Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östnyländska småbåtshamnar får EU-pengar

Från 2015
Lovisa gästhamn vid Skeppsbron.
Bildtext Småbåtshamnen i Lovisa.
Bild: Yle / Hanna Othman

Småbåtshamnarna i Pyttis, Lovisa och Borgå ska rustas upp för att förbättra servicen och locka fler turister.

Sammanlagt fjorton hamnar i Finland och Estland ska rustas upp. Småbåtshamnarna i Pyttis, Lovisa och Borgå hör till dem.

Det här ska ske inom ramen för projektet 30 Miles. Målet med projektet är att skapa nya möjligheter genom att förbättra samarbetet mellan gästbåtshamnar i östra Finska viken.

Nätverket av hamnar ska erbjuda säkerhet och intressant service samtidigt som man beaktar hållbar utveckling.

För projektet har 3,8 miljoner euro reserverats. Största delen av finansieringen kommer från EU.

Projektet pågår fram till 2018.