Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Våtmarker i Hangö ska göra Östersjön renare

Från 2021
Flygbild av våtmark i Täktom i Hangö som byggs under WWF:s RANKKUprojekt för att minska utsläppen i Östersjön.
Bildtext Bygget av våtmarkerna är en del av WWF:s projekt.
Bild: Iiris Kokkonen

Täktom i Hangö får två våtmarker som ska minska på utsläppen i Östersjön. Våtmarkerna ska byggas på privat mark. De kommer att finnas vid en fåra som rinner ut i havet. Våtmarkerna ska hjälpa förhindra att näringsämnen rinner ut i inlandsvattnen och Östersjön.

Övergödningen är ett av Östersjöns största problem, meddelar Världsnaturfonden WWF som bygger våtmarkerna.

Grävmaskin som gräver upp våtmark i Täktom i Hangö för WWF:s RANKKUprojekt som ska minska på utsläppen i Östersjön.
Bildtext Våtmarkerna byggs i samarbete med markägare.
Bild: Iiris Kokkonen

Markägaren vill förbli anonym men uttrycker sin glädje i WWF:s pressmeddelande över projektet.

Vatten- och vadarfåglar trivs också i våtmarkerna.

Den totala arealen för våtmarkerna i Täktom är 2,3 hektar och genomförs som en del av Rankkuprojektet. 

Projektet ska förbättra kustvattnen i Västnyland och hjälpa arter i regionen.

Arbetet har redan pågått en tid i regionen men fokus hittills har varit åarnas avrinningsområden. Projektet sker i samarbete med mark- och skogsägare och pågår i två och ett halvt år.

Förutom att bygga våtmarkerna planterar man även bandtång för att bland annat skapa livsviktiga uppväxtmiljöer för fiskyngel.

Diskussion om artikeln