Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Unikt konstprojekt med lokala invånare kulminerar i övergiven gymnasieskola i Helsingfors

Från 2021
Uppdaterad 08.10.2021 07:04.
En man och tre kvinnor sitter på en bänk utomhus.
Bildtext Carl Alm, Ida Rosenblad, Raisa Kilpeläinen och Julia Hovi är några av personera bakom föreställningsinstallationen Zon V i Nordsjö gamla gymnasium.
Bild: Jenny Jägerhorn

Hur skapar man konst som involverar och engagerar “vanligt folk” utanför kulturbubblan? I sex år har tre kulturinstitutioner träffat Nordsjöbor i deras vardagsrum och på krogen för att skapa konst tillsammans och på deras villkor. På måndag omvandlas Nordsjö gamla gymnasium till en unik konstupplevelse i och med verket Zon V.

Gymnasiet i Nordsjö i Helsingfors står så gott som övergivet och ska rivas. Från och med måndagen den 11 oktober förvandlas ändå 70-talsbyggnaden med sina starka lysrör och långa korridorer till föreställningsinstallationen Zon V. Det är alltså frågan om en hybrid av en föreställning och en installation.

– Zon V är minnenas och sinnenas zon – en resa till det förflutna, till nuet, till framtiden. Vi hoppas att det kommer att leda till ett slags spektakel på sinnenas scener, säger Raisa Kilpeläinen, från konstnärskollektivet Kokimo.

Kokimo består av scenografer, ljus- och ljuddesigners som jobbar icke-hierariskt tillsammans. Zon V produceras inom ramen för Nordsjö 21, ett samarbetsprojekt av Klockriketeatern, KOM-teatern och Finlands fotografiska museum.

Vi står i gymnasiets aula, varifrån publiken kommer att stiga in i Zon V. Vad som väntar publiken är ännu hemligt, men ramarna vågar Kilpeläinen avslöja. 

– Publiken får fritt vandra omkring på den dramaturgiska rutten. Det gamla gymnasiet får en ny skepnad av ljud, ljus och lite underliga typer från 70-talet. 

En bild på ett rum med ett träd och stolar i gymnasiets aula.
Bildtext Det gamla rivningsklara gymnasiet i Nordsjö blir centrum för en unik konstupplevelse där publiken fritt får vandra omkring.
Bild: Kokimo

Sex år av information 

I sex år har arbetsgruppen träffat och samarbetat med nordsjöbor inom ramen för det samhällskonstnärliga projektet Nordsjö 21. I höst kulminerar samarbetet i en konstfestival i Nordsjö med olika programpunkter, av vilka Zon V är en.

– I Zon V använder vi oss av allt det materialet som vi har jobbat fram tillsammans med lokala invånare. Med konstens medel presenterar vi det för en bredare publik, säger Ida Rosenblad, kommunikatör på Klockriketeatern. 

Utgångspunkten i samhällskonsten är att alla är likvärdiga inför konsten och involveras i den skapande processen. Istället för att institutionerna bestämmer vad en föreställning ska handla om skapar man den tillsammans med invånarna.

– Då blir hela processen en gemensam resa istället för att vi skapar konst för en publik som vi bara antar kommer vara intresserad av den. Nu går vi till publiken och skapar konst tillsammans med de lokala aktörerna och ur deras utgångspunkter, säger Rosenblad.

Tre personer i ett klassrum som ovandlats till arbetsrum.
Bildtext Konstnärskollektivet Kokimo har tillfälligt flyttat sitt arbetsrum till ett klassrum i Nordsjö gamla gymnasium.
Bild: Jenny Jägerhorn

Intervjuer i vardagsrum och på pubar

Arbetsmetoden och fältarbetet påminner lite om det sätt många sociologer jobbar, och Julia Hovi som är huvudproducent har faktiskt själv en bakgrund inom sociologi. Tillsammans med publikarbetare har hon intervjuat nordsjöbor i alla olika åldrar. 

– Vi har bjudit in oss till folks vardagsrum, lokala pubar och där folk rör sig. Det har varit en lärorik process där allt har varit nytt för oss. Man måste vara väldigt känslig och lyhörd för de lokala invånarna, säger Julia Hovi.

Nordsjö 21 har gjorts inom ramen för Helsingfors stads projekt Helsingfors modell vars syfte är att föra ut konsten till olika stadsdelar. Arbetsgruppen bakom Nordsjöprojektet har samtidigt gjort ett pilotarbete kring hur stadens gamla utrymmen kan överlåtas till kulturfältets användning. Enligt Hovi har gjort något motsvarande förut.

– Allt har skapats från noll. Vi har inget manuskript, och det finns ingen knapp att trycka på för att få ridån att gå ned. Man måste hela tiden uppfinna allt på nytt. Det är nog lite av magi hur vi får allt att klicka ihop.

Tema: vad är ett gott liv?

Temat kretsar kring vad nordsjöborna upplever som ett gott liv. I stadsdelen bor omkring 40 000 personer med väldigt olika bakgrund och olika berättelser. Något entydigt svar på frågan om vad som kännetecknar ett gott liv har arbetsgruppen inte.

– Vi ställer frågor mer än vi ger svar. Det som ändå upprepas är grundläggande frågor som närheten till naturen, vikten av att känna sig delaktig i omgivningen och kontakten till andra. Viktigt är också känslan av att kunna påverka hur saker förändras, minnen, det egna förflutna och framtiden, säger Ida Rosenblad och fortsätter:

– Det fina är hur viktigt det är för oss alla att känna att vi blir sedda och hörda, och att få uppleva att våra egna berättelser är viktiga och relevanta.

En tom sal med röda stolar och runda bord.
Bildtext I Zon V använder arbetsgruppen sig av allt det materialet som man har jobbat fram tillsammans med lokala invånare.
Bild: Kokimo

Rosenblad och Hovi poängterar ändå att Zon V och hela konstprojektet inte bara är till för nordsjöborna.

– Hela projekt är ett större allmänmänskligt undersökande av vårt förhållande till andra människor och omgivningen. 

En gammal öde scen med ridån nere.
Bildtext En del av händelserna utspelar sig också på den gamla scenen.
Bild: Kokimo

Ny arbetsmetod också för skådespelaren

Också för skådespelaren Carl Alm från Klockriketeatern skiljer sig arbetet med Zon V ganska mycket från en vanlig teaterföreställning där allt mer eller mindre upprepas på samma sätt i varje föreställning.

– För mig kommer det här säkert att bli mer av en upplevelse och improvisation i stunden än något som ska upprepas. Eftersom publiken strövar fritt omkring måste jag versionera mitt eget arbete i förhållande till publiken och de andra. Det känns ganska spännande och själva utrymmet är väldigt spännande.  

Byggnaden har också fått Alm att reflektera över sitt eget förhållande till gymnasiet och skoltiden. 

– Att vi fått komma in just i den här mellanzonen när gymnasiet ska rivas och kan skapa ett allkonstverk som Zon v känns spännande, säger Alm och fortsätter:

– Det kommer garanterat att finnas ytor för vem som helst att ta del av dels materialet som det här projektet under alla de här sex åren har fört fram, dels hur vi versionerar det år 2021 i oktober månad i just det här utrymmet. 

Höstfestivalen Nordsjö21 är gratis och öppen för alla. Till en del av evenemangen ska man ändå boka en plats på förhand via Klockriketeaterns webbplats. Zon V har premiär den 11.10, övriga föreställningar 14.10-31.10.

Diskussion om artikeln