Om fem år beräknas skolan ha cirka 500 elever.

Ärendet går nu vidare till stadsstyrelsen och till stadsfullmäktige, som väntas besluta om flytten ännu under år 2021.

Artikeln har 6.10.2021 klockan 21.18 uppdaterats efter nämndens för fostran och undervisning möte på onsdagen.

Diskussion om artikeln