Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland slutar vaccinera män under 30 med Modernas vaccin – coronaläget går mot det sämre, Kontio: "Många förstår inte vad infektion kan leda till"

Uppdaterad 07.10.2021 12:26.
Sjukskötarna Carita Vuorenpää och Lotta Lantto arbetar i en operationssal på Jorvs sjukhus i Esbo, klädda i gröna sjukhuskläder och munskydd.
Bildtext Antalet nya fall av smitta började öka igen förra veckan och fler covidpatienter behöver sjukhusvård.

Coronaläget har försämrats i Finland igen, antalet nya fall av smitta ökar på ett oroväckande sätt och trycket på sjukvården likaså. Hälsomyndigheterna kom också med nya rekommendationer gällande Modernas vaccin.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att man slutar vaccinera män under 30 år med Modernas coronavaccin. Det här på grund av något ökad risk för hjärtmuskelinflammation.

Hälsosäkerhetschef Mika Salminen säger att Modernas vaccin ökat risken för myokardit (inflammation i hjärtmuskeln) och perikardit (inflammation i hjärtsäcken) för unga män, särskilt efter den andra vaccindosen.

Sverige och Danmark meddelade i går att de slutar vaccinera unga med Modernas vaccin på grund av den ökade risken.

– Största delen av de här hjärtinflammationerna är lindriga och går om av sig själva under några dagars uppföljning, men risken finns ändå, säger Salminen.

Salminen säger att liknande inflammationer förekommer även hos ovaccinerade personer i samma ålder och att covid-19 ökar på risken.

Män under 30 år i Finland kommer att få Pfizers vaccin som andra dos. Salminen påpekar att det är viktigt att ta den andra vaccindosen för att få ett gott skydd mot covid-19.

Hög incidens bland ovaccinerade

Coronaläget i Finland går enligt hälsovårdsmyndigheterna åt fel håll. Under de två senaste veckorna (20.9.–3.10.) har det konstaterats 123 fall per 100 000 invånare, vilket är en ökning med 15 procent från de två veckorna dessförinnan.

I dag rapporteras det om 689 nya fall av smitta.

Incidensen bland ovaccinerade personer är klart högre än bland vaccinerade.

– Det märks tyvärr på vem som behöver sjukhusvård. Behovet av sjukhusvård ökar redan i åldersgruppen 20–29-år för ovaccinerade, säger hälsosäkerhetschef Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd.

Som exempel kan nämnas att 24 procent av personer i åldersgruppen 40–49 och 17 procent av personer i åldersgruppen 50-59 inte har tagit vaccin.

Under de två senaste veckorna har ovaccinerade 12–79-åriga personer blivit så allvarligt sjuka av viruset att de behövt sjukhusvård 14 gånger oftare än vaccinerade personer.

Risken för att hamna på sjukhus efter infektion är störst bland ovaccinerade 50–79-åriga personer.

I september var 74 procent av covidpatienterna på sjukhusen ovaccinerade.

Finland har den lägsta coviddödligheten inom EU, säger Salminen. Dödligheten hos oss är 192 per en miljon invånare, medan den är 3 000 per en miljon i Ungern som har den högsta dödligheten.

I Europa är det endast Norge och Island som har lägre covidrelaterad dödlighet än Finland.

Målet på 80 procent kan nås i slutet av oktober

Det är enligt ledande expert Mia Kontio fortfarande möjligt att Finland uppnår sitt mål på en 80-procentig vaccintäckning i slutet av oktober, förutsatt att takten inte mattas av.

För tillfället har 84 procent av alla finländare över 12 år fått minst en dos med coronavaccin och 72 procent har fått två doser.

– Viruset kommer inte att försvinna någonstans. Det viktigaste vore att få folk att förstå att vaccin är det bästa sättet att skydda sig själv. Man tar en stor personlig risk om man låter bli, säger Salminen.

På frågan om varför vaccinationstakten släpar efter i Finland sett ur europeiskt perspektiv svarar ledande vaccinexperten Mia Kontio att vi i Finland inte har haft så många covidfall och därmed inte sett hur allvarliga följder det kan bli av en infektion - vi inser inte helt betydelsen av vaccinskydd.

Hon jämför med vaccinationsivern i exempelvis Portugal och Spanien - där har människor tvingats inse vad infektioner kan leda till.

Social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd THL informerade i dag om det aktuella epidemiologiska läget och coronavaccinationsläget i Finland och i världen.

Från ministeriet medverkade direktör Pasi Pohjola och från THL ledande vaccinationsexpert Mia Kontio och hälsosäkerhetschef Mika Salminen .

På frågor svarade också avdelningschef Taneli Puumalainen från Social- och hälsovårdsministeriet.