Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo kristliga institut ordnade informationstillfälle om coronavaccin för invandrare – "Vi har tydligt märkt att pandemin inte ännu är förbi"

En stor föreläsningssal dä man ger information om coronavaccin. En del av deltagarna har färggranna huvuddukar.
Bildtext Förhoppningen är att tillfället ska leda till ett större deltagande i nästa veckas popup-vaccinering vid Åbo kristliga institut.

Åbo kristliga institut ordnade på onsdagen ett tillfälle där man talade om vikten av att låta sig vaccineras samtidigt som man motarbetade den desinformation som sprids om coronavaccinen.

– Dels måste spridningen av information förbättras. De som talar ett annat språk än de två inhemska språken läser inte den information som kommer ut. Informationen måste alltså göras mer lättsmält. Dessutom behöver man förstärka invandrargruppernas förtroende för finska myndigheter, säger Abdullahi Sultan är verksamhetsledare för föreningen Globaalinuoret.

Enligt coronakoordineringsgruppen i Egentliga Finland är personer med annat modersmål än finska eller svenska fortfarande överrepresenterade i både antal coronasmittor och behovet av sjukhusvård.

Tillfället, som huvudsakligen riktades till institutets studerande, ordnades av invandrarorganisationer i samarbete med Åbo stad. Ungefär en tredjedel av de som studerar på institutet har invandrarbakgrund.

Institutets rektor, Juha Kaivola, säger att de haft en stark upplevelse av att pandemin fortfarande inte är över.

– Varje dag upptäcker vi nya fall och de flesta som smittas har invandrarbakgrund. Därför anser jag att ett sådant här informationstillfälle är viktigt, säger Kaivola.

Kaivola är glad över allt samarbete kring informationstillfället. Han tycker också att det varit en bra sak att hitta andra källor för information om corona utöver det som kommer från massmedierna.

– Överlag har reaktionen från studerande varit positiv, säger Kaivola.

Kommunikationen och förtroendet för myndigheter är bristande

Abdullahi Sultan är verksamhetsledare för föreningen Globaalinuoret. Föreningen ordnar olika aktiviteter för unga med invandrarbakgrund.

Sultan säger att det som mest oroar invandrargrupperna är coronavaccinets biverkningar.

– Det här är inte något som bara gäller invandrargrupper, utan också unga över lag. Ungdomar tänker att de är unga och friska och därför klarar av en eventuell smitta, säger Sultan. När de sedan väger detta mot möjliga biverkningar, bestämmer de sig för att inte ta vaccinet.

Abdullahi Sultan står i en korridor på  Åbo kristliga institut.
Bildtext Abdullahi Sultan ser brister i både kommunikation och tillit. Han hoppas ändå att informationstillfället är ett steg på rätt väg.

Varför är då invandrargrupper överrepresenterade i coronastatistiken? Abdullahi Sultan säger att det finns ett flertal förklaringar till det.

– Dels måste informationsspridningen förbättras. De som talar ett annat språk än de två inhemska språken läser inte den information som kommer ut. Informationen måste alltså göras mer lättsmält. Dessutom behöver man förstärka invandrargruppernas förtroende för finska myndigheter, säger Sultan

Sultan avslutar med att säga att han hoppas att det informationstillfälle som ordnades på Åbo kristliga Institut ska stärka förtroendet för vaccinerna bland invandrarunga.

Nästa vecka planerar man att ordna en popup-vaccinering på institutet.